Connect with us

Uudised

Lasteaed Vigri tahab uuesti iseseisvuda

Vallavalitsus viib nelja­päevasele volikogu istungile eelnõu, mille heakskiitmisel saab Kõrgessaare lasteaiast Vigri peale nelja aastat tegevuskohana toimimist taas iseseisev valla allasutus.
Haridus-, spordi-, ja noorsootöö komisjoni koosolekul selgitas osakonnajuhataja Karin Kokla, et senise Hiiu valla lasteaia küljest n-ö ühendatakse lahti Kõrgessaares asuv Vigri lasteaed.
Vallavalitsuse algatatud eelnõu seletuskirjas on põhjendusena toodud, et lasteaia personali ja hoolekogu liikmete arvates lasteaedade liitmine 2015. aastal ei saavutanud kavandatud eesmärki ressursside paremaks kasutamiseks ja teenuse kvaliteedi tõusuks.
“Ühinemine tehti vägivaldselt, aga mingit muutust sellest ei tulnud – töötasime samamoodi enne ja töötame ka praegu, ma küll ei leia, et oleksime halvemini või paremini tööle hakanud kui enne,” ütles Vigri juhataja Sirje Garamaga.
Garamaga ütles, et nende jaoks ei muutunud mitte midagi, ainult tuli juurde üks vahelüli. Ta tõi näite, et arved, mis tema kinnitanud, pidi omakorda kinnitama Kärdla lasteaia direktor. Eelarve aga koostas ikka Garamaga ise ja eelarve täitmise eest vastutas samuti. Ka ei tulnud Kärdlast lapsi juurde ja 2016. aastal tuli laste vähesuse tõttu üks rühm sulgeda.
Ootavad volikogu toetust
Eelnõud koostades lähtus vallavalitsus Vigri maja personali mullu detsembris toimunud üldkoosoleku otsusest ja hoolekogu liikmete pöördumistest, milles sooviti Vigri eraldumist.
Samuti on eelnõus kirjas, et lähtuti ka Hiiumaa valla arengukavas kokkulepitud põhimõtetest. Valla arengu­kavas on kirjas, et tasa­kaalustatud ja kodaniku­lähedased otsustus­protsessid ning kvaliteetsed avalikud teenused on kõikides osavaldades, kuid lasteaiad on arengukavas kirjas ühendatuna Hiiu valla lasteaiaks.
Volikogu liige Artur Valk selgitas, et arengukava muutmiseks peab laste­aedade eraldamise otsuse poolt hääletama kaks kolmandikku voli­kogu liikmetest.
Vaja uut koolitusluba
Juhul, kui volikogu eelnõu heaks kiidab, peab Vigri taotlema uue koolitusloa, mille Hiiu vald lõpetas. Kärdla lasteaed saab jätkata vana koolitusloaga. Muudetakse ka mõlema lasteaia põhimäärust ning senisest Hiiu valla lasteaia Kärdla majast saab lihtsalt Kärdla lasteaed.
Sirje Garamaga ütles, et Vigri koolitusluba oli tähtajatu ja lasteaed pole hetkekski tööd katkestanud, selle­pärast ei saa ta hästi aru, miks on vaja koolitus­luba uuesti taotleda. Siiski on tema poolt kõik vajalik tehtud ning koolitusloa taotluse peab esitama vald viis kuud enne kooliaasta algust ehk hiljemalt 1. aprilliks.
Peale Vigri eraldamist peab vald korraldama avaliku konkursi uue iseseisva lasteaia juhataja ametikoha täitmiseks. Praegu juhib Vigri lasteaia tööd Sirje Garamaga, kelle ameti­nimetus on Hiiu valla lasteaia juhataja asetäitja.
Garamaga ütles Hiiu Lehele, et püüab kandideerida, et jätkata ametikohal, kus tal on 30aastane töökogemus. Kokku on ta lasteaias töötanud 40 aastat.
Sünergiat ei tekkinud
2014. aasta detsembris protestis neli tollase volikogu liiget kahe ühinenud oma­valitsuse, Kärdla linna ja Kõrgessaare valla allasutuste liitmise vastu. Põhjenduseks, et ühinemisleping seda ette ei näe. Koalitsiooni häältega tehti siiski kiirkorras muudatus valla äsjavalminud arengukavasse, et enamus allasutusi ühendatakse 1. jaanuarist 2015, lasteaiad 1. septembrist 2015 ja koolid 1. septembrist 2016.
Põhiargument, millega tollane Hiiu vallavanem Georg Linkov põhjendas Hiiu Lehele allasutuste liitmise vajadust, oli teenuste kvaliteedi sisuline parandamine.
“Sellest põhjendusest ma juba tollal aru ei saanud, minu meelest oli see poliitiline otsus,” ütles Sirje Garamaga.
“Töötasin siin enne ja töötan nüüd ja arvan, et oluliselt teenuse kvaliteet muutunud pole,” ütles ka Hiiu valla kultuuri- ja vaba aja keskuse Kõrgessaare tegevuskeskuse juhataja Artur Valk, kes oli ka üks tollastest protestijatest.
Valk leidis, et eesmärk võis ju olla tore ja kaetud ilusate lausetega, aga tegelikult oli see tol hetkel selline tuhin, et suurem võttis väiksemad lihtsalt üle: “Olgem ausad, asutused ju ei ühinenud, vaid Kõrgessaare omad liideti ja jäid toimima tegevus­kohana.
Artur Valk ütles, et ka nende asutuse hoolekogu pidas põhimõtteliselt õigeks Kõrges­saare vaba aja keskuse ja Kärdla kultuurikeskuse lahutamist. Millal see ette võetakse, pole veel teada.

Veel lugemist:

Uudised

Hiiumaa muuseumi selle suve üks suurimaid ettevõtmisi on traditsioonilisel kombel villa ja riide potisiniseks värvimine. See tähendab aga, et muuseumil on vaja sadade liitrite...

Uudised

Kui linnainimesed on harjunud uuesti poodi lippama, kui miski otsa sai või ostmata ununes, siis nüüd on selline võimalus ka kõplastel – suviti on...

Uudised

Kärdla Sadama tänava Suurtrummi remonditakse sel aastal, suur osa tänavast ehitatakse põhjalikult ümber aga järgmisel aastal.  Praegu on Sadama tänaval töös paralleelselt kaks projekti....

Digileht

Hiiu Leht 24.mail Liitri kusega saab tasuta muuseumisse Tobiase sünnipäeva tähistatakse kuue kontserdiga Kõpu sai lõpuks poe Kolme bussipeatusega Jausa Valimissõnumit pea laotama ühtlaselt...