Connect with us

Uudised

Vilepuhuja avastas korruptsiooni?

Kõrgessaare osavalla vanem Üllar Laid laskis vallal veebruaris maksta erakonnakaaslase Peep Lillemägi MTÜle eelmisel aastal osutatud teenuste eest 4900 eurot ilma eelnevat lepingut sõlmimata. Juriidiliselt on asi korrektne – sellist otseostu võimaldab Hiiumaa valla hankekord.
Eelmisel nädalal laekus toimetusele ja paarile volikogu liikmele kuri kiri, mille autori nime me kirjutaja soovil ei avalda: “Te volikogus tegelete sellega, kuidas volikogu valida, aga miks korruptsiooniga mitte??!? Manuses dokument, kus erakonnakaaslasele raha sahkerdatakse. Kuidas saab tellida töö tagantjärele? Miks ei pakutud võimalust teistele? Miks makstakse elektrirataste eest, mille eest Peep niikuinii raha vallalt saab ja mitte vähe? Kuigi ka see on korruptsioon! ”
Süüdistus oli tõsine ja kirjale lisatud töövõtuleping tundus ehtne, ehkki tööülesannete loetelu oli laialivalguv ja kirja­vigadega: “Ülehiiumaalise tähtsusega arendusprojektide (Reigi pastoraadi ja kiriku arendamine, elektrijalg­rataste rendi­võrgustik, vesiniku­majanduse arendamine, kiire interrneti­võrgustiku väljaheitamine) tehtud tööd, koostatud dokumendid ja antud konsultatsioonid 2020. aastal – tööde maht 196 tundi.”
Päringule tuli vallast vastus, et Kõrgessaare osavalla vanem Üllar Laid, kes kuulub Reformierakonda, sõlmis eelnimetatud töövõtulepingu 15. veebruaril 2021MTÜga Ungrukivi selts, mille juhatuse esimees on Peep Lillemägi, kes on samuti Reformiera­konna liige.
Arve alusel maksti 2020. aastal teostatud tööde eest 4900 eurot välja kolm päeva hiljem, 18. veebruaril.
Küsimusele, kas lepingus toodud tööülesannete täitmise kohta on olemas veel mõni alusdokument – sõidupäevik, tööülesannete täitmise päevik vms, vastas Hiiumaa valla­vanema asendaja Hergo Tasuja, et ei ole.
“Osavallavanem selgitas, et hindab tulemust ja 2020. aasta tulemused on kokkuleppeliselt täidetud lepingus oleva hinnaga,” vahendas ta Üllar Laidi öeldut.
Juriidiliselt on kõik korrektne…
Töövõtulepingule andis hinnangu ka valla sisekontroll Inge Elissaar, kes selgitas, et lähtuvalt Hiiumaa valla hankekorrast ei ole summas alla 5000 eurot kirjalik leping vajalik ja kokkulepped sõlmiti kirjalikku lepingut sõlmimata, mis vormistati töö valmides.
Hergo Tasuja ütles, et talle teadaolevalt teist täpselt sama­sugust lepingut sõlmitud ei ole ja üldjuhul on valla rahalised suhted vabaühendustega seotud toetusvoorudega. See tähendab, et ühingud peavad tegevus- ja projektitoetust taotlema ning saavad taotlusele kas jaatava või eitava otsuse. Samas on rakendatud ka erinevaid teenuslepinguid. Näitena tõi ta Käina osavalla, mis käsunduslepinguga tellinud Orjaku külaseltsilt kultuuri­ürituste ja näituste korraldamise teenust.
Nii Pühalepa osavalla vanem Liili Eller kui Käina osavalla vanem Omar Jõpiselg ütlesid Hiiu Lehele, et nad on MTÜdelt teenust otse ostnud, kuid selle siiski eelnevalt kirjalikult lepinguna vormistanud. Näiteks ostab Käina osavald Kassari haridusseltsilt mitmeid teenuseid: raamatute laenutuspunkti ja avaliku internetipunkti teenust, huviringidele (sh külateater, laulukoor, käsitööring, luuleklubi) ringiruumide tasuta kasutada andmise teenust, rahvamaja ruumides kohalikule kogukonnale ja avalikkusele õppepäevade, töötubade ning kultuuri- ja meelelahutusürituste korraldamise teenust. Nagu eelpool viidatud ostab Käina osavald Orjaku külaseltsilt kultuurisündmuste ja näituste korraldamise teenust ja Kuriste haridusseltsilt sealse seltsimaja avatuna hoidmise teenust.
Pühalepa osavald aga vajas Pühalepa spordiklubi abi suusa­radade rajamisel.
Emmaste osavald sellist võimalust Hergo Tasuja andmetel kasutanud pole.
Soodne hind otseostuga
Aastal 2000 asutatud MTÜ Ungrukivi selts põhitegevus­ala on registri järgi äri­nõustamine ja muu juhtimisalane nõustamine.
Töövõtulepingus on kirjas, et selts on osavallale teinud märkimisväärse, 50protsendilise soodustuse: “Hind 50 eurot / tund. Soodustus 50%. Tunnihind soodustusega – 25 eurot.”.
Sisekontroll Inge Elissaar selgitas, et lähtuvalt valla hanke­korrast võib alla 5000eurose teenuse tellimisel kasutada otseoste. Seega ei olnud osavallavanemal, kes töö tellis, kohustust võtta võrdlevat hinnapakkumist.
Hiiu Leht konsulteeris ühe Hiiumaa projektijuhiga, kes ütles, et tema töö tunnihinne on 10 eurot bruto. Hiiumaa arenduskeskuse juhataja Liis Remmelg rääkis, et 10eurose piiri on projektijuhi töötunnile seadnud ka Leader programm, samas, kui lisaks projektijuhtimisele on tegu konsultatsioonidega, võibki töö tunnihinne ulatuda ka 50 euroni.
Kust tuli raha?
Üllar Laid ütles, et lepingu makse katteallikas on Kõrgessaare osavallavalitsusele 2021. aasta riigieelarvest eraldatud raha ülehiiumaalise jalgratta­rendiprojekti ettevalmistamiseks – 5000 eurot. Tegu on Keskerakonnalt saadud nn katuserahaga, mille sihtotstarve määratletud.
Sama kinnitas Peep Lillemägi: “Hinnastamisel on arvestatud, et Kõrgessaare osavallale eraldati 2021. aasta riigieelarvest 5000 eurot ülehiiumaalise elektrijalgrataste rendivõrgustiku ettevalmistustega seotud töödeks. Teised lepingus nimetatud tööd on osavallal saadud sisuliselt “kauba peale”.

Milliste 2020. aastal osutatud teenuste eest osavald MTÜle maksis? Kas osavald sõlmis seltsiga teenuse ostmiseks eelnevalt mingi lepingu?
Peep Lillemägi MTÜ Ungrukivi selts: MTÜ Ungrukivi Selts sõlmis Kõrgessaare osavallaga lepingu, mille sisuks ülehiiumaalise tähtsusega arendusprojektide (Reigi pastoraadi ja kiriku arendamine, elektrijalgrataste rendivõrgustik, vesinikumajanduse arendamine, kiire internetivõrgustiku väljaehitamine) tehtud tööd, koostatud dokumendid ja antud konsultatsioonid.
Kas esitasite omapoolse hinnapakkumise?
Hind on lähtuv sarnaste tööde turuhinnast, kusjuures Kõrges­saare osavallale sai töid tehtud arvestatava soodustusega. Hinnastamisel on arvestatud, et Kõrgessaare osavallale eraldati 2021. aasta riigieelarvest 5000 eurot ülehiiumaalise elektrijalgrataste rendivõrgustiku ettevalmistustega seotud töödeks. Teised lepingus nimetatud tööd on osavallal saadud sisuliselt “kauba peale”.
Millised dokumendid töö käigus valmisid?
MTÜ Ungrukivi Selts on lepingu alusel koostöös Hiiumaa osavaldadega esitanud maakondade konkurentsivõime parandamise programmi taotluse ülehiiumaalise elektrijalgrataste rendivõrgustiku käivitamiseks 2021. kevadel. Projekt sai jaanuaris 2021 Hiiumaa hindamisvoorus parima tulemuse (kokku oli neli või viis projekti) ja saadeti lõplikuks otsustamiseks Tallinnasse pingereas esimesena.
Küsis HARDA ROOSNA

Veel lugemist:

Uudised

Maa-amet teatas äsja, et Eesti sai sünnipäeva eel 95 saare võrra rikkamaks. Ka Hiiumaa ümbrusesse on lisandunud kümmekond väikest saarekest, laidu – näiteks Hagaste...

sport

Hiiumaa hobusel Mister Tondil jäi Al Ula kõrbes 120 km pikkune teekond küll lõpuni läbimata, kuid treener on tulemusega rahul. Mister Tondiga sõitis kõrbes...

Digileht

Esmaspäevast alates Hiiumaad katnud paksu udu tõttu jäid teisipäeval ära kõik Kärdla-Tallinn lennud. Lõplikult taandub udu neljapäevaks. Udu on nii tihe, et näiteks Heltermaa...

Digileht

Hiiu Leht 27.veebruaril Kassari ei saanud saareks tagasi Kaks hobust jäid auto alla Kaheksa kirja Eestile Hiiumaal vaid 5 Venemaa kodanikku