Connect with us

Uudised

Kukka kaitsealast saab looduskaitseala

Reedel jõustub vabariigi valitsuse otsus, millega riik muudab Pühalepa vallas asuva Kukka maastikukaitseala looduskaitsealaks, samuti muudetakse ala kaitse-eesmärke ja kaitsekorda.
Võrreldes praeguse eeskirjaga suureneb kaitseala pindala 17,2 hektari võrra, millest 13,8 hektarit moodustab liidetav Luhastu hoiuala.
Alal kaitstakse allikalist madalsood ja selle elustiku mitmekesisust, elupaigatüüpe, nõrglubja-allikaid, liigirikast madalsood, vanu loodusmetsi, rohunditerikkaid kuusikuid ning soostuvaid ja soo-lehtmetsi, kaitsealuseid liike ja nende kasvukohti ning looduse üksikobjekti Palade Silmaallikat ehk Kukemäe allikat.
Kaitseala oli kehtiva eeskirja järgi ning on ka eelnõukohaselt kogu ulatuses tsoneeritud ühte sihtkaitsevööndisse. Kaitse­ala pindala on 168,7 hektarit, sellest eramaad 46,7 hektarit ja riigimaad 122 hektarit. Kaitseala hõlmab osa Natura 2000 võrgustikku kuuluvast Kukka-Luhasoo loodusalast.
Kaitseala asub Kõlunõmme, Palade ja Partsi külas.

Veel lugemist:

Uudised

Neljapäeval lõpetati pidulikult Hiiumaa haigla uuendamine, mis läks kokku maksma 13 miljonit eurot, millest kaksteist tuli Euroopa Liidu toetustest. Haigla juhatuse liikme Riina Tamme...

Teema

Hiiumaa mees Sander Voitka saab tänavu pidada oma üheksandat sünnipäeva, sest sünnikuupäevaks on tal 29. veebruar. Ema Ene Reidma meenutas, et esimese lapse sündimise...

Uudised

Hiiumaa koalitsioonis on läbirääkimisel tegevuskava, mille tulemusena kaoks veel sel aastal osavallavanemad ja osavallavalitsused ning valitsusse lisanduks kolmas abivallavanem. Koalitsoonis lõplikule üksmeelele seni siiski...

Küsitlus

Hille: Õige hiidlane on see, kes elab siin saarel ja edendab kohalikku elu. Ei ole tähtis, et oleks siin sündinu