Jälgi meid

UUDISED

Kuhu kolida Kärdla linnas jäätmefirma?

Kärdla osavallakogu tegi ettepaneku, pakkuda ASile Eesti Keskkonnateenused vahetuskaubana Polgu võimla kinnistut, et see praegusest asupaigast ära koliks. See tähendaks jäätmefirma kolimist linna miljööväärtuslikult alalt väärtusliku hoonestusega piirkonda.
Veebruari algul ütles vallavanem Hergo Tasuja Hiiu Lehele, et Polgu võimla tuleb valla bilansist ära anda ning läheb müüki. 38 000eurose müügituluga on juba arvestatud Kärdla osavalla selle aasta eelarves.
14. veebruari istungil aga käis Kärdla osavallakogu välja soovi, et Leigri väljak 11 kinnistut ei tohiks müüa, vaid pakkuda seda vahetuskaubana jäätmekäitlusega tegelevale ASile Eesti Keskkonnateenused, et see praeguselt Väike-Sadama tänav 1a kinnistult ära koliks.
Ettevõttele uue asukoha leidmine on Kärdla linnas olnud teemaks juba aastaid. Osavallakogu esimehe Martin Kagadze sõnul oli see arutlusel ka eelmise volikogu perioodil, kuid alles nüüd jõuti nii kaugele, et valla poolt tehti Eesti Keskkonnateenused ASile konkreetne ettepanek.
“Nende esindajad on käinud kohapeal vaatamas kinnistut, kus asub Polgu võimla ja nüüd on nii-öelda pall ettevõtte väravas – ootame nende arvamust,” selgitas ta.
Kärdla osavallakogu soovi, et vallavalitsus teeks ette­paneku ASile Eesti Keskkonnateenused nende majandustegevuse kolimiseks aadressile Leigri väljak 11, toetab ka Kärdla osavalla vanem Liisa Randmaa.
Linna soovi võib mõista, sest jäätmete kogumisega tegeleva ettevõtte maaala asub areneva Kärdla sadama ja ajaloolise Vabrikuväljaku lähedal ning otse Hiiumaa muuseumi tulevase hoidla kinnistu Väike-Sadama 1c kõrval. Sealsamas kõrval on ka Sadama 35 kinnistu, millele vald ootab investorit, kes sinna rajaks Kärdla spaa.
Lisaks asuvad ettevõtte päevinäinud ja roostes angaarid, jäätmekonteinerid ja kokku kogutud jäätmed, millest osa pilla-palla seal­samas lepiku all, Kärdla linna miljööväärtuslikul alal.
Miljööväärtuslik ala
Kehtiva üldplaneeringu järgi on Kärdla linna miljöö­väärtuslik hoonestusala linna põhjaosas, Rookopli tänavast kuni Kärdla sadamani.
“Üldplaneeringu järgi on miljööväärtuslikule hoonestus­alale keelatud projekteerida sealse arhitektuuri ja linnaehituslike tavadega kokkusobimatuid ehitisi. Saastekoormust suurendavate ettevõtete rajamine miljöö­väärtuslikele hoonestus­aladele on keelatud,” tõi osavallavanem välja ühe põhjenduse, miks jäätme­firma ära kolima peaks.
Vallavanem Hergo Tasuja ütles Hiiu Lehele, et vallavalitsus kindlasti arvestab osavallakogu seisukohaga, lõpliku otsuse aga teeb volikogu: “Arvestades, et tulu on eelarvesse planeeritud ning kui müük ära jääb, siis tuleb see ka eelarves selliselt kajastada ja vastav muudatus teha.”
Seda, millal vahetustehing toimuda võiks, on valla­vanema sõnul keeruline hinnata, kuna läbirääkimised on alles alanud.
Väärtuslike hoonete ala
Jäätmefirma võimalikus uues asukohas Leigri väljakul asuvad ka endise Hiiu maavalitsuse hooned, mis Kärdla linna üldplaneeringus kirjas väärtusliku hoonestusena. Lähikonnas on veel Sõnajala hotell, söökla, kauplus, korruselamu jms.
Ka vajab Leigri väljak 5 ehk praegu riigile kuuluv Hiiumaa talituse hoone uut sisu või uut omanikku peale uue riigimaja valmimist Kärdla keskel, Hiiu tänav 1a.
Vallavanem ütles, et vallal puudub praegu info, millised on hoone omaniku, Riigi Kinnisvara aktsiaseltsi (RKAS) plaanid hoonega. “Vallavalitsuse poolt oleme pakkunud hoone kohandamist hoolekandeasutuseks ning nüüd, viimaste arengute valguses, teeme RKASile ettepaneku see elamis­pindadeks ümber ehitada,” ütles Tasuja.
Küsimusele, kuivõrd võib valikuid mõjutada jäätmekogumise ja -veoteenuste võimalik kolimine Leigri väljaku piirkonda, vastas vallavanem, et mõju on kahtlemata olemas.
Kaalutud muidki variante
Kuna AS Eesti Keskkonnateenused osutab põhiteenuseid Kärdlas, ei ole ettevõtte jaoks mõistlik oma tegevus­paika väga kaugele viia. Ettevõte on soovinud vallalt ettepanekut uue asukoha kohta kuni 5 kilomeetri raadiuses Kärdlast. “Paraku ei ole seni leitud sobivat vahetus­kaupa,” tõdes Randmaa.
Randmaa ei väida, et Leigri väljak 11 on ainus mõistlik valik, küll aga ainus hoonestatud valik. Lisaks Polgu võimla kinnistule on tema sõnul arutlusel olnud ka teisi variante. Alternatiividena nimetas ta Kõrgessaare maantee äärde, Päästeameti hoone taha jäävat Tootmisbaasi kinnistut ja selle lähedal asuvat Männiku tee 4 vahelist maaala, mis on osa Kärdla metskonna kinnistust nr 27. See piirkond on valdavalt tootmis- ja ärimaa ning jääb eemale miljööväärtuslikust hoonestusalast.
ASi Eesti Keskkonna­teenused juhatuse liige Argo Luude ütles Hiiu Lehele, et põhimõtteliselt ei ole neil selle vastu suurt midagi, et olemasolevalt kinnistult minema kolida: “Selles osas oleme vallaga tihedas suhtluses ja kui leiame sobiva kinnistu, kuhu ära kolida, siis kolime ka.”
See, mida tehakse praeguse Väike-Sadama tänaval asuva ASile Eesti Keskkonna­teenused kuuluva kinnistuga juhul, kui vahetustehing tõesti kunagi teoks saab, pole veel teada. “Üldplaneeringus näeksime seda eelkõige üldkasutatava maana või elamu­maana, kus arhitektuur-­ehituslikud lahendused peavad tagama hoone sobitu-
mise olemasolevasse miljöösse,” ütles osavallavanem Liisa Randmaa.

Veel lugemist:

POLITSEI

Kolmapäeval, 18. mail alustati menetlust selle kohta, et täpselt tuvastamata ajal on Ulja külas varastatud kinnistult männipalke. Esialgsetel andmetel on kahju 350 eurot.

UUDISED

Kärdla Põhikooli ehitus­tööd on jõudnud etappi, kus lammutamisele minevad hooned kolitakse tühjaks. Viimane koolipäev praeguses hoones oli õpilastel reedel, 22. aprillil. Kolimisega tehti algust...