Jälgi meid

UUDISED

Kärdla koolipere kolib asenduspindadele

Argo Nurs
Kärdla Põhikooli ehitus­tööd on jõudnud etappi, kus lammutamisele minevad hooned kolitakse tühjaks. Viimane koolipäev praeguses hoones oli õpilastel reedel, 22. aprillil.
Kolimisega tehti algust eile ja õpilastel algas koolivaheaeg. Alates 2. maist toimub õppetöö asenduspindadel: muusikakooli, teabemaja, kooli raamatukogu, riigi­gümnaasiumi, HUPSi maja, käsitöömaja, tööõpetusemaja, spordikeskuse ja Mängude maja ruumides. Täpsemat infot jagatakse kooliperele Stuudiumi vahendusel. Ehitajale antakse lammutamiseks minevad hooned üle 15. mail.
Kuna lammutamisele läheb ka kooli söökla, sõlmitakse sel kevadel toitlustamiseks leping OÜga Hiie Toidukoda – ettevõte toob lõunatoidu ja lapsed saavad süüa samades hoonetes, kus õpivad.
Tööde käigus lammutatakse 1975. aastal ehitatud hoone, mis asub Kärdla muusika­kooli ja Hiiumaa gümnaasiumi vahel. Alles jääb u 800ruutmeetrine
võimlaosa. Hiiumaa gümnaasiumi õppehoone saab uue fassaadi ja evakuatsiooni­trepi. Muusikakooli maja ehk vana koolimaja säilib praegusel kujul, kuid jääb teistest hoonetest eraldi­seisvaks. Vana kuur jääb esialgu prügimajaks.
Kärdla kooli uus hoone saab olema praegusest väiksem ja vastab laste arvu prognoosile (u 340 õpilast): 2200 ruutmeetrit, kaasaegse
ruumiplaneeringuga ja energia­tõhus. Samuti korrastatakse kooli õueala. Uue hoone ehitustööd on jõudnud juba poole peale, 9. mail peetakse sarikapidu.

Toimetaja HARDA ROOSNA

Veel lugemist:

UUDISED

Kärdla osavallakogu tegi ettepaneku, pakkuda ASile Eesti Keskkonnateenused vahetuskaubana Polgu võimla kinnistut, et see praegusest asupaigast ära koliks. See tähendaks jäätmefirma kolimist linna miljööväärtuslikult...

UUDISED

Merevalvekeskus kolib juba sel nädalal Kärdla ja Kuressaare radarseirepunktid Tallinna. Koos sellega kaob Kärdlas viis ja Kuressaares kuus töökohta. Kärdla radarseirepunkti viiest töötajast kaks...