Connect with us

Uudised

Korstnad puhtaks ja aktile õige aadress

Kätte on jõudmas aktiivse kütteperioodi lõpp ja tark koduomanik hakkab kohe järgmiseks kütteperioodiks valmistuma.
Selleks tuleb hoone küttesüsteem sisepindadele kogunenud tahmast puhastada. Väljastki tuleb kütteseade kriitilise pilguga üle vaadata, kas see on talve tervelt üle elanud või vajab pottsepa parandustöid. Päästeamet koduohutuse eestseisjana soovitab kütteseadmete hooldamise alati usaldada kutselisele korstnapühkijale või pottsepale. Kui saate temalt tehtud töid tõendava akti, kontrollige, et teie ehitise aadress oleks õige.
Tuleohutuse seaduse järgi peab kutseline korstnapühkija kütteseadmeid hooldama vähemalt üks kord aastas. Erandiks on üksikelamud, kus korstnapühkija peab seadmeid puhastama üks kord viie aasta jooksul. Sel juhul tuleb vahepealsel ajal hooldustööd ise ära teha. Puhastamise üle arvestuse pidamine on küttesüsteemi valdaja kohustus. Korstnapühkija annab tehtud tööde tõestuseks teile akti. Seda tuleb säilitada kuni järgmise töökorrani, mil antakse uus akt. Kui puhastate üksikelamu kütteseadet vahepealsed neli aastat ise, siis oleks mõistlik akti tagaküljele üles märkida enda tehtud puhastustööde aeg ja ulatus.
Seoses haldusreformiga on muutunud paljude kodu­omanike ehitiste aadressid. Juba on juhtunud, et korstna­pühkija tõendile märgitakse vale aadress. On viimane aeg endale elukoha õige aadress selgeks teha. Öelge see alati korstnapühkijale edasi. Kui saate ametimehelt akti, siis vaadake omakorda kindlasti üle, et teie aadress oleks õigesti märgitud. See peab olema üheselt arusaadav, et just sellel konkreetsel aadressil paiknevas ehitises on kütte­süsteeme hooldatud. Võimalikult täpse aadressi märkimine hoiab ära võimalikke arusaamatusi, kui kindlustusele või päästeameti inspektoritele on küttesüsteemide regulaarset puhastamist vaja tõendada. Aadressis peab alati olema kirjas maakonna ja omavalitsusüksuse nimi. Linnas, alevis või alevikus asuva ehitise aadressis peab lisaks olema kirjas tänav ning maja- ja korterinumber, maapiirkondades küla ja talu nimi.
Usaldusväärsete korstnapühkijate kontakte saate küsida päästeala infotelefonilt 1524. Sealt soovitatakse teile ainult kutse omandanud korstnapühkijaid. Kui saate korstna­pühkija kontaktid mõnest muust allikast, siis tuleks tema kutsetunnistuse olemasolu kontrollida kutseregistrist https://www.kutsekoda.ee/et/kutseregister/kutseotsing

Jaak Jaanso
ohutusjärelevalve büroo nõunik
Lääne päästekeskus

Veel lugemist:

Uudised

Eelmisel nädalal Kärdla osavalla vanema kohalt vabastatud Aivar Viidik soovis naasta volikogusse ja osaleda tänasel (neljapäev -toim) volikogu istungil, kuid valimiskomisjon ei taastanud veel...

Uudised

Pioneeripataljon ehitab maikuus toimuva Kevadtormi õppuse käigus Jõeranna küla elanikele silla, mis küla kaks poolt uuesti kokku liidab. Sildade ja teede ehitamine kaitseväe jõududega...

Intervjuu

Hiljuti avaldatud sõidueksami sooritamise statistikast lähtub, et kõige väiksem tõenäosus sõidueksamist läbi kukkuda on Kärdlas. Kärdlas on esimese korraga eksami ärategijaid 86%, Eesti viletsaim...

Kultuur

Tüdrukud said esmakordselt tantsusaalis kokku 2008. aastal, kui olid kolme- ja neljaaastased. Koos on tantsitud 16 aastat. Alguses oli rühm muidugi suurem, kuid nagu...