Connect with us

Uudised

Koostöölepingu vaidlus jätkub

Hiiu vallavolikogu 8. juuni erakorralise istungi päevakorras on kaks üksteist välistavat eelnõu – meretuule­pargi arendajate ja valla koostöölepingu heaks kiitmine ja sellele juriidilise ekspertiisi tellimine. Kui volikogu otsustab tellida juriidilise ekspertiisi Hiiu valla, AS Nelja Energia ja OÜ Hiiumaa Offshore Tuulepark vahel plaanitavale koostöölepingule, ei saa koostöölepingut veel heaks kiita.
Esimese eelnõu andsid sisse volikogu liikmed Inge Talts, Lembit Vainumäe, Ants Vahtras, Artur Valk ja Tarmo Rajang.
Volikogu esimees Jüri Ojasoo ütles, et teise eelnõu arutamiseks algatas istungi kokkukutsumise volikogu juhatus ehk siis tema volikogu esimehena, aseesimees Jaanus Berkmann ja fraktsioonide juhid.
Eelnimetatud koostöö­lepingu heakskiitmise eelnõu teine lugemine oli kavas juba volikogu korralisel, 18. mai istungil, kuid hääletati istungi päevakorrast välja volikogu liikme Inge Taltsi ettepanekul protseduurireeglitest mittekinnipidamisele viidates. Eelnõu väljavõtmist päevakorrast toetas 12 volikogu liiget, kolm jäi erapooletuks.
Tähtaeg: kolm tundi enne istungit?
Istungi algul tegi avalduse volikogu liige Tiit Harjak, kes kritiseeris vallavalitsust põhjusel, et eelnõude sisulisi materjale saadetakse voli­kogule istungi toimumispäeval ja eelnõus on sees punktid, mida juhtivkomisjon pole heaks kiitnud.
“Sellist eelnõu ei tohiks voli­kogu ette tuua, see on [volikogu] kodukorra vastaselt loodud, eelnõus peaks olema need osad, mis komisjon on heaks kiitnud,” kritiseeris Harjak.
Samal istungil ütles volikogu liige Georg Linkov, et koostöölepinguga seotud materjalid laekusid kell 13 ja samal päeval kell 16 algas volikogu istung.
“Komisjon ise ei ole neid muudatusi läbi hääletanud, küll on need jõudnud lõppversiooni, mis läheb volikogu istungil juba hääletamisele,” märkis ka Linkov ja nimetas sellist tööstiili “hästi halvaks praktikaks”.
Ojasoo ütles Hiiu Lehele, et volikogu eelarve- ja majanduskomisjon arutas koostöölepingut ja selle muudatus­ettepanekuid
10. mai koosolekul. Kuna muudatusettepanekuid oli palju ja komisjoni seisukohad tuli omakorda kooskõlastada Hiiu valla poolt palgatud advo­kaadiga ja lepingupartneriga AS 4Energia, saabusid viimased kooskõlastused mõni tund enne volikogu istungi algust. Samas on koostööleping volikogu menetluses olnud alates veebruari­kuust. “Seega kiirustamisega pole küll tegemist,” leidis Ojasoo.
44 muudatus­ettepanekust jäi 36
Hiiu valla, AS Nelja Energia ja OÜ Hiiumaa Offshore Tuule­park Koostöölepingu muutmiseks tehti 44 ette­panekut. Eelarve- ja majandus­komisjoni toetust ei saanud seitse ettepanekut, 37 sai heakskiidu. Muuhulgas tegi 58 isikut ühispöördumise, mille sisuks ettepanek mitte sõlmida koostöölepingut enne valdade liitumist ja Hiiumaa valla teket. Ka seda ettepanekut komisjon ei toetanud.
36 ettepanekuga 37st nõustus kahe ülejäänud lepingupartneri esindaja AS 4Energia. 4Energia ei olnud nõus lepingust välja jätma teksti, mille sisuks, et meretuulepargi arendaja ja Hiiu valla asutatud mittetulundusühing kasutab arendajalt saadud annetusi ainult valla elanike sotsiaalse ja majandusliku heaolu edendamiseks, kuid mitte tuulepargi võimalike negatiivsete mõjutustega seotud valdkondades.

Veel lugemist:

Uudised

Märtsist alustab sihtasutuse Hiiumaa sadamad juhatuse liikmena tööd merendustaustaga Romet Keskla, kelle nõukogu kutsus kandideerima peale 15 kandidaadiga konkursi lõppu. SA Hiiumaa Sadamad nõukogu...

Digileht

Hiiu Leht 20.veebruaril Sadamaid juhib Romet Keskla Kas radar oleks sõjas sihtmärk? Vajatakse löökaukude hingeelu eksperti Kaitseliitlased avaldasid muljet Digilehe saab tellida siit

Uudised

Kodutütarde ja Noorte Kotkaste Tänupeol tunnustasime silmapaistvamaid noori, noortejuhte ning tänasime toetajaid. Tunnustusi jagasime erinevates kategooriates, kuid siinkohal tooks välja kõige kõrgemad tunnustused. Kodutütardele...

sport

50. korda sõidetud Tartu maratonil osalenud 5200 suusataja seas oli 29 neid, kes stardiprotokolli märkisid, et esindavad Hiiu maakonda. Neist 20, kõik mehed, läksid...