Connect with us

Uudised

Vastasseis püsib

Kolmapäeval kohtusid Kärdla kultuurikeskuse ees ja sees meretuulepargi uued arendajad ja tuulepargi­vastased, ühel osapoolel relvadeks kõned, plakatid ja küsimused, teisel selgitused ja esitlused.
Eesti Energia kontserni kuuluv Enefit Green ostis mullu Nelja Energia aktsiaseltsi ja jätkab Loode-Eesti meretuule­pargi arendamist. Kolmapäeval oli Kärdla kultuuri­keskuses kavas meretuulepargi keskkonna­mõjude hindamise (KMH) aruande avalik arutelu.
Uusi arendajaid võtsid vastu tuulepargivastased, kes korraldasid KMH arutelu vastu protestimiitingu. Nii plakatitel kui kõnedes viidati otsusele, millega riigikohus tühistas mullu augustis Hiiu maakonnaga piirneva mere­ala teemaplaneeringu selle osa, mis määras tuuleenergia tootmiseks sobivad alad. Riigi­kohus leidis, et meretuule­pargi võimalikku keskkonnamõju ei olnud strateegilises faasis piisavalt uuritud.
Tuulepargi vastased deklareerisid miitingul, et seetõttu ei tohi jätkata edasiste arendustega. “Keskkonnamõju strateegiline hindamine annab vastuse küsimusele, kas Hiiu merealale saavad tulla tuulepargid. Kui seda vastust ei ole, ei ole võimalik edasi minna küsimusega, millised või kuidas need tuulepargid tulema peaksid,” ütles esindaja Inge Talts.
Enefit Green seevastu leiab, et maakondliku mereplaneeringu osaline tühistamine ei välista, et tulevikus siiski tuule­pargi rajada saab. Praegu käimasolevat keskkonnamõju hindamist ehk KMHd nende kinnitusel riigikohtu otsus ei takista.
Kultuurikeskuse saalis rääkis Enefit Green juhatuse esimees Aavo Kärmas, miks tuuleenergia on kasulik ja kuidas see on kasulik kohalikule kogukonnale. Suures plaanis tõi ta seejuures esile samu argumente, mis eelmine arendaja Nelja Energia: tuuleenergia on kõige puhtam energialiik, meretuuleparkide tehnoloogia areneb kiiresti ja kulud vähenevad, tuulepargid toovad majanduslikku kasu kohalikule kogukonnale – investeeringud, sadamate suurem kasutus, uued töökohad ja otsene rahaline kasu mere­tuulepargi toodetud elektrienergialt.
Meretuulepargi vastased leiavad, et kõik see pole väärt nii palju kui puutumatu loodus ja sellest kõnelesid ka loosungid “Tuulepark tapab vaikuse”, “Aulid, taastumatu maailmapärand versus firmade kasum”, “Vaikus on väärtus”.
Enefit Green plaanib Loode-­Eesti meretuulepargi rajada Hiiumaast 12 kilomeetri kaugusel asuvatele meremadalikele. Muudetud KMH järgi asuksid 107–182 tuulegeneraatorit kas 140 või 169 ruutkilomeetrisel alal Hiiumaast põhja poole jääval merealal. Kogu projekti maksumus võib olla 1,5–3 miljardi euro ringis. Kui see valmiks, oleks praeguse seisuga tegu maailma suurima meretuulepargiga.

Veel lugemist:

Uudised

Hiiumaa muuseumi selle suve üks suurimaid ettevõtmisi on traditsioonilisel kombel villa ja riide potisiniseks värvimine. See tähendab aga, et muuseumil on vaja sadade liitrite...

Uudised

Kui linnainimesed on harjunud uuesti poodi lippama, kui miski otsa sai või ostmata ununes, siis nüüd on selline võimalus ka kõplastel – suviti on...

Uudised

Kärdla Sadama tänava Suurtrummi remonditakse sel aastal, suur osa tänavast ehitatakse põhjalikult ümber aga järgmisel aastal.  Praegu on Sadama tänaval töös paralleelselt kaks projekti....

Digileht

Hiiu Leht 24.mail Liitri kusega saab tasuta muuseumisse Tobiase sünnipäeva tähistatakse kuue kontserdiga Kõpu sai lõpuks poe Kolme bussipeatusega Jausa Valimissõnumit pea laotama ühtlaselt...