Connect with us

Uudised

Koostöökogu alustab projektitaotluste vastuvõttu

Hiidlaste Koostöökogu
Kui te veel ei ole tähele pannud, siis üsna pea alustab Hiidlaste Koostöökogu projektitaotluste vastuvõttu.

Võimalus Eesti riigil maakogukondade arengusse täiendavat raha suunata aastatel 2021–2022 tuli Euroopa Liidust, kus koroonaperioodi raskust arvestades otsustati alustada järgmise perioodi rahastust kaks aastat varem. Mis oli õige otsus. Hiiumaa sai oma osa vastavalt jaotusvalemile, kus arvestatakse ühelt poolt rahvaarvu ja teiselt poolt saarelisust, mis kokkuvõttes ei too just ülemäära rikkust, aga eks piskust ole ka abi.

11. oktoobrist saavad vabaühendused esitada toetustaotlusi oma projektidele (meetme maht 300 000 eurot). Samuti saavad ettevõtted esitada taotlusi täiesti uue – COVID taasterahastu meetmesse, mille maht on 144 000 eurot.

22. novembrist alustame taotluste vastuvõttu ettevõtluse meetmesse, mahuga 280 000 eurot ning koha-
turunduse ja ühistöö meetmesse mahuga 137 000 eurot.

Kuidas toetust oma väga heale projektile taotleda? Alustada soovitame meetmete reeglitega tutvumisest. Meetmelehed on kõik üleval Koostöökogu veebilehel kogu.hiiumaa.ee ripp-
menüüs Abiks taotlejale. Mõtle järele, kas sul on oma projektile mõtet toetust küsida või saad ilma hakkama. Toetused on ju kõik seotud tingimustega: projekti vajalikkuse hindamisel lähtutakse Hiiumaa integreeritud arengustrateegia eesmärkidest, projekt tuleb lõpetada kahe aasta jooksul, olla rahaliselt täpne ja seotud tuleb projektiga olla kogu kontrollaja jooksul: vabaühendustel viis aastat ja ettevõtjatel kolm aastat.

Selleks, et taotlust esitada, soovitame ühendust võtta Koostöökogu tegevus-
keskusega aadressil info@kogu.hiiumaa.ee, et leppida kokku aeg nõustamiseks. Ilma nõustamiseta taotlust esitada ei soovita. Esiteks on e-PRIAs navigeerimisel ikkagi vaja juhendamist, teiseks saab nõustamisel käimise eest hindamisel lisapunkte. Tegevuskeskuse nõustajad aitavad sind õigete dokumentide ja linkide juurde, juhendavad e-PRIA täitmisel ja annavad vajadusel nõu projekti sisu täpsemaks kirjutamisel.

Kui sinu taotletav projektitoetus on enam kui 50 000 eurot, siis annab üldkoosolek taotlejale nõusoleku esitada taotlus hindamiseks. Selleks tuleb taotlejal Hiidlaste Koostöökogu üldkoosolekule oma taotlus esitada. Järgmine üldkoosolek toimub
11. oktoobril.

Kui nüüd taotlus sai
e-PRIAsse õigel ajal sisestatud (meetmel 2 ja COVID-19 taastekava meetmel on viimaseks sisestamise päevaks 24. oktoober, 1. ja 3. meetmel 5. detsember), siis tuleb valmistuda taotluse hindamiseks. Iga taotlus on osa Hiiumaa integreeritud arengustrateegia rahastusest, mistõttu vastavalt LEADER määrusele on kogukonnal oma sõna öelda, kas taotlus on kogukonnale piisavalt vajalik. Hindamiskomisjoni liikmete nimekiri on kinnitatud Hiidlaste Koostöökogu üldkoosoleku poolt ja avaldatud samuti Koostöökogu veebilehel rippmenüüs Abiks taotlejale.

Kui oled hindamiskomisjonilt saanud piisavalt
hindamispunkte, et mahtuda meetme rahastuspiiridesse, siis saabki alustada oma projekti ellu viimist. Nüüd võtab järje üle PRIA, kes kontrollib taotleja ja taotluse tehnilist vastavust määrustele ja seadustele ning kinnitab rahastuse. Soovitame kogu projekti eluea jooksul Koostöökogu tegevuskeskusega tihedat sidet hoida, et saada nõu projekti läbi viimisel. Ikka juhtub, et projekti läbi viijal ja PRIA-l on erinev seisukoht mõnes küsimuses, sest PRIA ametnikud on üle Eesti laiali ega pruugi teada kohalikke olusid.

Saada kogukonna usaldus ja rahastus on taotlejale uhkuse asi, sestap soovime pärast projekti lõppu teada saada, kuidas projekt õnnestus ja mida reaalselt tehti Hiiumaa elu edendamise heaks. Pildid ja seletuse paneme üles Koostöökogu
lehele rippmenüüs Projektid.

Veel üks soovitus: osalege teavitusseminaril teisipäeval, 5. oktoobril kell 16 Käina osavalla majas ja ootame teid nõustamisele Tuuru majja.

REET KOKOVKIN

Hiidlaste Koostöökogu tegevjuht

Veel lugemist:

Uudised

Märtsist alustab sihtasutuse Hiiumaa sadamad juhatuse liikmena tööd merendustaustaga Romet Keskla, kelle nõukogu kutsus kandideerima peale 15 kandidaadiga konkursi lõppu. SA Hiiumaa Sadamad nõukogu...

Ahto ilmajutud

Näib, et talvel enam pikka pidu pole ja suurt pakast enam ei tule. Välistada ei saa aga lühiajalisi ja teravaid külmalaineid. Eesolev nädal tuleb...

Digileht

Hiiu Leht 20.veebruaril Sadamaid juhib Romet Keskla Kas radar oleks sõjas sihtmärk? Vajatakse löökaukude hingeelu eksperti Kaitseliitlased avaldasid muljet Digilehe saab tellida siit

sport

50. korda sõidetud Tartu maratonil osalenud 5200 suusataja seas oli 29 neid, kes stardiprotokolli märkisid, et esindavad Hiiu maakonda. Neist 20, kõik mehed, läksid...