Connect with us

Uudised

Kolmel häälel isamaale

PÄÄRO METSAND
Kärdla kultuurikeskuses oli möödunud neljapäeval võimalik osa saada toredast kontserdist “Ilus oled, isamaa!”.
Muusikaõpetaja Raili Kaibald rääkis juba sügisel mudilaskooriga tööd alustades, et ta sooviks anda Hiiumaa laululastele kooslaulmise kogemuse Tallinna Muusika­keskkooli mudilaskooriga. Kokkulepe õnnestuski saavutada ning Tallinna lapsed sõitsid Hiiumaale laulma. Kuna tulemas on laulupidu, on õpitud ühist repertuaari ja üheslaulmine oli nagu tilluke eelproov suurele peole. Lisaks lastele astus kontserdil üles ka Raili Kaibaldi juhendatav Kärdla Kammerkoor.
Tallinna mudilaskoori diri­gendid on Jaanika Kuusik ja Leiu Tõnissaar ning kontsert­meistrina  ametis Katrin Peitre. Kooril on pikk ajalugu, ulatudes aastasse 1961 ning selle aja jooksul on kogutud muljetavaldav hulk esinemiskogemust. Kollektiiv on leidnud ära­märkimist ja saavutanud auhinnalisi kohti ka erinevatel festivalidel ja koorikonkurssidel.
Kärdla mudilased on õpetaja Raili käe all laulmist õppinud ühe aasta. Selle tööga alustades mõtles õpetaja kohe kaugemale ette ning koostas plaani, kuidas tekitada lastes nii suur huvi, et ei kaoks motivatsioon, et toimuks märgatav areng ning lapsed saaksid kogeda eduelamust. Õhinal uue huviringiga alustades varitseb sageli oht, et lapsed tüdinevad ruttu ning loobuvad edaspidisest pingutusest. Head tulemust aga pingutamata loota ei saa. Laulmine on selles mõttes eriti tundlik tegevus, sest omandatud oskust ei hinda mitte tegijad ise, vaid kuulajad.
Kärdla Kammerkoor käib koos 2011. aastast, ühendades tervet hulka koorilaulu­huvilisi hiidlasi. Aastatega on koor andnud palju kontserte ning laulnud end Hiiumaa rahva südamesse. Seekordne kontsert algas ja lõppes kahe mudilas­koori ühislauludega – see oli võimas kogemus. Nii suurt hulka mitmehäälselt laulvaid lapsi ei õnnestu just sageli kuulda. Lisaks tegid lapsed lauldes vahvaid liigutusi ning elasid kogu olemusega laulmisele kaasa.
Tore oli näha, kuidas lapsed suhtlesid esinemise ajal nii publiku kui dirigendiga. See on väga oluline oskus, mille kaudu leiab kohe tee kuulaja südamesse. Kontserdi kava oli jagatud osadeks nii, et igal kooril oli ka oma esinemisplokk.
Kuulanud ära Kärdla mudilas­koori väikesed lauljad, ootasin põnevusega Tallinna laste laulmist, et leida väikest võrdlusmomenti. Tõsi, pealinna lapsed laulsid hästi ja nende laul oli veidi valjem, aga neil on ka rohkem lauljaid. Minul oli aga rõõm tõdeda, et Kärdla lapsed oskavad sama hõbehäälselt laulda! Ja kui veel arvestada seda, et nad on saanud harjutada kõigest aasta, on tulemus kiiduväärt.
Laste säravad silmad, emotsioone tulvil näoilme ja lauluõhin kõnelevad õpetaja heast tööst ja õigesti suunatud motivatsioonist.
Kui lapsed tajuvad ja tunnetavad, mille nimel nad pingutavad, mida see neile annab ja miks nad seda teevad, õpivad nad keskenduma ja samm­haaval ennast juhtima. Koorilaul õpetab kuulama, jälgima, vaikselt olema, oma järge ootama, kaaslase kõrval seisma, hääletugevust tunnetama. Nii arenevad oskustest väärtushoiakud, mis hakkavad kujundama üldist käitumiskultuuri. Ka koolis on märgata mudilas­koori laste paremat oskust kokkuleppeid järgida, ennast distsiplineerida ja üksteisega rohkem arvestada.
Kammerkoori esinemine sidus kontserdi omal kombel tervikuks, kujundades lauljatest ja laulmisest otsekui ajatelje. Tajusin, kui vajalik see väike vahepala täiskasvanute laulmise näol lastele oli, sest just sel moel koos asju tehes saavad väikesed lauljad tervikpildi ja teadmise, kuhu nad teel on ja mille suunas liiguvad. Julgen arvata, et sama vajaliku kogemuse sai kammerkoor väikestelt vastu. On ju kammerkoori lauljad nimetanud oma motoks Gideon Kremeri mõtet: “Me ei taha olla mitte ainult kuulatavad, vaid kuulata ka midagi ise. Jääda hingelt nooreks ja jätkata rännakuid…”. Usun, et Kremeri sõna sai sel kontserdil eriti hästi elavaks.
Koorilauluga on Kärdlas vähemal või rohkemal määral ikka tegeldud ja meie lastelgi õnnestunud aeg-ajalt suurele laulupeole pääseda. Sel aastal pürgis laulupeole eriti palju kollektiive ning suur rõõm oli teada saada, et Kärdla põhikooli mudilaskoor läbis edukalt tiheda konkurentsi ja pääses suurele peole laulma. Meil kõigil on põhjust rõõmustada meie väikeste lauljate üle. Soovime neile ja nende dirigendile jätkuvalt tugevat lauluindu!

Tiia Palmiste
Kärdla põhikooli õpetaja

Veel lugemist:

Uudised

Juba aprillis hakkas tulema teateid, et Hiiumaa staari staatuses karu on väga liikuv ja läbib pikki teekondi põiki üle saare, kuni mai algul jäädvustas...

Digileht

Hiiu Leht 17.mail Karu jookseb mööda saart nagu pöörane Hiiumaa sai uue piiskopi Hiiu Leht muudab ilmumispäeva ja sagedust Sõdurid päästsid külarahva jalavaevast. Digilehe...

Uudised

Alates 6. juunist hakkab Hiiu Leht paberil ilmuma kord nädalas 20-leheküljelisena neljapäeviti. Kõik paberlehe tellijad saavad võimaluse kolme kuu jooksul veebiuudiseid tasuta lugeda.  Lugeja...

Uudised

Hiiumaa huvide paremaks kaitsmiseks ja esindamiseks asutas 16 saadikut teisipäeval riigikogu Hiiumaa toetusrühma ja valis selle esimeheks Reili Ranna ning aseesimeheks Enn Eesmaa. Toetusrühma...