Connect with us

Uudised

Kevadtorm jõuab saarele Poola rannakaitsena

Reamees Roomet Ild
Esmaspäeval alanud kaitseväe õppus Kevadtorm jõuab Hiiumaale homme, kui saarele saabuvad Poola rannakaitse üksused lahingmasinatel ja saare lähistel võib silmata Eesti mereväe laevu.

Õppuse Kevadtorm peategevus toimub kaitseväe keskpolügoonil Kõrvemaal, kuid osa harjutustest tehakse ka Lääne-Virumaal ja Hiiumaal.

Tänasest kuni 5. juunini on saare lähistel Eesti mereväe laevad. Homme, 22. mail saabub saarele parvlaeva erireisidega Poola rannakaitse üksus – 56 Poola sõjaväelast koos 12 rannakaitseks mõeldud lahingmasinaga.

Mereväe teavitusallohvitser Maria Tõkke avaldas lootust, et kohalikud inimesed ei ehmuks, kui saarele saabuvad lahingmasinad. Tegu on siiski vaid õppusega ja liitlassõdurid Poolast harjutavad õppuse raames rannakaitsetegevusi Hiiumaal.

Tõkke ütles, et rannakaitseüksuse põhilaager on saare keskosas, aga lahingtegevust harjutatakse merel, kus baseeruvad Eesti mereväe laevad.

Kevadtormist võtavad osa nii maaväe, õhuväe kui mereväe üksused, kaasatud on nii 1. jalaväebrigaad, 2. jalaväebrigaad, toetuse väejuhatus kui ka teised kaitseväe ja Kaitseliidu üksused.

Kevadtormil osalevad nii Eestis paiknevad NATO lahinggrupi kui ka õppuste ajaks siia saabuvad liitlasüksused. Kaasatud on ligi 2000 liitlassõdurit Ameerika Ühendriikidest, Ühendkuningriigist, Prantsusmaalt, Poolast, Itaaliast, Taanist ja Lätist. Kokku on õppusel Kevadtorm osalemas ligi 7000 kaitseväelast.

17. maist kuni 5. juunini kestval õppusel kontrollib kaitsevägi lahingplaanide sünkroniseeritust, juhtimistasandite vahelist koostööd ja üksuste valmisolekut lahingülesannete täitmiseks.

Õppusel on peamisteks õppivateks üksusteks 1. ja 2. jalaväebrigaadi pataljonid ja erialakompaniid ning sõjaväepolitsei oma allüksusega.

Õppuse intensiivseim osa kestab 24. maist 5. juunini, mil toimuvad põhilahingud kaitseväe raamistikus ja seejärel pataljonide lahinglaskmised brigaadi raamistikus kahe brigaadi koostöös. Hiiumaal kohapeal kestab õppus29. maini.

Kolme nädala vältel on teedel liikumas tavapärasest ka rohkem kaitseväe tehnikat ning kolonne, kaitsevägi loodab liiklejate kannatlikkusele ja mõistvale suhtumisele. Õppusest võtab osa sadu ühikuid tehnikat, sealhulgas soomukeid, jalaväe lahingmasinaid ja tanke.

Sarnaselt möödunud aastaga toimub kolmenädalane õppus Kevadtorm ka sel aastal vähendatud mahus, kuid rangemate piirangutega, vältimaks koroonaviiruse võimalikku levikut osaleva isikkoosseisu vahel, teatas kaitseväe peastaap.

“Kevadtormi eesmärgiks on viia ajateenijate väljaõpe lõpule ning saata reservi võimalikult hästi välja õpetatud allüksused nagu varasematel aastatel. Möödunudaastane Kevadtorm näitas, et väljaõppe eesmärkide saavutamine väiksemas mahus õppusel on võimalik. Lisaks tõik, et me ei saa väljaõppes kergekäeliselt järeleandmisi teha, sest Eestit tuleb kaitsta igas olukorras, sealhulgas ulatusliku viirushaiguse tingimustes ning vajadusel peab kaitsevägi hakkama saama palju keerukamate ülesannetega,” ütles õppuse Kevadtorm planeerija kolonelleitnant Erkki Roosnurm.

Kevadtorm on kaitseväe suurim igaaastane õppus, mille eesmärk on harjutada kokku erinevaid kaitseväe üksuseid. Õppusel osalevad nii tegevväelased, ajateenijad, reservväelased kui ka liitlassõdurid.

Veel lugemist:

Digileht

Hiiu Leht 5. märtsil Uus riigimaja tuleb rahva keskele Vaidlus Saarnaki üle: süüdistused ja vastulaused Noored rändasid 48 tunniga 90 kilomeetrit Piret Kalda mitte...

Politsei

Politsei alustas eelmisel nädalal kriminaalmenetlust, sõiduki omavolilise kasutamise osas, kui neljapäeval võttis 35-aastane naine ilma omaniku loata enda kasutusse sõiduauto BMW.  Paar tundi hiljem...

Uudised

Hiiumaa esindaja Eesti Saarte Kogus Riho Rahuoja tegi vallavolikogu eestseisusele ettepaneku organisatsioonist välja astuda, kuna selle tegevus keskendub pigem väikesaartele.  Saarte Kogu fookuses on...

Uudised

TS Laevade reisiparvlaevad tegid möödunud aastal mandri ja suursaarte vahel ligi 23 000 reisi ehk 0,6 protsenti rohkem kui aasta varem. Piletimüügitulu ulatus 14,7...