Connect with us

Uudised

Kärdla sadama kalameeste kai süvendustöö algas

Sigrid Leigri | Hiiu Leht
Eelmisel nädalal teisaldati ujuvsillad ja märgistati süvendus­ala, töödega alustati eile ning kõik peab tehtud olema hiljemalt 10. aprilliks, kui algab kalade kudemisega seotud keeluaeg.
Sihtasutuse Hiiumaa Sadamad juhatuse liige Sven Kriggulson rääkis, et süvendada on vaja, kuna Kärdla sadama kalameeste kai asub sadama lõunamuuli välis­küljel ning kai lõuna- ja idakülg on merele avatud.
Kriggulsoni sõnul süvendati ligipääsu kalurite kaile viimati siis, kui sadam ehitati. Praeguseks on sellest möödas kuus aastat. “Selle aja jooksul on merepõhja setted hoovuste mõjul liikunud sellises mahus, et pooleteistmeetrise sügavusega sildumis­võimalus on tänaseks peaaegu kasutuskõlbmatu,” selgitas juhatuse liige.
Töödeks sai SA Hiiumaa Sadamad korduva vee erikasutusloa, mis võimaldab kalameeste kai esialgse ette­nähtud sügavuse taastada. Peale süvendamist saab kalameeste kaid ja sportpaatide slippi jälle kasutada neli-viis aastat. Süvendustöid rahastatakse SA Hiiumaa Sadamad eelarvest ja need maksavad ligi 7000 eurot.
Kriggulson möönis, et pikemaajalist lahendust süvendamine paraku ei paku: “Tulevikku vaadates tuleb ka kalameeste kai rekonstrueerida selliselt, et tekkiks eraldi muulidega ümbritsetud sadama­bassein-akvatoorium, kuid selline ehitus on kapitalimahukam ning võimalik vaid siis, kui saame kaasata rahastust toetusfondidest.”
Vee erikasutusluba kehtib 2021. aasta aprillini ja selle alusel tohib süvendada kuni 2500 kuupmeetrit pinnast. “Seega on meil piisav varu juhuks, kui lähiaastatel peaks tekkima uuesti vajadus süvendustööde läbiviimiseks,” selgitas Kriggulson.
Esialgne planeeritud süvendusmaht Kärdla sadama kalurite kai juures on 500 kuupmeetrit setteid, mille eemaldamisega tagatakse piisava laiuse ja 1,5meetrise süvisega juurdesõidukanal.
SA Hiiumaa Sadamad hallatavates Kärdla, Orjaku ja Sõru sadamates on lisaks Kärdla sadama kalameeste kai süvendustöödele veel plaanis väiksemaid ja suuremaid investeeringuid. Näiteks Sõru sadamas tehakse olmeruumidele sanitaar­remont ning väiksemaid taristu ja vesiehituse parandusi. Orjaku sadamas rekonstrueeritakse vesiehitisi, sh vahetatakse välja ankurduspoide kinnitusketid, viiakse lõpuni betoonkai ligipääsu rekonstrueerimine ja paigaldatakse lainemurdja sadama külaliskohtade kaitseks lainetuse eest. “Sügisel alustame Orjaku sadamas teenindushoone ehitamist, kuhu luuakse uued pesemis­võimalused, olmeruumid ja merepäästepunkt,” lisas Kriggulson. Orjaku sadama töid rahastavad Hiiumaa vallavalitsus ja INTERREG Central Baltic projekt Smart Marinas.

Veel lugemist:

Ahto ilmajutud

Nagu ka eelnevalt mainitud, siis stabiilset talveilma ei paista ega tule ka see nädal. Küll aga on märke stratosfääri soojenemisest, mis viitab polaarpöörise nõrgenemisele...

Uudised

Kodanik Jüri Kivi pettus seisnes asjaolus, et ta saatis omavalitsusele pildi endast koos naabri kompostriga. Paar nädalat tagasi riiklikult kehtestatud nõudele, tõestada kompostimisvõimekust pildiga...

Uudised

Rahvastikuregistrisse kantud Hiiumaa laste nimed kordavad üleriiklikke nimetrende ühe erandiga, milleks on lemmikuim poisinimi Mattias. Poisinimi Mattias, mida viimase viie aasta jooksul Hiiumaal lastele...

Uudised

Kaks Kärdla perearsti, doktor Meeli Paesüld (66) ja doktor Lia Prigoda (67) loobuvad praksisest 1. juunil 2023. Perearstil tuleb nimistust loobumisest kuus kuud ette...