Jälgi meid

UUDISED

Hooldekodu uue korpuse valmimine venib

Ehitaja on hädas Tohvri hooldekeskuse 15kohalise juurde­ehituse üleandmisega tellijale, selle taga seisab ka sissekolimine.
Kuigi ligi poolteist aastat tagasi alustasid Hiiumaa valla­valitsus ja ehitusettevõte Ösel Projekt OÜ optimistlikult koostööd, et valmiks Tohvri hooldekeskuse juurdeehitus, pole hoone tellijale siiani üle antud. Esialgse kokkuleppe järgi oli üleandmise tähtajaks tänavuse aasta 1. oktoober, seda muudeti ehitaja taotluse alusel 20. oktoobril ja lepiti kokku uus tähtaeg, 12. november.
Ent, kui Hiiu Leht oli minemas sündmust kajastama, siis tõdes sihtasutuse Hiiu maakonna hooldekeskus Tohvri nõukogu esimees, Hiiumaa Sotsiaalkeskuse juhataja Riho Rahuoja, et hoonet veel vastu võtta ei saa. “Praegu on ehitaja lubanud valmimist kuu lõpuks, kuid kindel selles olla ei saa. Põhiliselt on küll teha siseviimistlus, kuid ehitaja peab võtmed üle andma koos kasutusloaga.”
Tohvri hooldekeskuse ehk hooldekodu juhataja Pirje Lehtmaa ütles pettunult, et voodid uude hoonesse on juba olemas, kuid pole kohta, kuhu need tuua. “Hea, et nende hoiustamiseks leiti vaheladu,” kommenteeris ta. Lisades samas, et tal on kahju hoolde­kodu klientidest ja nende pereliikmetest, kelle ooteaeg pikeneb, sest 15 hooldatavale mõeldud ruumid pole ikka veel valmis teenuse pakkumiseks.
Vald nõuab leppetrahvi
Neli päeva peale 12. novembri möödumist saatis Hiiumaa vallavalitsus Ösel Projektile märgukirja koos leppetrahvi nõudega. Veel vallavanema asendaja rollis Hergo Tasuja hinnangul oli selleks ajaks tööde tempo hoogustunud ja ta pidas võimalikuks, et tööd võiksid novembris lõppeda.
Märgukirjas lükkas vallavalitsus tagasi Ösel Projekti taotluse veelkordseks lepingu­tähtaja muutmiseks ja 6. detsembrini pikendamiseks ning teatas, et nõuab leppetrahvi.
Töövõtja põhjendas oma taotlust asjaoludega, et viimasel ajal on raskusi alltöövõttude katmisega Hiiu maakonnas ning ehitusturu olukord on võrreldes töövõtu­lepingu sõlmimise ajaga muutunud väga pingeliseks. Näiteks suuremahuliste materjalide, sh seadmetega on tarneprobleemid ja oluliselt on suurenenud ehitusmahud. Koosmõjus on need ettevõtte hinnangul tekitanud Eesti ehitussektoris erakorralise olukorra. Lisaks tõi ettevõte esile COVID-19 pandeemiast põhjustatud uued piirangud, mis on takistanud tööde paremat organiseerimist.
Uus tähtaeg
Vallavalitsus ei nõustunud lepingut muutma, kuna pidas toodud põhjendusi sarnaseks nendele, mis olid esitatud eelmises pikendustaotluses, septembris. Siiski andis tellija töövõtjale seaduse­kohase täiendava tähtaja kuni 6. detsembrini oma kohustuste täitmiseks.
OÜ Ösel projekt juhataja Ago Arge ütles eile, et Tohvri hooldekodu ligi 500 ruut­meetrise pindalaga juurde­ehituse lõpetamine on pingeline järsu ehituste kallinemise ja alltöövõtjate vähesuse tõttu ja  lubas, et raskes olukorras ettevõte raha juurde ei küsi.
Arge sõnul on viimistlustööd – plaatimine, värvimine, põrandakatted – valmis novembri lõpuks. “Me lõpetame tööd ära detsembri alguses – see plaan on,” kinnitas ta. Maja ümbruse kivisillutise laob Hiiumaa alltöövõtja.
Kasutusloa saamist lubas ta hakata taotlema detsembri alguses ning avaldas lootust, et see suudetakse veel sel aastal kätte saada.
Hiiumaa vallavalitsuse ja Ösel Projekti vahelise lepingu maksumus on ligi 583 000 eurot ilma käibemaksuta, millest 400 000 eurot riigi­poolne toetus kasvuhoonegaaside kvoodimüügist saadud tulust liginullenergiahoone raja­miseks.
Ehitushanke korraldas valla­valitsus mullu veebruaris ja kuue pakkuja seas oli parim saarlaste OÜ Ösel Projekt. Hankega tellis vald nii hoone projekteerimise kui ehituse. Ehitusprojekt valmis mullu septembris ja töö algas oktoobri lõpus.

Veel lugemist:

UUDISED

Tohvri hooldekodu juurdeehitustööd on lõppenud. Juurde­ehitusega lisandus hooldekodusse 15 kohta, seega on Tohvri hooldekodus nüüd 68 kohta. Uued kliendid saavad sisse kolida alates esmaspäevast,...

UUDISED

Jaan Alliksoo ehitatud Reigi Eiffel ja seda ümbritsev “lõbustus­park” toiminuks igasuguste lubadeta edasi, kui ameti töötaja poleks Hiiumaa ülikuulsat vaatamisväärsust turistina uudistama juhtunud. Hiiumaa...

UUDISED

Vallavalitsus teatas, et kolmapäevasel istungil väljastas kasutusloa uuele Hiiumaa Spordikeskusele – järgmisel nädalal saavad esimesed huvilised maja juba kasutada. “Hoone on saanud kõigilt vajalikelt...