Connect with us

Uudised

Hiidlaste jälil Pärnumaal Sarna rannas

Urmas Liit
Madalast mereveetasemest hoolimata käisid Hiiumaa muuseumi töötajad Kauri Kiivramees ja Urmas Liit 18. oktoobril välitöödel Sarna rannas ja Audru muuseumis.
Välitööde eesmärgiks oli kaar­distada säilinud materjal hiidlaste rändpüügi­pärandist Pärnu lahe ääres, Audru piirkonnas. Nimelt oli üks koht, kus hiidlased räimi püüdsid, tuntud Sarna ranna nime all. Tänapäeval on samast kohast saanud Lindi küla sadam ja Sarna ranna nime mäletavad veel vaid vähesed vanemad inimesed. 1880. aastatel ehitas mõis sinna hiidlastest tulijaile öömajadeks lihtsakoelised paarismajad, millest on oma algsel kohal alles üks. Üks samas kandis olnud hiidlaste rändpüügimaja on ka Tallinnas, Eesti vabaõhumuuseumis. Rändpüügimaja viidi muuseumi 1967. aastal, kuid kahjuks põles originaal­hoone 1991. aastal maha ja see taastati koopiana aastatel 1991–1995.
Välitöödel pildistasime üles oma algsel kohal säilinud rändpüügimaja ja hiidlaste peoplatsi, mida rahva­suus tunti Hiiu platsi või Hiiu aia nime all. Intervjueerisime Jüri Kiviranda, kes on elupõline Lindi küla kalur ning oma nooruspäevil hiidlastele kalade puhastamisel ja soolamisel abiks olnud. Samuti sai intervjueeritud Helgi Rootsi, kes on kohaliku muuseumi juhatajana kogunud kohaliku rahva hulgast mälestusi, millest nii mõnigi seotud hiidlaste rändpüügiga. Audru muuseumist saime ka koopiad Florida Naudi mälestustest, mis räägivad hiidlaste rändpüügiretkede juurde käinud simmanitest.
Nii pildimaterjali, intervjuude transkriptsioone kui ka mälestuste koopiaid saavad kõik huvilised peagi muuseumis kasutada.

Kauri Kiivramees
Hiiumaa muuseumi
nooremteadur

Veel lugemist:

Galerii

Laupäeval Käinas toimunud Hiiumaa kevadlaadale tõi ilus ilm kokku 43 erinevat müüjat. Laada korraldanud Hiiumaa Tarbijate Ühistu juhi Kaja Antonsi sõnul läks laat igati...

Arvamus

Turismihooaeg on vaikselt ent järjekindlalt lähemale nihkumas. Ainult kohane tundub küsida – mis on sinu jaoks see midagi, mida iga külaline võiks, peaks tahtma...

Uudised

Kui volikogu istungitel on tavapäraselt rohkem küsimusi opositsioonil, siis seekord pommitas vallavalitsust kriitiliste küsimustega äsja osavallavanema ametist vabastatud reformierakondlane Aivar Viidik. Aivar Viidiku sõnavahetused...

Uudised

Möödunud laupäevast alates tegutseb Kärdlas mittetulunduslik ühendus, millele asutajad andsid nimeks Kärdla Linna Selts. Tegu on seltsiga, mille liikmed toetuvad omaalgatusele ja seavad eesmärgiks...