Connect with us

Uudised

Emmaste kool plaanib taastada rootsi keele õppe

Paarkümmend aastat tagasi sai Emmaste põhikoolis õppida rootsi keelt, ehk saab seda peagi uuesti.
Emakeelepäeval toimus Emmaste põhikooli laiendatud hoolekogu koosolek, kus kooli juhtkond tutvustas hoole­kogule ja lapsevanematele ideed alustada rootsi keele õpetamist C-võõrkeelena.
Koosolekul tõdeti, et kooli­poolne valmisolek rootsi keele õppe taasalustamiseks on olemas. Samuti on olemas tugi koostööpartneri näol Hiiumaa arenduskeskuselt.
Koosolekust võtsid osa ka arenduskeskuse esindaja NIMI ja tulevane rootsi keele õpetaja Eva Raidma-Elmi, kes praegu annab Emmaste põhikoolis eesti keele ja kirjanduse tunde.
Rootsi keel C-keeleks
Kui täpne olla, tutvustas kool ideed taasalustada rootsi keele õpet, sest paar­kümmend aastat tagasi sai Emmaste põhikoolis samuti rootsi keelt õppida. Toona oli rootsi keele õpetajaks nüüdseks meie seast lahkunud Kaul Kikas.
Koosolekul osalenud Emmaste osavallavanem Hergo Tasuja ütles, et kõik läks hästi: “Lapsevanemad olid huvitatud ja positiivselt meelestatud. Ka koosoleku järel on minuga suheldud ja räägitud, et tervitavad mõtet, et nende laps saab rootsi keelt õppima asuda.”
Tasuja möönis, et oli ka neid, kes olid esialgu skeptilised, kuid suurem osa hoole­kogust ja lapsevanematest tervitas ideed.
Väljapakutud plaani järgi algaks järgmisest õppe­aastast rootsi keele õpe
5. ja 6. klassis C-võõrkeelena ehk kolmanda võõrkeelena. 7.–9. klassi õpilased saavad samas mahus ehk kahel tunnil nädalas rootsi keelt õppida huviringis. Koos keele­õppega õpitaks tundma ka Rootsi kultuuri.
Tasuja leidis, et C-võõrkeelena oleks rootsi keel toeks inglise ja vene võõrkeeltele: “Kindlasti ei soovi me rootsi ja vene keelt vastandada ehk selle lahenduse juures ei sega või välista üks teist.”
Tasuja rõhutas, et kooli hoolekogu ise otsuseid vastu võtta ei saa ja koosolek peeti selleks, et teada saada lapse­vanemate seisukoht rootsi keele õppe suhtes. Järgmise sammuna algatab kool lähikuudel õppekava muutmise, mille peavad kooskõlastama õppenõukogu, hoolekogu ja kooli pidaja.
“Kui kooskõlastused antakse, alustame keele­õppega 2019. aasta sügisest,” kinnitas Emmaste osavalla vanem.
B-keeleks ei soovitud
2017. aastal käis rootsi keele õpet Hiiumaal propageerimas Rootsi suursaadik Anders Ljunggren. Idee käis välja Läänemaa investorkonsultant Sulev Alajõe, kes leidis, et välisinvestorite huvi toetamiseks oleks mõtet Lääne-Eesti koolides õppida B-keelena ehk nn teise keelena rootsi keelt. Ideed toetasid nii EAS kui haridus- ja teadusministeerium, kuid mitte Hiiumaa koolipered. Põhjuseks toodi, et ei soovita loobuda senisest B-keelest ehk vene keelest. Rootsi keele õppest B-keelena loobusid toona ka Saaremaa koolid.

Veel lugemist:

Uudised

Eelmisel nädalal Kärdla osavalla vanema kohalt vabastatud Aivar Viidik soovis naasta volikogusse ja osaleda tänasel (neljapäev -toim) volikogu istungil, kuid valimiskomisjon ei taastanud veel...

Uudised

Pioneeripataljon ehitab maikuus toimuva Kevadtormi õppuse käigus Jõeranna küla elanikele silla, mis küla kaks poolt uuesti kokku liidab. Sildade ja teede ehitamine kaitseväe jõududega...

Intervjuu

Hiljuti avaldatud sõidueksami sooritamise statistikast lähtub, et kõige väiksem tõenäosus sõidueksamist läbi kukkuda on Kärdlas. Kärdlas on esimese korraga eksami ärategijaid 86%, Eesti viletsaim...

Digileht

Hiiu Leht 19. aprillil Miinitõrjeoperatsiooniga näidatakse ka musklit Aivar Viidik süüdistab vallasekretäri takistamises Valgusfoori puudumine Hiiumaal sõidueksamit lihtsamaks ei tee Hiiumaa võrkpalliturniir tuleb 67....