Connect with us

Uudised

Volikogu rahuldas vaide ja teeb uue enampakkumise

Teisipäevasel volikogu istungil tunnistas Hiiumaa valla volikogu kehtetuks Hiiu vallavolikogu otsuse müüa Luidjal asuv Haavalauka talu kinnistu kunagiste omanike lapselapsele Signe Voolainele ja rahuldas sellega teise maja osta soovija Martin Keskküla vaide.
Hiiu vallavolikogu tegi otsuse müüa Hiiu vallale kuuluv Luidja külas asuv Haavalauka talu endiste omanike järeltulijale Signe Voolainele
6. septembril. Tehingu hinnaks määrati otsepakkumisel saadud 51 000 eurot.
Üks maja osta soovijaid, Martin Keskküla esitas 5. oktoobril otsusele vaide, mida tal tuli täiendada. 29. oktoobriks esitas Keskküla parandatud vaide.
Erinevad seisukohad
Teisipäeval toimunud istungil esitles vallavanem Reili Rand vallavalitsuse seisukohta, et otsust tehes ei käitutud õiguspäraselt ja 6. septembri otsus rikub võrdse kohtlemise põhimõtet teiste pakkujate suhtes. “Kõigi selguse huvides tuleb korraldada uus enampakkumine, mis annab võrdsed võimalused kõigile pakkumises osaleda soovijaile,” ütles Rand.
Volikogu liige Artur Valk tegi ettepaneku jätta jõusse septembris tehtud otsus ja müüa maja endiste omanike järeltulijatele. “Pean seda õigeks otsuseks ja näen, et selles rägastikus on ainsana õigesti käitunud Hiiu valla­volikogu,” ütles ta.
Valk leidis ka, et vaides toodud põhjendused on kaheldavad: “Keskküla vaides pole muid viiteid peale hinna.”
Valgu sõnul on püütud maja müüa erinevatel viisidel tulutult ja soliidne lõpp olukorrale olnuks anda volikogule õigus müüa maja otsustuskorras: “Oleks sellele olukorrale algusest peale nii lähenetud, oleks see ammu lahenduse leidnud ja poleks meil hetkel ühtki vaiet.”
Tuleb uus enampakkumine
Rand selgitas, et müügi­protsessis muudeti reegleid ja tingimusi poole pealt. “Volikogu otsustas kasutada õigust müüa otsustuskorras ja see õigus on volikogul ka olemas,” ütles Rand.
Vallavanem nägi probleemi selles, et võeti arvesse ühte, peale tähtaega esitatud pakkumist, aga teist mitte.
“Peale tähtaega laekus voli­kogule täiendav pakkumine ja seda võeti arvesse, huvi oli aga ka teisel pakkujal, kelle pakkumist enam arvesse ei võetud,” ütles Rand. “Sellega on rikutud võrdse kohtlemise printsiipi.”
Hiiumaa vallavolikogu toetas Hiiu vallavolikogu müügi­otsuse tühistamist ja otsust korraldada uus enampakkumine, mis annab võrdsed võimalused kõigile huvitatud osapooltele, 12 poolthäälega, üheksa volikogu liiget oli vastu ja üks jäi erapooletuks.
Pikk ja tulemusteta müügiprotsess
Hiiu vallavolikogu on alates 2015. aastast püüdnud Luidjal asuvat vallale kuuluvat hoonestatud kinnistut korduvalt müüa avalikul enampakkumisel. Peale viimast pakkumiste tähtaega sel suvel võttis vallaga ühendust mitu ostuhuvilist. Vallavalitsus otsustas võimaldada neil teha etteantud tähtajaks oma pakkumised, millest parim oli Martin Keskküla 50 000 eurot. Seejärel esitas vallavalitsus volikogule eelnõu müüa maja otsustuskorras Keskkülale.
Peale eelnõu avalikustamist esitas Voolaine uue ja suurema pakkumise, mille kohta vallavalitsus leidis, et seda arvestada ei saa.
Tollase volikogu liige Toivo Saue esitas aga vallavalitsuse eelnõule muudatusettepaneku, mida volikogu peale pikka arutelu toetas ning maja otsustati müüa 51 000 euroga Voolainele.
Seepeale tegi uue ja suurema pakkumise ka Keskküla, tema pakkumist aga enam arvesse ei võetud, mille järel ta esitas vallavalitsusele vaide.

Veel lugemist:

Galerii

Laupäeval Käinas toimunud Hiiumaa kevadlaadale tõi ilus ilm kokku 43 erinevat müüjat. Laada korraldanud Hiiumaa Tarbijate Ühistu juhi Kaja Antonsi sõnul läks laat igati...

Uudised

Kui volikogu istungitel on tavapäraselt rohkem küsimusi opositsioonil, siis seekord pommitas vallavalitsust kriitiliste küsimustega äsja osavallavanema ametist vabastatud reformierakondlane Aivar Viidik. Aivar Viidiku sõnavahetused...

Arvamus

Turismihooaeg on vaikselt ent järjekindlalt lähemale nihkumas. Ainult kohane tundub küsida – mis on sinu jaoks see midagi, mida iga külaline võiks, peaks tahtma...

Teema

Nüüdsest saab Hiiumaal minna iseseisvalt ämmaemanda vastuvõtule, perearst saab määrata koduõenduse ning haiglas olijatele on võimalik pakkuda sotsiaaltöötaja tuge.  Iseseisvat ämmaemanda vastuvõttu seni haiglas...