Connect with us

Arutelu

Viis pimedat ja elevant

Kord kompasid viis pimedat ühte elevanti. Üks püüdis elevanti tundma õppida, patsutades ta seinaga sarnanevat külge. Teine sai elevandist kogemuse jalga katsudes. Kolmas sai enda arvates tervikpildi, hoides käes looma saba. Neljas pime “nägi” elevanti suurt kihva silitades ja viies looma lonti katsudes.
Me kõik teame seda lugu ja ka seda, et kõik said tulemuseks väga erineva arusaama elevandist. Kärdla põhikoolis on ligi poolsada pedagoogilist töötajat. Hetkel tunnevad aga paljud õpetajad end nende pimedatena, kes kogemuse põhjal püüavad elevanti kirjeldada. Enamus pedagooge imestab, lugedes ajakirjanduses ilmunut. Me ei tunne sellist juhti, kellest ajakirjanduses ja
sotsiaalmeedias kirjutatakse, ja me ei tunne sellist kooli, kus on nii palju teravaid probleeme.
Käesolevas artiklis ei taha me vastanduda nendele õpetajatele, kel on olnud Kärdla kooli ja koolijuhiga seoses negatiivseid kogemusi, vaid pigem tahame pakkuda esile toodud puuduste kõrvale ka seda poolt, mis viimaste aastate jooksul hästi on läinud. Mõistame, et meil võivadki olla erinevad kogemused ja ka erinev nägemus, kuidas kooli peaks juhtima ja kuidas koolielu peaks toimima. Nii kogunesimegi reede, 27. juuli hommikul ühiseks aruteluks kooli õpetajatetuppa, et kaardistada esitatud nõrkade külgede kõrval ka see, mis on hästi või väga hästi.
Ühises mõttevahetuses kerkis väga positiivselt esile kooli majanduslik pool. Õpetajate küsimustele ja vajadustele leitakse alati väga kiiresti lahendus. Suuresti on edasi arenenud ka kooli ITvaldkond ning õpetajatel on praegu võimalused, millest mõned aastad tagasi võis vaid unistada.
Meil on oma kolme õppekoha ja väga erinevate vajadustega õpilastega väga eriline kool. Väga hästi on aastaid töötanud ja töötab ka nüüd meie tugisüsteem, aidates ja nõustades hariduslike erivajadustega õpilasi. Oluliselt on paranenud suhted muusikakooli ja spordikooliga, kellega õppetöös jagame ühiseid ruume.
Viimased aastad on silma paistnud toredate ja kokkuliitvate koolitusreiside ja n-ö kojutoodud ühiste koolitustega. Näeme, kui oluline see on, et me tegutseme ja hingame kolleegidena ühes info- ja tunnetusruumis, unistame ning muutume koos.
Positiivseks hindame ka mitmed uued algatused, olgu siinkohal näitena toodud Hiiumaa nädal, millele loodame järgmisel õppeaastal väärikat jätku.
Kõige suurem vara meie koolis on loomulikult vahvad ja tublid õpilased. Paljud on võitnud auhindu ja saavutanud suurepäraseid tulemusi nii maakondlikel, vabariiklikel kui rahvusvahelistel võistlustel. Selles on Kärdla põhikool jätkanud edukalt eelnevate aastate traditsioone. Õnnelikud oleme ka nende õpilaste üle, kelle suuremad saavutused ootavad alles ees.
Kõrgelt hindame ka kooli füüsilise keskkonna muutmist lapsesõbralikumaks, värvilisemaks ja emotsionaalselt soojemaks. Julge, aga vajalik otsus oli ka kaja summutavate kardinate hankimine kooli võimlasse, mis annab meile võimaluse korraldada hea helikvaliteediga aktuseid ja loob eeldused saali väljarentimiseks ka koolivälisteks ettevõtmisteks.
Positiivseid kogemusi jagus ka tänaseks ametist lahkunud koolijuhi isikust rääkides. Valerit hinnatakse juhina, kes oli kohal. Mitmed õpetajad jagasid, kuidas nad tajusid koolijuhi huvi nende tegemiste ja puhtalt ka selle vastu, kuidas neil isiklikult läheb. Ta märkas, kui keegi oli mures või väsinud ja otsis võimalusi, kuidas ta juhina õpetajat aidata saaks. Ta osales igal võimalusel kooli ühistes ettevõtmistes: matkapäevad, võistlused, Hiiumaa nädal… Ta oli pildil. Valeri oli juhina inimlik ja mõistev ning tema poole pöördudes kuulas ta pöörduja alati ära. Arenguvestlustel julgustas nägema asju, mis on hästi ning millega õpetajad on saanud eduelamuse, aga kutsus üles tooma esile ka koolitöö ja -juhtimise probleemseid tahke. Jagati ka kogemust, et direktor jättis ruumi eriarvamustele. Meie hulgas oli aineõpetajaid, kes tundsid aina enam, et nende panus ei ole pelgalt oma aine õpetamine, vaid nad on osa meeskonnast, et koos loome ja kujundame oma kooli just selliseks, nagu me ühiselt oleme otsustanud. Viimaste aastate suunaks oli ka kogukonna võimalikult suur kaasamine kooliellu. Näitena meenutasime Eesti Vabariigi 99. sünnipäeva tähistamist kooli võimlas, mis oli ühtlasi kogu valla üritus.
Õpetajatena me ei eita, et koolis oli ja on ka probleeme, vajakajäämisi, möödarääkimisi ja mitmeid asju oleks saanud teisiti teha – arenguruumi seega jätkub. Kuid samas tõdeme, et selle aja jooksul on koolis väga palju head ja olulist sündinud ning me toetame mitmeid koolijuhi algatusi.
Meil on kõigil õigus oma tunnetele ja arvamustele, kuid meil on vastutus ligi 300 särava silmapaari ees, kes ootavad klassi ette motiveeritud, naeratavaid, hoolivaid ja teotahtelisi õpetajaid. Õpetajaid, kellega koos põnevale rännakule minna ja vajadusel ka pingutada parima tulemuse saavutamise nimel. Loodetavasti suudab uus koolijuht silmad särama panna nii nendel, kelle jaoks on olnud viimased aastad rasked ja pettumusterohked, kui neil, kelle jaoks on Valeri lahkumine olnud valus löök. Valerile soovime edu uutes valikutes ja loodetavasti on tal nendest aastatest kaasa võtta palju õpetlikku ja edasistes tegemistes vajalikku.
Paljude Kärdla põhikooli õpetajate viimaste aastate kogemus on see, et meil oli oma tööd südamega tegev, motiveeriv ja
inspireeriv juht.
38 kolleegi Kärdla põhikoolist

Veel lugemist:

Ahto ilmajutud

Nagu ka eelnevalt mainitud, siis stabiilset talveilma ei paista ega tule ka see nädal. Küll aga on märke stratosfääri soojenemisest, mis viitab polaarpöörise nõrgenemisele...

Uudised

Kodanik Jüri Kivi pettus seisnes asjaolus, et ta saatis omavalitsusele pildi endast koos naabri kompostriga. Paar nädalat tagasi riiklikult kehtestatud nõudele, tõestada kompostimisvõimekust pildiga...

Uudised

Rahvastikuregistrisse kantud Hiiumaa laste nimed kordavad üleriiklikke nimetrende ühe erandiga, milleks on lemmikuim poisinimi Mattias. Poisinimi Mattias, mida viimase viie aasta jooksul Hiiumaal lastele...

Uudised

Kaks Kärdla perearsti, doktor Meeli Paesüld (66) ja doktor Lia Prigoda (67) loobuvad praksisest 1. juunil 2023. Perearstil tuleb nimistust loobumisest kuus kuud ette...