Connect with us

Uudised

Vald plaanib 12 miljoni euro eest investeeringuid

Hiiumaa vallavolikogu arutab sel neljapäeval teisel lugemisel valla 2020. aasta eelarvet. Investeeringukulusid on plaanitud kokku 12,1 miljonit eurot.
Juba detsembris volikogule üle antud eelarves ongi peamiseks eesmärgiks seatud nende investeeringute elluviimine, milles lepiti kokku juba enne valdade ühinemist.
Arendusobjektidest antakse juba praegu viimast lihvi Käina elamuskeskusele Tuuletorn, lisaks ehitatakse Hiiumaa spordikeskust, Kärdla keskväljakut ja erihoolekandehoonet Kärdlasse. Laiendatakse Tohvri hooldekodu ja uue hoone saab ka Kärdla põhikool. Nimekirja mahuvad veel spordikeskused osavaldades, Paluküla spordirajatised, Kõrgessaare katlamaja, Käina Spordi tänava planeering ja valla teed ning sadamad Sõrul, Orjakus ja Ristnas.
Investeeringute hulgas on põhivara soetuseks antav toetus, mis küündib pisut üle poole miljoni euro. See koosneb hajaasustuse programmis osalemist kaasfinantseeringust, SA Hiiumaa Sadamad ja SA Hiiumaa Arenduskeskus toetusest põhivara soetuseks, SA Kärdla Kirik, OÜ Hiiumaa Prügila ja MTÜde investeerimistoetusest, toetusest puudega inimeste eluruumide kohandamiseks, kaasavast eelarvest tehtavatest investeeringutest ning intressi­kuludest 95 000 eurot.
Investeeringuid finantseeritakse jooksva aasta eelarvest (1,4 miljonit eurot), võetavast uuest laenust (2,9 miljonit eurot), toetuste (5,5 miljonit eurot) ja raha jäägi (2,3 miljonit eurot) arvelt.
2020. aasta eelarves on planeeritud tulud 15,6 miljonit eurot. Seda on 600 000 euro võrra enam kui 2019. aasta eeldatav tulu. Põhitegevuse tulud moodustuvad maksutuludest, kaupade ja teenuste müügitulust, saadavatest toetustest ja muudest tegevustuludest.
2020. aasta eelarves on planeeritud põhitegevuse kulud 14 miljonit eurot. See on 0,2 miljonit eurot enam kui 2019. aasta eeldatavad kulud. Kõige suurema osakaalu põhitegevuse kuludest, 47 % ehk 6,6 miljonit moodustab hariduse valdkond, millest 75% moodustavad personalikulud ja 25% majandamiskulud.

Veel lugemist:

Uudised

Hankes ette nähtud nõuete täitmata jätmise tõttu pidi Hiiumaa vald loobuma 154 000 eurost, mis mõeldud tänavavalgustuse uuendamiseks. Tagasinõude põhjustas asjaolu, et Hiiumaa vallavalitsus...

Teema

Hiiumaa mesinike seltsis vahetus sel suvel juhatus ning eestvedamise võtsid endi õlule kolm naist, kes tahavad esimese asjana välja selgitada, palju saarel üldse mesinikke...

Uudised

Sel suvel Kärdla sadamasse neli konteinerhotelli paigaldanud ettevõtja StayBliss OÜ viib hooned minema, aga lubab kulud sihtasutuselt sisse nõuda. Moodulmajade kohaleveoks, paigaldamiseks, kommunikatsioonide väljaehitamiseks...

Arvamus

Dr Helve Kansi vastukaja artiklile “Perearstide erimeelsused varjutavad Hiiumaa tervisekeskuse tulevikku.” (Hiiu Leht, 26.09.2023) On kahetsusväärne, et ajalehe artiklis räägitakse tülist minu ja dr...