Connect with us

Uudised

Uus kord jättis toetuseta paarkümmend MTÜd

Sellest aastast muutus Hiiumaa valla MTÜde toetamise kord, mille tõttu jäi toetuseta paarkümmend aastaid tegutsenud tegusat ühingut.
“Antud olukord on eelkõige tekkinud sellest, et mullu vastu võetud toetuse määramise kord on ebaselgelt sõnastatud, mille tulemusel on tänaseks üle Hiiumaa tegevustoetusest ilma jäetud enam kui paarkümmend taotlust,” ütles Arno Kuusk MTÜst Hiiumaa Kino.
Vallavalitsus lisas eelmise aasta lõpul MTÜde rahastamise korda nõude, et ühingu aastaaruanne maksu- ja tolliametile peab olema esitatud tähtajaks, 1. juuniks.
Nõue hakkas kehtima selle aasta 1. jaanuarist ja vald jättis toetuseta kõik taotlejad, kelle 2018. aasta aruanne hilines.
Näiteks kinoühing taotles toetust, et sellega katta Kärdlast väljaspool toimuvate linastuste väljasõidukulud. Kuusk ütles, et filme näidatakse mujal Hiiumaal kindlasti ka edaspidi, kuid väiksema publikuhulga korral tuleb nüüd piletitulule lisaks leida täiendavaid katte­allikaid.
“Oleme tänu segasele määrusele absurdses olukorras,” ütles Kuusk ja viitas, et uue nõude tõttu ei saa ühingud 2018. aasta aruande hilinemise tõttu vallalt toetust küsida enne 2021. aastat.
“Olukorras, kus vald võtab toetuse määramise aluseks vaid faktiliselt aruande esitamise aja ning seejuures ei oma tähtsust see, et seda aruannet ei tule esitada üldse vallale ning vald ei loe ridagi, mis aruandes kirjas, tundub selline nõue  ebaproportsionaalse ülereageerimisena.”
Vaie jäi rahuldamata
Viis toetuseta jäänud ühingut: MTÜ Hiiumaa kino, MTÜ Rõõmu allikas, MTÜ Civitan klubi Hiiumaa, MTÜ Kõpu piirkonna arendusselts Valguskiir ja MTÜ Loode-Hiiumaa külade selts, esitasid Hiiumaa vallavalitsusele otsuse kohta vaide.
Vaides juhiti muuhulgas tähelepanu, et 2020. aasta toetuste andmata jätmise alusena ei tohiks tagasi­ulatuvalt arvestada 2018. aasta majandusaasta aruande õige­aegse esitamise nõuet.
Vallavalitsuse seisukoht oli, et kuigi MTÜde toetamise korra eelmine redaktsioon õigeaegse majandusaasta aruande esitamise nõuet ei sisaldanud, ei ole selle nõude sisaldumine kehtivas määruses õigusvastane ja jättis vaide rahuldamata.
Hiiumaa valla kultuuri­spetsialist Anu Tammearu selgitas, et vallavalitsus lisas toetuse andmise tingimusena majandusaasta aruande õigeaegse esitamise nõude, kuna see annab hindajatele parema ülevaate ühingu asja­ajamisest ja aktiivsusest.
Tammearu: MTÜde esindajad olid kursis
Tammearu ütles, et korra muutmise arutelus osalesid ka MTÜde ja spordiorganisatsioonide esindajad: “Komisjoni liikmed leidsid siis, et muudatuste sisseviimisega on kord saanud oluliselt paremaks ja selle võib saata volikogule vastuvõtmiseks.”
Peale määruse vastu­võtmist volikogu 2019. aasta septembrikuu istungil teavitas vald uutest nõuetest valla sotsiaalmeedia- ja veebikanalite kaudu, valla ajalehes ja maakonnalehes. Suursündmuste korraldajatele aga saadeti sellekohane e-kiri. Samuti tutvustati uut korda MTÜde ümaraual, mis toimus Sõrul 9. novembril 2019.
Ei antud piisavalt reageerimisaega
Toetuseta jäänud ühingute esindajates tekitas küsimuse, miks osavallad ja valla­valitsus jälgisid aruande hilinemist tagasiulatuvalt. Ühingutele ei antud sellega piisavalt aega uue nõudega kohanemiseks.
Tammearu ütles, et käesoleva aasta 1. veebruariks laekunud taotluste puhul kontrollitakse 2018. aasta majandusaasta aruande õige­aegset esitamist. Tema sõnul on kontrolli eesmärk suunata ühingud seadusekuulekale käitumisele ning saada ülevaade ühingu asjaajamisest ja aktiivsusest.
Tammearu ütles, et valla­valitsus kaalutles, kas on võimalik erandkorras jätta majandusaasta õigeaegse aruande esitamise nõue arvestamata, kuid leidis, et määruse paragrahv 3 sõnastus “toetust ei anta” on toetuse andmise menetluses kohustav ja kaalutlusruum puudub.
Kultuurispetsialist lisas, et projektitoetuste puhul hinnatakse iga projekti eraldi ja kui leitakse, et ilma toetuseta üritus toimuda ei saa, siis võimalusel makstakse toetust osavalla eelarvest.

Veel lugemist:

Uudised

Eelmisel nädalal Kärdla osavalla vanema kohalt vabastatud Aivar Viidik soovis naasta volikogusse ja osaleda tänasel (neljapäev -toim) volikogu istungil, kuid valimiskomisjon ei taastanud veel...

Uudised

Teisipäeval tagasiastumisest teatanud ja Riigikogusse naasva Madis Kallase asendusliige Reili Rand saab enda sõnul parlamendis jätkata. “Kuuldused, et Madis Kallase tagasiastumine tähendab minu Riigikogust...

Uudised

Pioneeripataljon ehitab maikuus toimuva Kevadtormi õppuse käigus Jõeranna küla elanikele silla, mis küla kaks poolt uuesti kokku liidab. Sildade ja teede ehitamine kaitseväe jõududega...

Digileht

Hiiu Leht 19. aprillil Miinitõrjeoperatsiooniga näidatakse ka musklit Aivar Viidik süüdistab vallasekretäri takistamises Valgusfoori puudumine Hiiumaal sõidueksamit lihtsamaks ei tee Hiiumaa võrkpalliturniir tuleb 67....