Connect with us

Uudised

Tolmava teelõigu sulgeb lillepott?

Keelumärgid ei suuda peatada liiklust Kooli tänav 2 elanikke häirival tolmusel teelõigul ehk aitab betoonist lillepoti paigaldamine.
Kaks kuud tagasi ilmus Hiiu Lehes artikkel Kooli tänav 2 elanike murest – nende akna all on tolmav teejupp, mida autojuhid kasutavad otsepääsuna Kooli tänavale. Artiklist selgus, et vallal pole teelõigu tolmuvabaks muutmiseks raha ja liikluskorralduse muutmiseks ehk uue ristmiku ehitamiseks ei nähta vajadust.
Peale seda pöördusid korter­maja elanikud oma murega ka ise osavalda ja said sisuliselt sama vastuse – raha pole ja keelumärgid on juba olemas. Kooli tänav 2 kortermaja elaniku Tiina (nimi muudetud) sõnul tundub osavallavanema Lauri Preimanni saadetud vastuskirja lugedes, et probleemile lahendus puudub.
Tiina kurtis, et talle on jäänud mulje, et vallavalitsusel on nende vastu tekkinud mingi põhimõtteline trots: “Ma ei saa osavalla ametnike seisukohtadest aru – minu meelest on nende igapäevase töö põhieesmärke, et linnakodanikel oleks siin hea ja turvaline elada ning leida selle tagamiseks parimaid lahendusi.”
Oht lastele
Tiina väitis, et on vestelnud õpilaskodu töötajatega ja ka nemad on praegusest olukorrast häiritud. “Meie maja rahvas on näinud ja õpilaskodu töötajad on rääkinud liiklusohtlikest olukordadest, millesse nii töötajad kui lapsed seal kihutavate autode tõttu on sattunud,” vahendas ta.
Õpilaskodu töötaja Kersti Ojasalu ütles, et tema siiski ühtki liiklusohtlikku olukorda pole pealt näinud ega keegi pole neist talle ka rääkinud. Küll oli ta nõus, et mõni keskkooliõpilane sõidab õpilas­kodusse oma autoga ja vahel ehk ka suurema hooga kui peaks. “Üleliia suur see probleem pole – on suuremaid muresid,” hindas tema.
Tiina aga leiab, et probleem on tõsine – häiritud on 20 korteri elanike igapäevaelu ja on oht, et õpilaskodus peatuvad lapsed võivad sattuda liiklusõnnetustesse: “Sellel teelõigul eiratakse endiselt liiklusmärke, suve saabudes muutub liiklemine aktiivsemaks, pluss veel see periood, kui hakatakse remontima keskväljakut.”
Kooli tänava poolse teeotsa sulgemine ei tee tema hinnangul kinnistu teenindamist  ebamugavamaks ega piira ka operatiivautode liikumist: “Õpilaskodul on kaks ust, maja ees ja taga ning mõlemale jääb suurepärane ligipääs.”
Lahendust otsitakse
Kärdla osavallavanem Lauri Preimann jäi endiselt seisu­kohale, et liiklus sel teelõigul on liikluskorraldusvahenditega reguleeritud ja sellest piisab. “Kui reegleid rikutakse, siis peab sellega tegelema vastav asutus ehk politsei,” ütles Preimann.
Tolmutamise murest saab ta aga aru ja selle probleemi lahendamiseks on osavald tellimas linna kruusateede soolatamise. Millal töö tehtud saab, ei osanud osavalla­vanem kolmapäeval veel öelda.
Preimanni sõnul on ta õpilaskodu haldava Kärdla kooliga juba kokku leppinud, et probleemi lõplikuks lahendamiseks paigaldab kool sissesõiduteele Kooli tänava poolsesse otsa betoonist lillepotid, millega saab teed läbiva liikluse tõkestatud. “Minu teada tegeleb kool praegu nende tellimisega, mistõttu on paigaldusaeg veel lahtine,” ütles osavallavanem.

Veel lugemist:

Galerii

Laupäeval Käinas toimunud Hiiumaa kevadlaadale tõi ilus ilm kokku 43 erinevat müüjat. Laada korraldanud Hiiumaa Tarbijate Ühistu juhi Kaja Antonsi sõnul läks laat igati...

Uudised

Kui volikogu istungitel on tavapäraselt rohkem küsimusi opositsioonil, siis seekord pommitas vallavalitsust kriitiliste küsimustega äsja osavallavanema ametist vabastatud reformierakondlane Aivar Viidik. Aivar Viidiku sõnavahetused...

Arvamus

Turismihooaeg on vaikselt ent järjekindlalt lähemale nihkumas. Ainult kohane tundub küsida – mis on sinu jaoks see midagi, mida iga külaline võiks, peaks tahtma...

Uudised

Möödunud laupäevast alates tegutseb Kärdlas mittetulunduslik ühendus, millele asutajad andsid nimeks Kärdla Linna Selts. Tegu on seltsiga, mille liikmed toetuvad omaalgatusele ja seavad eesmärgiks...