Connect with us

Uudised

THS: Rand meeldis meile

Raivo Teemets
Laupäeval, 22. oktoobril peeti huviklubis Raavis Tallinna hiidlaste seltsi (THS) sügispidu. Seekordseks külaliseks oli kodusaarelt kutsutud Hiiu vallavanem Reili Rand, kes küllakutse meeleldi vastu võttis.
Koosviibimise avas seltsi juhatuse esimees Advig Kiris, kes tutvustas lühidalt meie külalist ja võrdles tabavalt Hiiu vallas toimunud vallavanema valimisi vabariigi presidendi valimistega, lisades, et aeg-ajalt on mõistlik anda võim tarkade naiste kätte.
Järgnes traditsiooniline seltsi hümni ühislaulmine. Vallavanem Reili Rand tänas küllakutse eest ning andis seejärel lühiülevaate Hiiu valla arengust ja sellega kaasnenud/kaasnevatest probleemidest. Meeldiv oli kuulda, et tänaseks on valla arved firmadele tasutud ja aasta lõpuks loodetakse juba plussi jõuda. Omajagu närvi- ja ajakulu on läinud inimestevaheliste probleemide lahendamisele ja kodurahu taastamisele.
Vallavanem ütles, et praeguseks võib ta rõõmuga tõdeda, et nende tiim on teotahteline ja koostööaldis, mis on heaks eelduseks, et positiivselt tulevikku vaadata.
Ettekandja peatus ka Hiiumaa haldusreformil kõigi praeguse nelja valla ühinemise võtmes, öeldes, et ollakse optimistid. Mõistlik on esi­algu jätta alles osavallad, mis teeks ülemineku sujuvamaks ja maandaks ka vallaelanike hirme liigjärskude muutuste ees.
Lühidalt oli juttu ka praamiliiklusest, aga see on maa­konna probleem tervikuna. Mööda ei pääsetud ka meretuulepargi rajamise plaanidest Hiiumaa looderanniku madalikele.
Tervikuna jättis Reili Ranna esinemine meile väga hea mulje. Saime tema käest kuulda palju uut ja asjalikku infot nii Hiiu valla kui ka Hiiumaa kui terviku praeguse elu-olu kohta. Ettekanne oli paljuski ettepoolevaatav, tuleviku­plaane tutvustav. Hästi soe tunne jäi sellest, et valla­vanem rõhutas oma sõnavõtus mitu korda vajadust pidada silmas Hiiumaa kui terviku ühtlast ja õiglast arendamist. Meile, pealinnahiidlastele tundub, et selleks on Hiiumaal saabunud senisest soodsaim võimalus, mida ei tohiks käest lasta!
Lõpetaks sõnumiga, et kui vabariigi president Kersti Kaljulaid peab oma potentsiaali presidendina veel tõestama, siis Reili Rand on meie meelest seda juba teinud. Soovime talle edu, meelekindlust ning jätkuvat optimismi Hiiu valla ja Hiiu saare elu edendamisel!
Järgnes nagu tavaliselt seltsi juubilaride austamine ja seekord ka seltsi üldkoosolek. Juhatuse esimees Advig Kiris andis ülevaate senitehtust. Oluline tähelepanu oli eelneva kahe aasta jooksul pööratud Hiiu saarele ja keelele pühendatud raamatute autoritega kohtumistele ja aruteludele. Koosviibinute ettepanekul jätkab THS juhatus järgneval kahel aastal praeguses koosseisus.
Seltsi uue aasta esimene kokkusaamine otsustati läbi viia laupäeval, 14. jaanuaril 2017.

Raivo Teemets
THS juhatuse liige

Veel lugemist:

Digileht

Esmaspäevast alates Hiiumaad katnud paksu udu tõttu jäid teisipäeval ära kõik Kärdla-Tallinn lennud. Lõplikult taandub udu neljapäevaks. Udu on nii tihe, et näiteks Heltermaa...

Teema

Hiiumaa mees Sander Voitka saab tänavu pidada oma üheksandat sünnipäeva, sest sünnikuupäevaks on tal 29. veebruar. Ema Ene Reidma meenutas, et esimese lapse sündimise...

Uudised

Neljapäeval lõpetati pidulikult Hiiumaa haigla uuendamine, mis läks kokku maksma 13 miljonit eurot, millest kaksteist tuli Euroopa Liidu toetustest. Haigla juhatuse liikme Riina Tamme...

Uudised

Vallavalitsus määras sel nädalal ametist lahkuva Kõrgessaare osavallavanema Niels-Peter Rattiste kohusetäitjaks Pühalepa vallavanema Lilli Elleri, kes varemgi töötanud neil kahel ametikohal korraga. Kolmapäeval kogunesid...