Connect with us

All posts tagged "Ühinemine"

Uudised

Luba sihtasutuste ühinemiseks on nüüd käes nii volikogu kui valitsuse poolelt, aga võinuks ka minna teisiti. Neljapäevasel istungil andis vabariigi valitsus Hiiu maavanemale loa...

Uudised

Valitsus kinnitas eilsel istungil haldusterritoriaal­se korralduse muudatused. Kui kuuest ühinemis­ettepanekust valitsus loobus ning nelja kohta küsib uuesti arvamust, siis 12 ühinemisettepanekut viiakse esitatud ettepaneku...

Uudised

Pühalepa vald ja Emmaste vald ei lase end vabatahtlikult sundliita ning esitasid vabariigi valitsusele põhjendused, miks soovivad jätkata iseseisvalt. Veebruaris tegi vabariigi valitsus ettepaneku...

Uudised

Selle nädala rahvakoos­olekutel arutatakse Hiiu valla ja Käina valla ühinemise juhtkomisjoni algatust muuta ühinemis­lepingu punkti, mis käsitleb volikogu liikmete arvu. Käina ja Hiiu valla...

Uudised

Igal inimesel on õigus oma seisukohtadele, kuid nende tõestamisel jäid häirima mõned loogikavead ja ebatäpsused. Ka on tavainimesel küllalt keeruline mõista, kuidas Tarmo Mänd...

Veel artikleid