Jälgi meid

UUDISED

Emmaste ja Pühalepa ühinemisläbirääkimisi ei alusta

Emmaste ja Pühalepa volikogu juhid teatasid vastuseks Hiiu ja Käina valla juhtkomisjonide kutsele ühinemiste üle läbi rääkida, et ei alusta ühinemiskokkuleppe läbi­rääkimisi, kuna keskenduvad iseseisvate omavalitsustena jätkamisele.
Emmaste vallavolikogu esimehe Ülo Kikase ja Pühalepa vallavolikogu esimehe Toomas Remmelkoore allkirjadega vastuses öeldakse, et nelja valla ühinemiskokkuleppe läbirääkimisteks on lähinädalatel ebasobiv aeg. Põhjenduseks tuuakse, et Emmaste ja Pühalepa keskenduvad sel perioodil pigem niisugustele tegevustele, et jätkata iseseisvate haldusüksustena.
“Emmaste valla ja Pühalepa valla osalemine ühinemiskokkuleppe läbirääkimistel lähtub eelkõige rahvahääletuse tulemustest,” on kirjas läbirääkimiste kutsele saadetud vastuses.
Rahvaküsitlus kohaliku omavalitsuse piiride muutmiseks on kavas 23. ja 24. aprillil, kuid selle tulemus ei ole volikogudele otsustamisel siduv.
Hiiu vallavolikogu esimees Jüri Ojasoo tunnistas, et keeldumis­otsus tuli tema jaoks natuke üllatusena: “Koosoleku järel jäi mulje, et Hiiu valla ja Käina valla vahel sõlmitud ühinemisleping on nii Emmaste kui Pühalepa valla jaoks vastuvõetav.”
Ühinemislepinguga mitte liitunud vallad sellega otse ühineda ei saa, kuid võimalus on allkirjastada ühinemiskokkulepe.
Ojasoo tõi ühinemiskokkuleppe plussina välja, et nende läbirääkimiste käigus saaksid Emmaste ja Pühalepa vald sellesse leppesse taotleda oma piirkonna prioriteetseid investeeringuid, piirkonna eripära arvestavaid teenuste ja hallatavate asutuste arendamise vajadusi ja muid piir­konna eripärast tulenevaid lahendamist vajavaid küsimusi.
9. märtsil toimus Käina vallamajas Emmaste valla ja Pühalepa valla volikogude liikmete ja vallajuhtide kohtumine ja infovahetus Hiiu ja Käina valdade ühinemise juhtkomisjoni liikmete jt kaasatud isikutega.
Koosoleku järel tegi Käina ja Hiiu valla ühinemise juht­komisjon ettepaneku alustada läbirääkimisi Hiiumaa valdade ühinemiskokkuleppe sõlmimiseks vabariigi valitsuse määruse eelnõu põhjal. Teele pandi ka kutse Emmaste valla ja Pühalepa valla volikogu liikmetele alustada ühinemis­kokkuleppe läbirääkimisi esmaspäeval, 20. märtsil.
Emmaste ja Pühalepa volikogu juhtide vastuses leitakse, et Hiiu valla ja Käina valla juhid tõlgendasid läbirääkimiste ettepanekust lähtunud spontaanset arutelu ennatlikult poolte kokkuleppena alustada ühinemiskokkuleppe läbirääkimisi.
Vabatahtlik ühinemiskokkulepe on vaja sõlmida hiljemalt 15. juunil, soovitavalt 15. mail, et kõigi protseduuridega enne kohalikke valimisi valmis jõuda.
Kui ühinemiskokkulepet vabatahtlikult ei sõlmita, tuleb ühinemiskokkuleppes lahendada  kohustuslikud osad: valla nimi, sümboolika, põhimäärus, volikogu suurus ja valimisringkondade arv.
Kui kohalik omavalitsus need toimingud tegemata jätab, peaks need tegema maavanem.

Veel lugemist:

UUDISED

Hiljuti toimusid laste kabe­võistlused, kuhu võistlema tulid ainult Kärdla ja Emmaste lapsed. Esimese klassi tüdrukutest oli parim Annabritt Kaugesalu ja teine Liisi Pranno, mõlemad...