Connect with us

Uudised

Siil: Kärdla lähistel põles 30 hektarit metsa

Laupäeva hommikul sai Häirekeskus teate metsatulekahjust Kärdla lähistel, mis oli levinud 30 hektarile – see oli üks stsenaarium nädalavahetusel Hiiumaal toimunud suurõppusel Siil.
Stsenaariumi kohaselt kinnitas päästetööde juht sündmusele neljanda astme ja kuna tulekahju levis, siis kujutas see ohtu ka ümberkaudsetele elanikele.
Päästetöödel aitasid Hiiumaa malevkonna kaitseliitlased. Naiskodukaitse Hiiumaa jaoskonna ülesanne oli avada evakuatsioonilaager Palade spordihoones, kus tuli vastu võtta ümberkaudsed elanikud ja appi läinud kaitseliitlaste lapsed. Evakuatsiooni­õppused viidi Siili raames läbi esimest korda.
“Oskame teha nende praktiliste kogemuste põhjal juba omad järeldused,” ütles Hiiumaa Naiskodu­kaitse jaos­konna esinaine Liis Oolmets.
Naiskodukaitse Lääne ringkonna instruktor Svetlana Mustkivi lisas, et seekord oli osalejatel võimalus kasutada internetti ja telefoniside toimis, aga küsimus on, kuidas saadakse infot edastada olukordades, kus see võimalus puudub.
“Õppuse jooksul jäi mitmel korral kõlama, et keegi ei saanud infot või sms ei jõudnud kohale – oleme tegelikult suures sõltuvuses oma nutitelefonidest ja niinimetatud talupojamõistus ununeb kohati,” märkis Mustkivi.
Osalejaid planeeritust poole rohkem
Korraldajad planeerisid algselt evakuatsiooniõppust orienteeruvalt 33 osalejaga, aga päeva lõpuks oli registreerujaid rohkem kui poole võrra enam – 78.
Kuna Paladel toimunud õppuse peamised osalejad olid lapsed, siis lisaks evakueerimisele õpetati neile päeva jooksul veel palju vajalikku.
Hiiumaa päästepiirkonna juhataja Hannes Aasma rääkis, mis on evakuatsioon, kuidas sel puhul toimida ja mida kaasa võtta juhul, kui peab kodust ootamatult lahkuma. Näidati esmaabivõtteid ja osalejad said ise need ka praktikas läbi proovida. Lisaks meisterdati, matkati ja mängiti mälumängu.
Mobiilirakendus aitab kriisiolukorras
Õppusel tutvustati osalejatele ka Naiskodukaitse poolt aprilli lõpus välja antud mobiilirakendust “Ole Valmis!”, mis õpetab, kuidas õnnetusteks ja kriisi­olukordadeks paremini valmistuda. Rakendusest leiab juhised erinevates olukordades käitumiseks. Näiteks, mida teha siis, kui elekter on ära läinud, oled metsa eksinud või kuidas anda esmaabi. Infot saab veel näiteks tule- ja veeohutuse, loodusõnnetuste, elutähtsate teenuste katkestuste, küberturvalisuse ja erinevate julgeolekuohtude kohta.
Naiskodukaitse esinaise Airi Toominga sõnul on mobiili­rakendus välja töötatud soovist anda neid juhiseid edasi võimalikult paljudele. “Organisatsioonisiseselt on kogu selle info jagamiseks Naiskodukaitse välja töötanud ohutushoiu kursuse, aga kahjuks ei suuda me kõiki Eesti inimesi vajaliku kiirusega koolitada, seetõttu anname infot edasi ka mobiili­rakenduse kaudu,” selgitas Tooming.
Rakendus on valmis Android telefonidele, aga õige pea on saadaval ka iPhone`i kasutajatele. Nende  jaoks, kes nutitelefoni ei kasuta, lisatakse rakenduses sisalduvat infot koduleheküljele www.naiskodukaitse.ee
Siil esmakordselt Hiiumaal
Hiiumaa kaitseliitlased tegutsesid Siilil eelkõige Hiiumaal, kuid ka mandril. Põhieesmärk oli säilitada Hiiumaa julgeolek ja kaitstus. Selleks tehti koostööd nii politsei- ja piirivalveameti kui Saaremaa kaitseliitlastega.
Siil algas 4. mail ja lõppeb 13. mail. Tegevused Hiiumaal kestsid pühapäevani. Peamised piirkonnad, kus tegutseti, olid Kärdla, Nõmba ja Ristna lähistel. Kodu­saarel osales õppusel üle saja kaitse­liitlase.
Lääne maleva instruktor –kompaniiülema Sven Luige sõnul on suurõppused nagu Siil olulised, et harjutada ja analüüsida oma tugevusi ja nõrkusi. Luige sõnul õppus õnnestus ja õppuseväliseid intsidente, millega korraldajad ei olnud arvestanud, ette ei tulnud. Vastutegevus oli lahendatud omade jõududega, aga koostööd tehti ka Saaremaa malevaga. Luik rääkis, et Hiiumaa õppusel osales võitlejaid oodatust rohkem. “Arvestatav hulk meie malevkonna liikmeid osaleb õppusel Siil ka väljaspool saart,” ütles ta.
Luik lisas, et õppimise kohti ilmnes mitmeid ja nende analüüsiga tegeletakse lähitulevikus, seega täitis õppus täielikult seatud eesmärgid.

Veel lugemist:

Uudised

Pressinõukogu arutas Kärdla osavalla vanema Aivar Viidiku kaebust Hiiu Lehes 29. detsembril 2023 ilmunud artikli „Arvo Haasma paneb Kärdla muusikakooli juhtimise maha“ peale ja...

Digileht

Hiiu Leht 23.veebruaril Transpordiamet esitas aastaid valeandmeid Kärdla kool vajab klaverit Hiidlased panid narvakad hümni laulma Sündinud Eesti riigi sünnipäeval Lugu poolsaare moodi saarest...

Uudised

Hooandjas käima lükatud kampaaniaga soovib Kärdla kool kokku saada 6500 eurot, et soetada uus klaver, mille maksumuseks on 9900 eurot.  Kärdla kooli õpetaja Raili...

Uudised

Hiljuti Transpordiameti poolt välja antud pressiteatest lähtub, nagu oleks Kõpu tuletorni külastatavus aastaga kukkunud 7000 inimese võrra. Peale Hiiu Lehe eelmise nädala artiklit selgus,...