Jälgi meid

Uudised

Riik võtab rändlindude elupaiga kaitse alla

Keskkonnaministeerium saatis ministeeriumitele kooskõlastamiseks mereelupaikade ja rändlindude elupaiga kaitseks Hiiumaa lähistel loodava Apollo looduskaitseala moodustamise ja kaitse-eeskirja eelnõu.
Apollo looduskaitseala asub Hiiumaast ligi 14 kilomeetri kaugusel kirdes avamerealal, alal kaitstakse meremadalikku ja seal leiduvaid veelauseid liivamadalaid ja karisid, teatas keskkonnaministeerium. Rändlindudest kaitstakse alal langeva arvukusega auli, mustvaerast, väikekajakat ja hahka. Lisaks on tegemist olulise lesta kudealaga.
Pärast kaitseala moodustamist tehakse Euroopa Komisjonile ettepanek lisada kaitseala Natura võrgustikku Apollo loodus- ja linnualana.
Ettepaneku kohaselt jääb kaitseala sihtkaitsevööndiks, kaitse-eeskiri lubab alal inimeste viibimise, ujuvvahendiga sõitmise, rahvaürituste korraldamise ja kalapüügi. Keelatud on majandustegevus, loodusvarade kasutamine ja uute ehitiste püstitamine, välja arvatud merel navigeerimiseks vajalike ehitiste püstitamine ja nende hooldustööd.
Ettepaneku kaitseala moodustada tegi keskkonna­ministeeriumile 2011. aastal MTÜ Balti Keskkonna­foorum (BEF). Ala kaitse alla võtmise otstarbekust uurisid Tartu Ülikooli mereinstituut ja nende parterid. Uuringud hõlmasid linnustiku, kalastiku ja merepõhja elustiku ning elupaikade inventuure. Kaitseala olulisust rändlindudele kinnitasid aastatel 2014–2016 tehtud uuringud.
Keskkonnaminister algatas kaitse alla võtmise menetluse mullu novembris.
Kaitse alla ka Vinkovi madalik?
Mullu detsembris tegi MTÜ Hiiu Tuul keskkonnaministeeriumile ettepaneku ka Vinkovi madala looduskaitsealana riikliku kaitse alla võtmiseks.
Sellele ettepanekule saatis 4Energia vastuväite, milles palus Vinkovi madaliku kaitseala mitte moodustada. Keskkonnaminister Siim Kiislerile saadetud kirjas seisab, et “Vinkovi madaliku kaitseala moodustamata jätmiseks on käesolevaks hetkeks kogutud piisavalt tõendeid, et langetada põhjendatud otsus. Täiendavate uuringute tegemisega satub ohtu Eestile olulise investeerimisprojekti [meretuulepargi – toim] valmimine.”
“Kahjuks ei saa me nõustuda Keskkonnaministeeriumi ja Keskkonnaameti tegevusega, mille tagajärjeks võib olla läbimõtlematu Vinkovi meremadalike kaitse alla võtmine. Sellise tegevusega seavad Keskkonnaamet ja Keskkonnaministeerium ohtu meretuulepargi arendusega kaasnevad investeeringud,” kirjutas Martin Kruus minister Kiislerile.
Nelja Energia soovib rajada Hiiumaa rannikust 12 km kaugusele tuuleelektrijaama koguvõimsusega 700 kuni 1100 MW, olenevalt valitud tuulegeneraatorite võimsusest püstitatakse merre 100–160 tuulikut.

Veel lugemist:

Uudised

Hiiumaa pärand­niitude taastamisel on näiteid nii õnnestumistest kui eba­õnnestumistest ja iga juhtum on õpetlik, ütleb keskkonnaameti maahoolduse spetsialist Kaie Sarv. Mis eristab hästi taastatud...

Uudised

Kõpu poolsaare looduskaitseala tähistavad sildid on juba mitu aastat näoli samblas, postid läbi mädanenud – RMK, kelle kohustuseks see on, siltide uuendamisega ei kiirusta....

Uudised

Eilsel vabariigi valitsuse istungil tegi keskkonnaminister Siim Kiisler ettepaneku lisada valitsuse istungi päevakorda Apollo meremadaliku looduskaitseala moodustamine ja kaitseeeskirja eelnõu. Punkt avati aruteluks ning...

Uudised

Keskkonnaministeerium teatas, et soovib moodustada laane- ja salumetsa kaitseks enam kui poolsada uut looduskaitseala. Hiiumaa metsi kaitse alla võtta plaanis pole. Keskkonnaminister Siim Kiisler...