Connect with us

Uudised

Reformierakonna liige Tarmo Mänd: Luban ja teen

Kadi Laid
Valimiste eel käiakse tavaliselt häälte püüdmiseks ringi, antakse lubadusi ja tullakse siis taas nelja aasta pärast samale ringile. Tasub meenutada, mis on olnud need lubadused, mis Hiiu saare elanikele nende probleemidest lähtudes on antud ja mis hiidlastele oleks ka kasu toonud.
Mitmed eelmisel korra Hiiumaal kampaaniat teinud kandidaadid pole valimiste vahepealsel perioodil hiidlaste jaoks suurt midagi ette võtnud. Seepärast peaks valija suutma eristada saarele olulist sellest, mis on üldine jutt ja suuresti saadiku kandidaadi enda propaganda.
Ülimalt populistlik on lubada tasuta reisijate ja autode ülevedu praamil ning tasuta bussiliiklust üle riigi, mis sisuliselt tähendaks ülemaailmset maksuvabastust. Selleks riigieelarves raha ei ole ja rahanduskomisjoni liikmena võin kinnitada, et see läheks maksma kaugelt üle 100 miljoni euro. Täiesti väär on arusaam teha maksumaksja raha eest soodustusi kõigile, kes ükskõik kust maailma paigast Eestis praami või bussi kasutada soovib. Tasuta asju pole olemas, sest tegelikult tuleb need kinni maksta meil kõigil.
Teine katteta lubadus praeguses valimiskampaanias on kuni 500 eurot teeniva töötaja tulumaksust vabastamine. Selleks on aga vaja üle
200 miljoni euro, millele riigikassas katet pole. Sama kehtib ka 1000eurose miinimumpalga lubamise kohta.
Oma tegevuses olen püüdnud erakonnapoliitika kõrval lähtuda konkreetselt nendest probleemidest, mida Hiiumaal kohapeal pole võimalik lahendada, kuid mis meie elu pidurdavad.
Eelmine kord andsin valijatele lubadused ja täitsin need:
1. Heltermaa–Rohuküla liini lahutamine Kuivastu–Virtsu liinist, kahe hiidlastele sobiva laeva ehitamine.
Lubasin, et senise lepingu lõppedes liinid lahutatakse ja hiidlastele ehitatakse sobivad laevad. Tänaseks on asi märgatavalt edasi liikunud: konkursi on võitnud hoopis uus operaator ja need laevad, mis tellitud, sobivad nii Hiiu- kui Saaremaale. Sellega on see punkt täidetud. Mis puutub liinide lahutamisse, siis see on uue lepingu sisu ja sellega kavatsen edasi tegeleda. Oluline on ka see, et eelmine kord õnnestus mul valimiste eel alandada saarlastele ja hiidlastele üleveotasu
50 protsendi võrra nii reisija- kui autopileti eest.
2. Saarte energiavarustuse parandamiseks ringtoitekaabli rajamine Hiiumaale.
Olen selle küsimusega nelja aasta vältel tegelnud, ka ajal, mil ma riigikogus ei olnud. Olen Eleringi nõukogu liige, et olla infole ja otsustajatele lähemal. Mul on olnud palju häid abilisi: üks neist on Hiiumaa ettevõtjate liidu juht Tanel Malk, samuti saare omavalitsusjuhid, kes mind on toetanud. On ka mõttekaaslasi, nt kasutasin energeetikamaailma tuntud tegija Lembit Kaljuvee kuldaväärt teadmisi.
Tänaseks on see idee lülitatud Eleringi investeeringute kavasse lausa eraldi peatükina ja näeb ette saarte varustuskindluse tagamiseks
32 miljonit eurot. Kuid sellega ei saa piirduda – teemaga tuleb igapäevaselt edasi tegelda ja selle kava täitmist jälgida.
3. Töötan selle nimel edasi, et tomograafi puuduolev summa eraldataks 2012. aasta riigieelarvest.
Tomograafiga said asjad korda. Peaminister mõistis tookord meie olukorda. Tänaseks on tomograaf end õigustanud, kuid Hiiumaa haiglaga on tekkinud uued probleemid, millest tulenevalt on minu uus valimislubadus seotud haigla tulevikuga.
Nüüd annan valijatele lubadused ja täidan need:
1. Seisan selle eest, et Hiiumaale ehitataks 110 kV põhivõrk Leisist–Kärdlasse, mis tagab meie saarele ringtoite, võimaldab avada uusi energiamahukaid tootmisvõimsusi ja luua töökohti. Elering on Hiiumaale põhivõrgu rajamise oma investeeringute kavasse kinnitanud ja saarte varustuskindluse tagamiseks on 32 miljonit eurot ette nähtud. Kokkuvõttes oleks see suur võit, mis loob tagatised nii tootmise kui kogu elu edendamiseks saartel.
2. Seisan selle eest, et uues veolepingus käsitletaks parvlaevaliikluse korraldamises liine eraldi, eesmärgiga tagada liiklussagedus samadel alustel nagu see toimub Saaremaal: kui Virtsu–Kuivastu liinil on reiside vahe
30 minutit, siis Heltermaa–Rohuküla liinil peaks see olema 1,5 tundi. 2011. aastal saavutasin piletihinna 50protsendilise alanemise, nüüd tahan jätkata, et ülesõidukulud hiidlastele ja saarlastele edaspidi veelgi väheneksid. Tahan, et uus leping tagaks võrdse kohtlemise ülesõidul, mille sisuks on reiside sagedus ja ka kohale jõudmise aeg.
3. Seisan selle eest, et lõpetataks ülekohus Hiiumaa ja Saaremaa põllumeeste suhtes, mille on tinginud uue maaelu arengukavaga ettenähtud ebasoodsamate alade toetuse äravõtmine. Seetõttu kaotavad hiidlased-saarlased ligi 40 protsenti oma senisest toetuste mahust. Selle tagajärjel väheneb saartel põllumajanduslik tootmine veelgi: talud tühjenevad ja elu maal hääbub.
4. Seisan selle eest, et riigi tasakaalustatud arengu tagamiseks töötataks välja Lääne-Eesti saarte (Saare-, Hiiumaa, Vormsi) tegevuskava, lähtudes saarelistest iseärasustest. See seisukoht õnnestus sisse kirjutada Reformierakonna programmi. Ma loodan, et Reformierakond on uue valitsuse moodustaja ja selle kaudu püüan tagada, et saarte eripärasuse abinõude välja töötamise punkt kajastub ka koalitsioonileppes. Ettepanekud sellesse peaksid välja töötama hiidlased-saarlased koostöös.
5. Seisan selle eest, et Hiiumaa haigla jääks püsima ja tegutseks üldhaigla staatuses, tehes funktsionaalset koostööd suuremate haiglatega. Seisan selle eest, et Hiiu saarel oleks võimalik saada kvaliteetset arstiabi. Eesmärgiks on, et arst tuleb inimese juurde st Hiiumaale.
6. Seisan selle eest, et Hiiumaa merealadele ei rajataks tuuleparki ja arvestataks viis aastat tagasi 8000 hiidlase antud allkirjaga – ei liiga suurtele tuuleparkidele.
Kui soovite, et saaksin antud lubadusi ka täita, siis selleks on mul vaja koguda üle 2000 hääle – mind toetades toetad ka seda, et Hiiumaa eripära, mida me nii armastame, säilib ja elu saarel areneb edasi!
TARMO MÄND
riigikogu liige
Reformierakond

Veel lugemist:

Uudised

Märtsist alustab sihtasutuse Hiiumaa sadamad juhatuse liikmena tööd merendustaustaga Romet Keskla, kelle nõukogu kutsus kandideerima peale 15 kandidaadiga konkursi lõppu. SA Hiiumaa Sadamad nõukogu...

Ahto ilmajutud

Näib, et talvel enam pikka pidu pole ja suurt pakast enam ei tule. Välistada ei saa aga lühiajalisi ja teravaid külmalaineid. Eesolev nädal tuleb...

Digileht

Hiiu Leht 20.veebruaril Sadamaid juhib Romet Keskla Kas radar oleks sõjas sihtmärk? Vajatakse löökaukude hingeelu eksperti Kaitseliitlased avaldasid muljet Digilehe saab tellida siit

sport

50. korda sõidetud Tartu maratonil osalenud 5200 suusataja seas oli 29 neid, kes stardiprotokolli märkisid, et esindavad Hiiu maakonda. Neist 20, kõik mehed, läksid...