Jälgi meid

Uudised

Rahvusvahelised koostööprojektid – võimalus ka Hiiumaa koolidele

Erakogu
Erakogu
Suuremõisa lasteaed-põhikool ja Palade põhikool on viimastel aastatel osalenud ja jätkuvalt osalemas mitmes rahvusvahelises haridusprojektis koos Läti, Rumeenia, Põhja-Makedoonia, Leedu, Islandi, Portugali, Kreeka ja Küprose koolidega.
Äsja lõppes Nordplus programmi regionaalse kultuuri­pärandi projekt (“Development of cultural competence with in theme of regional heritage in the Northern countries”). Lisaks Suuremõisa koolile osalesid veel Narvast Paju kool ning algkoolid Islandilt ja Leedust.
Tegemist oli õpetajate õpirände projektiga, kus vahetati hariduskorralduse kogemusi läbi eri riikide kultuuri. Igast koolist osales viis õpetajat, Suuremõisa koolist õpetajad Jaana Omann, Külli Kreegi, Kersti Rõbtšenko, Karin Poola ja Klaire Leigri. Õpetajad kohtusid projektipartnerite koolides ja viimane kohtumine toimus Leedus, Alytuse linna koolis.
Palade koolis käimas kaks projekti
Üks neist käsitleb loodus­teaduste õpet väljaspool kooli­ruume (“Slow down education in the nature”). Palade loodushariduskeskus loob meil selleks suurepärase baasi, mida kadestavad ka teiste riikide õpetajad. Teine pöörab tähelepanu prillikandjate ehk nõrgenenud nägemisega õpilaste hakkamasaamisele õpielus (“Social Inclusion of the visually impaired students through STEM projects”).
Esimeses projektis osalevad koolid Lätist, Põhja Makedooniast ja Rumeeniast. Eesmärk on loodusteaduste ja matemaatika õppimine väljas­pool kooliruume. Lisaks on tähelepanu all õppe­tundide, vaheaegade ja vaba aja sisustamine ilma nutiseadmeteta. Õpilased ise korraldavad vabas õhus tegevusi, lähtudes tervislikest eluviisidest – kehaline aktiivsus, tervislik toitumine, värske õhk. Kohtumised teiste riikide õpilastega laiendavad laste silmaringi, aidates vältida käitumis­probleeme ja õpiraskusi. Projektis osalevad õpetajad ja õpilased koos, viies läbi erinevaid tegevusi nii oma koolides kui ka ühiselt partnerite juures.
Palade koolist on õpetajatest projektiga seotud Anne Luukas, Grete Olev, Karin Poola ja Antti Leigri jt, lisaks õpilased, kes osalevad kohtumistel ja viivad õpitut ellu oma koolis.
Esimene ühine laager õpilastele ja juhendavatele õpetajatele toimus augustikuus Lätis, Jelgava lähedal. Palade koolist osales viis õpilast, kellega oli kaasas õpetaja Antti Leigri. Nädala jooksul toimusid erinevad töötoad ja kogemustevahetused ning iga kooli õpilased tutvustasid oma kooli ja riiki.
Õpetajate järgmised kohtumised on toimunud oktoobris virtuaalselt ja suurem kohtumine on ees aprillis 2022, kui Palade kooli tulevad igast riigist viis õpilast ja neli õpetajat, kokku ligi 30 inimest. Sellele järgnevad suve lõpus kohtumised Põhja-Makedoonias ja Rumeenias.
Oskus õpetada vaegnägijaid
Teise projekti eesmärgiks on kaasata tavakooli vaeg­nägijaid või pimedaid õpilasi. Koolile on see võimalus treenida õpetajaid valmisolekuks tulla toime selliste õpilastega ja saada üldisi oskusi töötamaks erivajadustega õpilastega. Projektis osalevad lisaks Palade koolile veel Portugali, Kreeka ja Küprose koolid ning organisatsioonid.
Palade kool on koos Portugali kooliga n-ö projektipiloodid – koolides hakatakse katsetama erinevaid meetodeid, kuidas õpetada vaegnägijaid. Selleks töötatakse välja käsiraamat erinevate ainetundide näidetega ja õpitakse kasutama 3D-printerit õppevahendite loomiseks.
Palade koolist osalevad projektis erinevad aine­õpetajad: loodusainete õpetajad Anne Luukas ja Karin Poola, eesti keele õpetaja ja vaegnägijatega koostöö kogemusega Pia Hanslep, sotsiaalpedagoog Annely Adamson, ajaloo­õpetaja Anne-Ly Grab, töö- ja tehnoloogiaõpetaja Marko Martin, Suuremõisa lasteaed-põhikoolist klassiõpetajad Jaana Omann ja Külli Kreegi. Mõlema projekti juht on Klaire Leigri Pühalepa vaba aja keskusest ning nagu juba nimetatud – suureks abiks on Palade loodushariduskeskus.
Võimalusterohke  Erasmus
Lõpetuseks märgin, et Euroopa Liidu Erasmus programm pakub ka maakoolidele rahvusvaheliseks koostööks suurepäraseid võimalusi. Palade ja Suuremõisa kooli direktorina pean väga oluliseks nende võimaluste kasutamist, rahvusvahelist koostööd ja erinevates projektides osalemist, sest selline võrgustumine on meie koolide tulevik. See on parim koolitus nii õpilastele, kui õpetajatele, pakub kogemusi ja laiendab silmaringi mujal Euroopas koolihariduses toimuvast. Eesti haridussüsteem ja vabadus õpetada õpilasi kõige sobivamal viisil on suur väärtus, mida igas riigis ei ole. Loomulikult on selline tegevus koolile täiendav koormus, aga kui jagada ülesandeid ja kaasata huvilisi, on see töö väga inspireeriv ja edasiviiv.

ANTTI LEIGRI
Suuremõisa
lasteaed-põhikooli ja
Palade põhikooli direktor

Veel lugemist:

Uudised

Selleks, et pandeemiale kaotatud aeg tasa teha, toimus rahvusvahelise Erasmus+ kultuuriaedade projekti (“Garden of Cultures in Europe”) teine kohtumine projektipartneritega 22.–27. maini Kreekas ehk...

Uudised

  Kevadest aasta lõpuni suundub ligi poolsada Hiiumaa ametikooli õppurit ja kutseõpetajat õpirändele – tänavu on neid varasemast rohkem, kuna teoks saavad ka pandeemia...

Uudised

Välismaale praktikale minek on väärt võimalus, tõdesid Hiiumaa ametikooli õppurid Ene, Piret  ja Markus Oeselg, kes jagasid oma tähelepanekuid. Selle nädala algul Berliini linnaaiandis linnaaedniku...