Jälgi meid

TURISM

Osavald otsib kahele tuletornile operaatorit

Jaanuarikuu jooksul on Kõrgessaare osavallal plaanis välja kuulutada konkurss Kõpu ja Ristna tule­torni operaatori leidmiseks. Veel tellis osavald ekspertiisi tuletornide seisukorra hindamiseks ja vald tõstis piletihindu.
Tahkuna tuletorni operaatorileping Tõnu Laasi osaühinguga Grus kehtib veel kolm aastat, kuni aastani 2025. Ristna ja Kõpu tuletorni operaatorilepingud aga said läbi mullu.
Kõpu tuletorni operaatori­leping Annely Heilmanni OÜga Pharus lõppes tähtaja, kümne aasta möödumisel.
Ristna tuletorni operaatori, Palle Kõlari ja Grete Tänna OÜga Kalanaresto lõpetas vald lepingu enne tähtaega. Mullu 14. novembril taotles Grete Tänna OÜ Kalana­resto esindajana Kõrgessaare osavalla valitsuselt Ristna tuletorni operaatorteenuse osutamise lepingu ühepoolset lõpetamist mõjuval põhjusel. Kõrgessaare osavalla valitsus luges sellega lepingu lõppenuks.
Mullu juunis toimunud kirja­vahetuses OÜ Kalanaresto esindajatega tulid välja erinevad arusaamad koroonaohust tulenevate piirangute tõlgendamisel. Kui teised tuletornid olid juba varem lahti, siis Ristna avati külastajaile eelmisel aastal alles jaanilaupäeval ehk peaaegu kaks kuud hiljem kui lepingus kirjas.
16. juuni kuupäeva kandvas kirjas palus Kõrgessaare osavalla valitsus neil täita poolte vahel sõlmitud lepingut ja hoida tuletorn avatuna vastavalt lepingu tingimustele. Puudus tuli likvideerida viivitamatult, vastasel juhul oleks Kõrgessaare osavalla valitsusel olnud õigus leping erakorraliselt üles öelda.
Kauem lahti ja hinnad tõusevad
Novembris kinnitas valla­valitsus tuletornide uued lahti­olekuajad ja piletihinnad. Kui seni olid tuletornid ametlikult avatud 1. maist kuni
15. septembrini, siis uuest aastast pool kuud kauem – kuni 30. septembrini. Nagu varemgi, on Ristna ja Tahkuna tuletorn külastajaile avatud teisipäevast pühapäevani kella 10–19ni. Kõpu tuletorn iga päev kella 10–20ni.
Tuletornide piletihinda tõstis vald viimati 2018. aastal ehk kolm ja pool aastat tagasi. Nüüd hinnatõus tuleb. Suurem on see Kõpu tuletorni puhul, kus täiskasvanu pilet hakkab senise 3 euro asemel maksma 5 eurot, sooduspilet õpilastele, pensionäridele jt 2 euro asemel 3 eurot ja pere­pilet senise 5 euro asemel 12 eurot.
Ristna ja Tahkuna tuletorni saab täiskasvanu senise 3 euro asemel 4 euroga, laste, pensionäride jt sooduspileti hind jääb samaks – 2 eurot, nagu ka perepileti hind 10 eu-
rot. Kallim on ka kolme tuletorni komplekspilet, samas on ka soodushindasid ja neid, kes päris tasuta tuletorni vaatama saavad minna.
Audit, et tornid oleks ohutud
Osavalla tellitud tuletornide auditite eesmärk on hinnata Tahkuna, Ristna ja Kõpu tuletorni olukorda nii ehituslikult kui ka ohutuse seisukohast.
“Tornid on külastajatele avatud olnud üle kahekümne aasta, siis oleks mõistlik teha niinimetatud vahekokkuvõte tuletornide seisukorrast, et tuletornid oleks edasi ohutult kõikidele külastajatele avatud,” selgitas Kõrges­saare osavalla ehitusspetsialist Maiken Lukas.
Kõrgessaare osavalla vanem Niels-Peter Rattiste lisas, et auditi tulemustest lähtuvalt koostatakse tegevuskava ja selgitatakse investeeringute vajadus tuletornide ja nende juurde kuuluvate hoonete seisukorra parendamiseks. Rattiste tõi näiteks, et Ristnasse on vaja kiiremas korras rajada külalistele tualett ja pesemisvõimalus, aga teha ka muid parendusi.
Ekspertide poolt vaadatakse üle ehitise konstruktsioonid: vundament, seinad, katus, piirded, lagi, põrandad, vaheplatvormid ja ehitise muud olulised osad, sh tehno­süsteemid ehk elektrisüsteem ja ventilatsioon. Audit viiakse läbi torne visuaalselt vaadeldes ja arhiivimaterjalile tuginedes, tarindeid ei avata. Auditis tuleb tähelepanu pöörata asjaolule, et tornid on avatud, seega peab olema tagatud külastajate ohutus.
Auditiks sõlmis vald novembris lepingu hanke võitnud osaühinguga Ekspertiis ja Projekt, töö maksumus on 9300 eurot, millele lisandub käibemaks, valmimistähtaeg 31. jaanuar.
Osavallavanem tõi esile, et kõik investeeringud, mis seotud tuletornidega, kaetakse tuletornide piletitulust. Selle jaoks on valla eelarves n-ö oma rida vastavalt kokku­leppele tuletorne haldava transpordiametiga. “Valla maksumaksjale see lisakulu ei too,” kinnitas osavallavanem. Näiteks mullu laekus kolme tuletorni külastustest osa­vallale piletituluna  97 793 eurot.
KATRIN KIVIVUORI

Veel lugemist:

UUDISED

Hiiumaa vallavalitsusel kulus viis kuud, et vastata Kaleste külaelanike palvele algatada Kaleste maastikulis-kultuuriloolise kaitseala loomine. Ekspertiis valmib jaanuariks. Avalduse vallavalitsusele küla­lähedase (metsa)ala kohaliku kaitse alla...