Jälgi meid

Uudised

Oleme teel – XII noorte laulu- ja tantsupeole “Mina jään”

repro
Eestimaad on haaranud suur laulu- ja tantsupeo eelproovide laine. Nii ka hiidlasi, kes alustavad XII noorte laulu- ja tantsu­peo “Mina jään” eelproovidega sel nädalavahetusel.
Kuid mitte oma kodusel saarel, vaid pea kõik esimeses eelproovis osalevad kollektiivid lähevad saarelt välja.
Erandiks on Käina huvi- ja kultuurikeskuse neiduderühm Suterdised, mille juhendaja Maigi Taelma ja mille tantsijad saavad ette astuda kodu­seinte toel. Põhjuseks, et eelproovi päev kattub aineolümpiaadi päevaga ja mõnel tantsijal tuleks hommikul osaleda emakeeleolümpiaadi maakonnavoorus ja peale lõunat peo repertuaar ette tantsida.
Suure saarelt “väljarändamise” põhjuseks on see, et oleme jäänud väga väikeseks. Võrreldes eelmise noorte peoga aastal 2011 on õpilaste arv kogu saarel vähenenud 200 noore võrra ja nii ka peoprotsessis osalejate arv. Sel aastal on teel suurele peole 218 noort.
Enamikus peol osalejate vanusegruppides ehk liikides on saarel tegutsemas ainult üks kollektiiv. Nii on tekkinud olukord, kus suure pildi saamiseks ja teiste omavanustega koosharjutamiseks on vajalik saarelt välja minna.
Emmaste puhkpilliorkester, mida dirigeerib Toomas Paap, võtab reedel, 27. jaanuaril ette sõidu Saaremaale. Seal ootavad ees tuttavad mängijad Orissaarest ja Kuressaarest, kellega koos moodustatakse Eesti saarte noorte puhkpilliorkester. Kõigepealt toimuvad ühisharjutused ja siis saabub ettemängimise päev, kus iga orkester peab iseenda eest väljas olema ja õpitu laulupeo liigijuhtidele ette kandma.
Esmaspäeval, 30.jaanuaril sõidavad Haapsalusse Käina huvi- ja kultuurikeskuse 3.–4. klassi segarühm ja Emmaste 5.–6. klassi segarühm Nobejalad. Mõlema rühma tantsuõpetajaks on Helgi Taelma.
Neljapäeval, 2. veebruaril on Haapsalus seminar-eelproov mudilaskooridele. Sellest on kutsutud osa võtma kuni neli lauljat igast koorist. Hiiumaalt on välja minemas Kärdla põhikooli, Käina-Emmaste ja Pühalepa mudilaskoori esindajad koos dirigentide Liivi Arro, Külli Kreegi, Thilo Fürstenbergi, Jaanika Palkmani ja Helje Ugamiga.
Kolmapäeval, 8. veebruaril on Haapsalus ette laulmas Hiiumaa lastekoor. Ühiskooris aitavad laule selgeks saada dirigendid Jaanika Palkman, Rita Lepland, Heli Lindmäe ja Thilo Fürstenberg.
Ja lõpetab esimese eelproovideringi Kärdla muusikakooli sümfoniett Kristiina Harjaku juhatusel 12. veebruaril Pärnus.
Lisaks nimetatud kollektiividele harjutavad saarel ka võimlejad, keda juhendab Tiina Kaev. Neil seisab aprillis ees ainult üks eelproov.
Hiidlasi osaleb peoprotsessis veelgi. Nii kuulub tantsupeo lavastusgrupi koosseisu 5.–6. klasside liigijuhina Rauno Zubko ja neidude­rühmade liigijuhi assistendina Helle-Mare Kõmmus.

Helle-Mare Kõmmus
laulu- ja tantsupeo
kuraator Hiiu saarel

Veel lugemist:

Uudised

Mitmendat korda Hiiumaa laulu- ja tantsupäev toimus, on peo peakorraldaja Helle-Mare Kõmmuse sõnul raske kokku lugeda. Küll aga on täpselt teada, et meie maakonna...

Uudised

Ma nägin und. Nägin, et kultuurimaja saal oli pidulaudu täis, vähemalt kuus inimest igas lauas istumas. Nad vaatasid esinemist. Esinejaks minu juhendatav naisrühm, kes...

Uudised

Sel laupäeval räägib Vikerraadio saates “Kajalood” Hiiumaa rahvakultuuri­spetsialist Helle-Mare Kõmmus pärandkultuurist kui olemise viisist. “Vanad rahvatantsud ja rahvaviisid on meie ürgne olemise viis, see...

Uudised

Laulu- ja tantsupeo juubeliaasta puhul tänati kodarraha aumärgiga laulu- ja tantsupidude väärtuste hoidjaid ja edasikandjaid. 60 tunnustatu seas pälvis Kodarraha Hiiumaa tantsuõpetaja Helle-Mare Kõmmus...