Connect with us

Uudised

Oktoobrist tohib küttida ka võõrliigiks tunnistatud šaakalit

Tõnis Ulm
Keskkonnaamet allkirjastas käskkirja, millega antakse õigus šaakali kui võõrliigi küttimiseks, et reguleerida selle tänavu Eestist avastatud loomaliigi arvukust.
Jahipiirkonna kasutajaile antakse õigus väljastada jahiseaduse nõuetele vastavatele isikutele, sh maaomanikele tasuta luba šaakali küttimiseks.
Keskkonnaameti Hiiu–Lääne–Saare regiooni juhataja Kaja Lotman ütles, et kuna šaakalil on hea kohanemisvõime, suudab ta elada mitmesugustel aladel, sh inimasustuse lähedal. Šaakal on omnivoor ja raipetoiduline, eelistab pisiimetajaid ja maas pesitsevaid linde. Seepärast kasvavad koos šaakalite arvu kasvuga ka kahjud maas pesitsevatele lindudele ja pisiimetajatele. “Seeläbi võib šaakal ohustada kaitsealuseid liike ning kaitstavate alade kaitse-eesmärke,” selgitas Lotman. Kuna rohkearvulised kohalikud väikekiskjad, rebased, kährikud, nugised jt on maas pesitsevate lindude ja mitmete kaitsealuste liikide arvukust niigi vähendanud, alustataksegi nüüd šaakalite kütti­mist.
Esialgu on see lubatud järgmise aasta 31. märtsini. Šaakalit võib küttida sarnaselt rebastele ja kährikutele. Peibutus-, varitsus- ja hiilimisjaht või püük kastlõksuga on lubatud märtsi lõpuni, uru- või ajujaht ning jaht jahikoeraga või piirdelippe kasutades 1. oktoobrist veebruari lõpuni.
Ka kaitseala piires olevatel merelaidudel ja väikesaartel võib šaakalile jahti pidada kastlõksu või jahikoeraga 1. oktoobrist järgmise aasta märtsi lõpuni. Šaakali küttimisel kaitstavatel aladel tuleb järgida kaitse-eeskirjades sätestatud täiendavaid liikumis- ja ajalisi piiranguid.
Ameti looduskaitseosakonna juhataja Tarvo Roose tuletas meelde, et igast kütitud või hukkununa leitud šaakalist tuleb teada anda keskkonnaagentuuri ulukiseireosakonda. Sarnaselt suurkiskjatele tuleb koguda kütitud või leitud looma
bioproovid, mis annavad teavet šaakalite asurkonna seisundi ja juurdekasvu näitajate kohta.
Jahipiirkonnaga liitmata loodusobjektidel määravad keskkonnaameti regioonid 1. novembriks ulukite arvukuse reguleerija ja annavad šaakali tasuta jahiloa väljastamise õiguse.
HL

Veel lugemist:

Galerii

Laupäeval Käinas toimunud Hiiumaa kevadlaadale tõi ilus ilm kokku 43 erinevat müüjat. Laada korraldanud Hiiumaa Tarbijate Ühistu juhi Kaja Antonsi sõnul läks laat igati...

Uudised

Kui volikogu istungitel on tavapäraselt rohkem küsimusi opositsioonil, siis seekord pommitas vallavalitsust kriitiliste küsimustega äsja osavallavanema ametist vabastatud reformierakondlane Aivar Viidik. Aivar Viidiku sõnavahetused...

Arvamus

Turismihooaeg on vaikselt ent järjekindlalt lähemale nihkumas. Ainult kohane tundub küsida – mis on sinu jaoks see midagi, mida iga külaline võiks, peaks tahtma...

Uudised

Möödunud laupäevast alates tegutseb Kärdlas mittetulunduslik ühendus, millele asutajad andsid nimeks Kärdla Linna Selts. Tegu on seltsiga, mille liikmed toetuvad omaalgatusele ja seavad eesmärgiks...