Jälgi meid

NÖÖBIST KINNI

Ohvriabi soovitus: helistage või kasutage veebi

Sotsiaalkaitseminister Signe Riisalo tõi vastuses vallavalitsuse pöördumisele välja, et kohapealset ohvriabitöötajat pole Hiiumaale vaja, kuna siin on vähe abivajajaid ja ohvriabitöötajal vähe tööd. Milliseks hindate olukorda nüüd, mil saarele on tulnud Ukraina sõjapõgenikud ja nende pered?
Vastab sotsiaalkindlustusameti ohvriabi ja ennetusteenuse osakonna juhi ülesannetes Mari Tikerpuu: “Ukrainast tulnud sõjapõgenike abistamine puudutab igat kohalikku omavalitsust. Arusaadavalt on Eestis tekkinud olukord, kus abivajajate hulk tund-tunnilt suureneb. Praegu on iga isiku ja riigiasutuse ulatatud abikäsi väga oluline. Sotsiaalkindlustusamet pakub omalt poolt kõikidele Eestisse saabunud sõja eest põgenevatele inimestele eesti, inglise ja vene keeles ööpäevaringset psühhosotsiaalset kriisiabi telefonil 116006 või kodulehe palunabi.ee veebivestluse kaudu. Niisamuti avaldab Ukraina sõda mõju siinsetele Eesti elanikele, mistõttu pakume kõikidele abivajajatele sotsiaalkindlustusameti poolt ööpäevaringselt vaimse tervise nõustamist telefonilt 6604500. Lastega seotud küsimustes, sh emotsionaalse toe pakkumiseks lastele, on ööpäevaringselt avatud lasteabitelefon 116111. Meie ohvriabitöötajad teevad kõik endast oleneva, et pakkuda praeguses olukorras abi piirkondlikele kogukondadele, sh Saaremaale ja Hiiumaale. Kui kohalikus kogukonnas on vajadus täiendavate ohvriabi poolt pakutavate võimaluste järele, saab pöörduda ohvriabi piirkonnajuhi poole. On oluline, et nii olemasolevatele kui äsja siia saabunud kogukonnaliikmetele on peale riikliku toe tagatud ka pikemaajalisema vaimse tervise abi osutamine kohaliku omavalitsuse kaudu. Seetõttu on sotsiaalministeerium kutsunud käesoleva aasta veebruarist alates kohalikke omavalitsusi üles taotlema täiendavaid rahalisi vahendeid piirkonna elanikele psühholoogilise abi ja vaimset tervist toetavate teenuste pakkumiseks. Rohkem infot leiab selle kohta sotsiaalministeeriumi veebilehelt.”

Küsis KATRIN KIVIVUORI

Veel lugemist:

UUDISED

Pärast paarikuulist pausi, peale seda kui Hiiumaa ohvriabi­töötaja Kirsti Pihlamägi 1. märtsist koondati, asub 16. maist Saare­maal ja Hiiumaal tööle uus ohvriabi peaspetsialist Meelis...

UUDISED

Sotsiaalkaitseminister Signe Riisalo valla­valitsust ei kuulanud ja Hiiumaa ohvriabi töötaja ametikoht koondati märtsist ehkki olukord on muutunud ja abivajajate arv võib hoopis kasvama hakata....

UUDISED

Sotsiaalkindlustusameti ohvriabi ja ennetusteenuste osakonna töötajate arv kasvab nagu pärmi peal, aga Hiiumaa ainus ohvriabitöötaja koondatakse. Viie aastaga on Sotsiaal­kindlustusameti (SKA)­ohvriabi ja ennetusteenuste osakonna...