Connect with us

Uudised

MTÜ Hiiu Tuul kutsub liituma

Eraisikud Inge Talts ja Lembit Vainumäe asutasid Hiiumaa keskkonna kaitseks mittetulundusühingu Hiiu Tuul ja kutsuvad ühinguga liituma.
Kolmapäeval, 2. septembril allkirjastasid osapooled Kärdlas MTÜ asutamislepingu, 9. septembrist on see kantud äriregistrisse. Asutamiskoosolekul otsustati, et kõiki kuu aja jooksul, st 2. oktoobrini ühinguga liitunuid loetakse asutajaliikmeteks.
“Kutsume sarnaste eesmärkidega inimesi meiega liituma ja ootame ühingu tegevuseks toetust,” ütles MTÜ juhatuse liige Inge Talts. Avalduse liitumaks MTÜga Hiiu Tuul saab kirjutades meilil hiiutuul@gmail.com
Ühingu tegevuse toetuseks saab teha annetusi Kärdlas Pildikojas asuvasse korjanduspurki või arveldusarvele EE342200221062714498.
MTÜ asutajad on seadnud eesmärgiks Hiiumaa ja sellega piirneva mereala looduse ning keskkonna kaitsmise, hoidmise ja taastamise.
MTÜ Hiiu Tuul sedastab põhikirjas, et oma tegevuses lähtutakse põhimõttest, et (tehno)rajatised, mis muudavad loodusliku ja kauni elukeskkonna ilmet, näiteks suured tuulegeneraatorid ja nendega seotud ehitised, ei ole aktsepteeritavad, hoolimata võimalikust kommertstulust.
Ühing kavatseb oma põhikirjaliste eesmärkide saavutamiseks osaleda planeeringute ja arengudokumentide väljatöötamisel, et need vastaksid kogukonna huvidele ja ühingu põhimõtetele; koguda ja avalikustada teaduspõhist ja argumenteeritud keskkonnaalast teavet; propageerida ja toetada loodusthoidvat, Hiiumaale omast ja kohalikku elukeskkonda arvestavat majandust, korraldada vastavaid üritusi ja koolitusi ning kaitsta oma liikmete keskkonna­alaseid huve.
Samuti lubab ühing põhikirjas väärtustada Hiiumaale ja selle merealadele omast loodusliku koosluse mitmekülgsust ja terviklikkust, mis on unikaalne kogu maailmas.
Loodud ühing plaanib osaleda planeeringute ja arengudokumentide väljatöötamisel, rääkida kaasa kogukonna huvide ja ühingu põhimõtte kajastamise nimel neis dokumentides. Samuti koguda ja avalikustada teaduspõhist ja argumenteeritud keskkonnaalast teavet ning kaitsta oma liikmete keskkonnaalaseid huve.

Veel lugemist:

Uudised

Hiiumaa muuseumi selle suve üks suurimaid ettevõtmisi on traditsioonilisel kombel villa ja riide potisiniseks värvimine. See tähendab aga, et muuseumil on vaja sadade liitrite...

Uudised

Kui linnainimesed on harjunud uuesti poodi lippama, kui miski otsa sai või ostmata ununes, siis nüüd on selline võimalus ka kõplastel – suviti on...

Digileht

Hiiu Leht 24.mail Liitri kusega saab tasuta muuseumisse Tobiase sünnipäeva tähistatakse kuue kontserdiga Kõpu sai lõpuks poe Kolme bussipeatusega Jausa Valimissõnumit pea laotama ühtlaselt...

Uudised

Kärdla Sadama tänava Suurtrummi remonditakse sel aastal, suur osa tänavast ehitatakse põhjalikult ümber aga järgmisel aastal.  Praegu on Sadama tänaval töös paralleelselt kaks projekti....