Connect with us

Uudised

Kas diskussioonist saab asja?

Harda Roosna
Homme on Kärdla kultuurikeskuses konverents “Evakueerige Hiiumaa!”, mille korraldavad liiga suurte tuuleparkide vastased. Kas kohale tulevad ka Loode-Eesti meretuulepargi esindajad, ja tekkib diskussioon, on ette küsitav.
Juulis pidas suurte tuuleparkide vastaseid ühendav MTÜ Hiiu Tuul avaliku koosoleku, homme kutsub ühing Kärdla kultuurikeskusesse tuuleenergeetika teemalisele konverentsile “Evakueerige Hiiumaa!”
MTÜ Hiiu Tuul esindaja Inge Talts ütles, et konverents korraldatakse, kuna suurte meretuuleparkide rajamine mõjutab Hiiumaa tulevikku väga tugevalt. Aga ka see­pärast, et kujunenud on kaks inforuumi: arendajate inforuum ja tuuleparkide rajamisse kriitiliselt (realistlikult) suhtuvate inforuum. “Vajalik on asjade arutamine oma­vahel, samuti selgitada, kuidas kogukond saab oma keskkonda puutuvates küsimustes kaasa rääkida,” lisas Talts.
Nelja Energia esindaja Siim Paist juba teatas, et kuna nemad pole kutset saanud, ei kavatse nad konverentsil esineda.
Seejärel vabandas Inge Talts MTÜ Hiiu Tuul nimel eksitava info pärast ja ütles, et kahetsusväärselt oli kutse konverentsil esineda jäänud Nelja Energiale õige­aegselt esitamata. “Kuna meie mõlema huvid on seotud Hiiumaaga, siis on hea, kui oleksime ühises inforuumis. Seega ootame neid tõepoolest konverentsile “Evakueerige Hiiumaa!”,” kutsus Talts avalikus vabanduses neid siiski osalema.
Samuti pani Paist kahtluse alla ühe esineja, Soome organisatsiooni TV-KY eestvedaja Kalevi Nikula kui erapooletu eksperdi. “Pigem on tegemist moonutatud või lausa valel informatsioonil kujundatud arvamuse eestkõnelejaga,” väitis Paist Hiiu maavanemale Riho Rahuojale, Hiiu valla­vanemale Reili Rannale,maavalitsuse osakonna­juhatajale Aivi
Telvikule, Hiiu valla­volikogu liikmetele Georg Linkovile, Jaanus Berkmannile, Jaanus Valgule ja Jüri Ojasoole, maa­valitsuse töötajale Urve Pillile ja SA Tuuru juhatajale Katrin Sarapuule, mille viimane allakirjutanule edastas.
Hoiatavad kirjad
Konverentsi nimi kõlab intri­geerivalt nagu ka teemade loetelu ja arutelu oleks tähtis, paraku on osapoolte vahel pinged ülal juba eelmisest koosolekust saadik.
Avaliku koosoleku järel said kolm ühingu liiget hoiatuskirja OÜ Hiiumaa Offshore Tuulepark volitatud esindajalt Priit Lepasepalt.
MTÜ Hiiu Tuul eestvedajale Inge Taltsile ja Emmaste vallavolikogu liikmele Hergo Tasujale saadetud kirjas nõuti, et nad avalikult teataks, et Nelja Energia ja OÜ Hiiumaa Offshore Tuulepark ei kavatse kasutada meretuulepargi ühendamiseks kõrgepinge­liine, vaid merekaableid.
Tasuja vastas Hiiu Lehe veergudel, et kuna ta pole kummagi ettevõtte esindaja, ei saa ta nende plaane ametlikult välja reklaamida. Ta kinnitas, et tema ei öelnud Hiiu Lehe avaldatud arvamusloos nagu kavatseks eelnimetatud ettevõtted kindlasti kõrgepinge­liine kasutada, väljendas vaid muret, mida nende kasutamine Hiiumaa jaoks kaasa tooks.
Avalikul koosolekul ettekandega esinenud Andres Kurikule saatis Lepasepp hoiatuse, et ta parandaks info nagu oleks internetist ühel Londoni sadama (Port of London Authority)* veebilehel avaldatud ja ettekande juures presenteeritud fotol London Array meretuulepark.
Lepasepa sõnul pole London Array tuulepark fotol kujutatud viisil kaldalt nähtav, kuna asub rannikust 20 km kaugusel ja tegemist on mingi muu meretuulepargiga.
Kurikut hoiatati võlaõigusseaduse sätetega ja sellega, et ei ole välistatud OÜle Hiiumaa Offshore Tuulepark kahju tekkimine ning vastava­sisulise nõude kahju tekitajale esitamine.
Samasuguse kirja ja hoiatuse sai ka Hiiu Lehe pea­toimetaja. Kirjas nõuti uue foto avaldamist, millel väidetavalt on tegelik kujutis London Array meretuulepargist kaldalt vaadatuna.
Järelepärimisele, miks Lepasepp selliseid hoiatuskirju saadab, vastas ASi Nelja Energia juhatuse esimees Martin Kruus: “Üldiselt on need mõeldud meretuulepargi diskussioonis toodud argumentide kvaliteedi parandamiseks.”
LÄTAK?
Andres Kurik leiab, et tegemist on klassikalise LÄTAK (legaalne ähvardamine takistamaks avalikkuse kaasamist) juhtumiga. Eesti keeles on see suhteliselt uus termin, kuid mujal maailmas juba ammu tuntud kui SLAPP (strategic lawsuit against public participation).
LÄTAKi põhimõte on selles, et enne hagi esitamist esineb arendaja, äriühing vms kannataja rollis ja nõuab ebaõigete andmete, mis teda justkui kahjustaks, ümberlükkamist. Sellele järgneb üldjuhul ikkagi hagi, mille eesmärk on aktiviste ja kodanikeliikumise tegemisi pidurdada ja halvata.
Nii Inge Talts kui Andres Kurik pöördusid õiguskantsleri poole seisukoha saamiseks. Õiguskantsler Ülle Madise on LÄTAKit kui nähtust tauninud, kuid eilseks polnud Kurik ja Talts õiguskantslerilt veel vastust saanud.
* Pildi asukoht: http://portoflondonhandbook.com/ Pildi allkiri: In November 2012, Dong Energy, E.ON and Masdar announced that the world’s largest offshore wind farm, the 630 MW London Array, had produced its first power.

Veel lugemist:

Uudised

Hiiumaa muuseumi selle suve üks suurimaid ettevõtmisi on traditsioonilisel kombel villa ja riide potisiniseks värvimine. See tähendab aga, et muuseumil on vaja sadade liitrite...

Uudised

Kui linnainimesed on harjunud uuesti poodi lippama, kui miski otsa sai või ostmata ununes, siis nüüd on selline võimalus ka kõplastel – suviti on...

Uudised

Kärdla Sadama tänava Suurtrummi remonditakse sel aastal, suur osa tänavast ehitatakse põhjalikult ümber aga järgmisel aastal.  Praegu on Sadama tänaval töös paralleelselt kaks projekti....

Digileht

Hiiu Leht 24.mail Liitri kusega saab tasuta muuseumisse Tobiase sünnipäeva tähistatakse kuue kontserdiga Kõpu sai lõpuks poe Kolme bussipeatusega Jausa Valimissõnumit pea laotama ühtlaselt...