Jälgi meid

Uudised

Metsakaitsja valimiskompass aitab näha kandidaatide loodushoiuvalmidust

Kodanikuühendused Eesti Metsa Abiks (EMA) ja Päästame Eesti Metsad (PEM) korraldasid koostööprojektina omavalitsuse volikogu valimistel kandideerijate seas veebiküsitluse, esitades kandidaatidele 13 loodushoidu puudutavat küsimust, millele laekus vastuseid peaaegu kõigist valimispiirkondadest üle Eesti.
Küsimused puudutasid üldplaneeringuga lageraiete välistamist, kõrgendatud avaliku huviga metsade kohaliku kaitse alla võtmist, uute looduskaitsealade moodustamist omavalitsus­üksuses, Natura 2000 alade kaitset, elurikkuse suurendamist puudutavate rahaliste meetmete rakendamist, uute kaevanduste ära hoidmist ja muid keskkonnahoidu puudutavaid teemasid. Suurem osa vastanutest avaldas soovi rohealade ning looduskeskkonna kaitseks seista.
Metsakaitsja valimis­kompassi koondatud vastustega saab tutvuda aadressil www.metsakaitsja-valimiskompass.ee
EMA ja PEMi ühine küsitlus valmis Eesti Loodus­kaitse Koostöö­võrgustiku metsanduse huvi­koja koostööprojektina.

Linda-Mari Väli
Eesti Metsa Abiks
projekti koordinaator

Veel lugemist:

Uudised

Sel nädalal toimuvatel kohalikel valimistel aitab otsust, kelle poolt hääletada, teha loomade eestkoste organisatsiooni Loomus koostatud valimiskompass. Sellest leiab ka 20 Hiiumaa kandidaadi vastused...