Connect with us

Uudised

Merealade maakonnaplaneeringu arutelu on täna

Täna, 10. veebruaril kell 16 algab Hiiu maavalitsuse saalis merealade maakonnaplaneeringu ja keskkonnamõjude strateegia (KSH) avalik arutelu, kus on võimalik oma seisukoht välja öelda kõigil asjast huvitatud isikuil.
Planeeringu eesmärgiks on määrata avaliku planeerimisprotsessi käigus Hiiu maakonnaga piirneval merealal mereruumi kasutustingimused, muuhulgas kahe suure meretuulepargi, 500 megavatise ja 800 megavatise, võimalik asukoht Hiiu saart ümbrisevatel madalikel.
Laekus 13 kirja
Planeeringule ja KSH aruande eelnõule sai esitada ettepanekuid ja küsimusi 6. jaanuarini. Hiiu maavalitsuse peaspetsialist planeeringute alal Urve Pill ütles, et ettepanekute täpset arvu ta ei tea, kuid kirju laekus tähtajaks 13.
Näiteks Eesti ornitoloogiaühing saatis Hiiu maavanemale uuesti vastuväite (vt lk 3) Hiiu maakonna merealade planeeringule. Ühing soovib tuuleenergia arendusaladest välja jätta Apollo ja Vinkovi madaliku, mis on vajalikud ohustatud sukelpardi, auli elupaikade säilitamiseks.
Milliseid ettepanekuid arvestatakse ja milliseid mitte, otsustati 22. jaanuaril toimunud juhtrühma koosolekul, kus viibis ka Hiiu maavanem Riho Rahuoja. Maavanem ütles, et planeeringu juhtrühm on kõigile kirjadele ka vastanud.
Pärast tänast avalikku arutelu viiakse juhtrühma hinnangul vajalikud muudatused planeeringusse ja KSHsse sisse ning seejärel edastatakse KSH keskkonnaametisse heakskiitmiseks. Kui KSH on heaks kiidetud, alles siis saab planeeringu saata siseministeeriumisse järelevalvesse.
“Maavanem saab planeeringu kehtestada, kui järelevalve on läbitud ja siseministeerium on selleks loa andnud,” selgitas Pill. “Mõtlemisaega on veel palju,” lisas ta.
Aega, millal ta planeeringu kehtestab, Rahuoja veel öelda ei osanud. “See oleneb ettepanekutest, mida siseministeeriumi järelevalveprotsessis tehakse, ja ülesannetest, mida mulle pannakse,” selgitas maavanem.
Vastasseis ikka õhus
Planeeringu koostamise protsessis ei nõustunud Emmaste vald meretuulepargi rajamiseks mõeldud alaga PT7, mis asub vallaga piirneval merealal Mardihansu lahes ja nägi lahendusena ala eelnõust eemaldamist.
Emmaste vald andis mullu kohtusse maavanema otsuse võtta vastu merealade maakonnaplaneering ilma Emmaste valla kooskõlastuseta. Tallinna halduskohus tagastas kaebuse, kuna vallal puudus planeeringu selles etapis kaebeõigus. Kohus selgitas, et negatiivne kooskõlastus, s.t kooskõlastamata jätmine on planeeringu koostamise korraldajale, antud juhul Hiiu maavalitsusele siduv planeeringulahenduse samal kujul kehtestamise üle otsustamisel, ent ei kujuta endast planeeringu vastuvõtmise keeldu.
30. detsembril saatis Emmaste vallavolikogu Hiiu maavanemale kirja, milles teatas, et jääb oma varasemates kirjades ja otsustes, sh Tallinna halduskohtule esitatud kaebuses väljendatud seisukohtade, põhjenduste ja ettepanekute juurde.
Maavalitsus vastas 30. jaanuaril saadetud kirjas, et on korduvalt kaalunud tehtud ettepanekut ja oleks valmis vastu tulema valla soovile, kuid ei ole leidnud ühtegi objektiivset põhjust PT7 tuuleenergia arenguala välja jätmiseks mereala planeeringust.
Kirjas viitas maavanem, et kompromissina on tuuleenergia võimalikud arengualad kavandatud 12 km kaugusele rannajoonest ja Neupokojevi madalikule tuuleenergia arenguala enam ei planeerita.
Samuti viitab ta, et mereala maakonnaplaneering ei käsitle mitte ainult meretuuleparkide arengualasid, vaid ka transporti, tootmist (sh energeetikat, maavaravarusid, kalapüüki, vesiviljelust, punavetika püüki), turismi, riigikaitset, muinsus- ja looduskaitset jne.
Maavanem kinnitab saadetud kirjas, et maakonnaplaneeringu koostamisel on planeerimisseaduse peamisi põhimõtteid järgides valitud valdkondade arendamiseks võimalikult sobivad asukohad. “Eelnevast tulenevalt ei ole maavalitsuse hinnangul planeering vastuolus kehtivate õigusaktidega,” seisab kirjas.

Veel lugemist:

Ahto ilmajutud

Nagu ka eelnevalt mainitud, siis stabiilset talveilma ei paista ega tule ka see nädal. Küll aga on märke stratosfääri soojenemisest, mis viitab polaarpöörise nõrgenemisele...

Uudised

Rahvastikuregistrisse kantud Hiiumaa laste nimed kordavad üleriiklikke nimetrende ühe erandiga, milleks on lemmikuim poisinimi Mattias. Poisinimi Mattias, mida viimase viie aasta jooksul Hiiumaal lastele...

Uudised

Kaks Kärdla perearsti, doktor Meeli Paesüld (66) ja doktor Lia Prigoda (67) loobuvad praksisest 1. juunil 2023. Perearstil tuleb nimistust loobumisest kuus kuud ette...

Persoon

Kai Kallas (34) töötab Kärdla sadama kail Tareste lahe kaldal. Tema juurde kontorisse pääseb väikesest valgest uksest Yacht Service’i ellingu valges seinas, mida peaaegu...