Jälgi meid

Uudised

Meistrite maja uus lootus

Restaureerimisprofid tahavad Vabrikuväljak 4 hoonesse rajada koolitus- ja kompetentsikeskuse ja viivad plaani ellu, kui saavad toetuse, et keskus käima panna.
11. oktoobril toimunud MTÜ Hiidlaste Koostöökogu üldkoosolekule esitleti kaht üle 50 000eurose piirmäära ulatuva maksumusega projekti ja mõlemad said üldkoos­olekult loa, et nii suuremahulise projektiga tohib koostöökogu hindamis­komisjoni ette tulla.
Üks neist on MTÜ Haridusselts Edu toetusetaotlus Puski kiriku taastamistööde jätkamiseks. Teine Kärdla Vabriku­väljak 4 asuva 19. sa­jandi algul kalevivabriku meistrite elamuks ehitatud ja praeguseks väga halvas seisus hoone renoveerimiseks.
Plaane tutvustasid ja küsimustele vastasid Karin Kirtsi ja Madis Mihkelsoo MTÜst Säästva Renoveerimise Infokeskuse Saarte Ühendus.
Kolmest meistrite elamust on keskmine kõige hullemas seisus ja nii Kärdla linn, Hiiu vald kui Kärdla osavald on püüdnud sellele head omanikku ja otstarvet leida. Viimati, aastal 2020 oli osavallal plaan maja 40 000 eurose alghinnaga enampakkumisele panna, aga viimasel hetkel volikogu sellest loobus.
Karin Kirtsi, kes aastaid Hiiumaa ametikoolis restaureerimist õpetanud, selgitas, et projekti sisuks on Säästva Renoveerimise Infokeskuse (SRIK) rajamine. Sellist keskust Lääne-Eestis praegu ei ole ja ka naaberpiirkonnad on avaldanud suurt poolehoidu keskuse loomise vastu.
Maja ise on ühtlasi ka tõsine renoveerimise objekt.
Leader projektiga soovitakse maja viia sellisesse seisu, et infokeskuse tööd on võimalik alustada, tuua sisse ka elekter ja vesi. Projekti kogu­maksumus on 170 000 eurot, toetust soovitakse 90 protsenti ehk 153 000 eurot.
Ühingu tegevust toetab Hiiumaa vald ja partnerorganisatsioonid, koostööd tehakse teadus- ja haridusasutustega ning ühingu juhatuse liikmed on oma ala tunnustatud spetsialistid. Juhul, kui Leader projektist toetust saada ei õnnestu, siis keskus rajatakse ikkagi, aga tuleb leida teine asukoht.
Puski kiriku tööd jätkuvad
Puski kirikuhoone hävingust päästmiseks on juba päris palju ära tehtud ning katuse remonditöid on toetanud nii haridusselts Edu, muinsuskaitseamet, Hiiumaa vald läbi kaasava eelarve kui ka hoone omanik, EAÕK ja eraannetajad.
Puski kiriku projekti tutvustasid haridusseltsi Edu juhatuse esimees Agu Kohari ja Hiiumaa preester Aabraham Tölpt.
Toetussumma, mida kirikut taastav selts küsida kavatseb, on u 97 000 eurot, projekti kogu­maksumus u 108 600 eurot. Tööde käigus taastatakse hoone sisemus ja aknad-uksed ning peale projekti elluviimist saab kirikuhoones korraldada nii kontserte-näitusi kui ka koguduse tegevusi.
Salajasel hääletusel otsustasid üldkoosolekul osalenud lubada hindamisele nii
Haridusseltsi Edu projekti kui MTÜ Säästva Renoveerimise Infokeskuse projekti. Ühtlasi tunnistas üldkoosolek, et Säästva Renoveerimise Infokeskuse rajamine Kärdlasse Meistrite majja on kogukonna­teenus, mitte ettevõtlus ja väärib suuremat, 90protsendilist toetust.

Veel lugemist:

Uudised

Töödejärg Puski õigeusukiriku taastamisel jõudis keeruka sammuni – hoonelt tuli osa katust kraanaga maha tõsta, et see eeldatavalt suve lõpuks peale restaureerimist tagasi oma...

Uudised

Väärtusliku talu­arhitektuuri taotlus­voor avanes veebruari keskel. Kuni 4. märtsini saab sellest küsida rahalist toetust taluelamute katuste korrasta­miseks. Toetust saab taotleda talu­kompleksi kuulunud elu­hoonele ehk...