Connect with us

Uudised

Loode-Hiiumaa külade selts planeerib tulevikku

Harda Roosna
Loode-Hiiumaa külade selts sai ühena 29 vabaühendusest Kodanikuühiskonna sihtkapitali (KÜSK) vabaühenduste arengu­hüppe meetmest 5500eurose toetuse piirkonna ja seltsi arengukava koostamiseks.
Eelmisel aastal valmis KÜSKi toel Kõpu piirkonna arendusseltsi Valguskiir arengukava aastateks 2016–2020. Valgus­kiire eeskujul esitasime ka meie sel talvel taotluse arengu­kava koostamise projekti toetamiseks ja see osutus edukaks. Hea meel on märkida, et projekti toetab ka Hiiu vald.
Projekti tulemusena valmib järgmise aasta kevadeks seltsi arengukava aastateks 2018–2023, mis peab saama Loode-Hiiumaa piirkonna arengueelduseks.
Projekti käigus viime läbi koolitusi külaseltsi ja piirkonna teiste vabaühenduste liikmetele, aga ka muudele huvilistele. Soovime projekti käigus saada ja jagada teadmisi, kuidas arengukava koostada ja kuidas kasvatada vabaühenduste finants­võimekust.
KÜSKi 2017. aasta esimesse arenguhüppe taotlus­vooru esitati kokku 81 taotlust, millest 39 olid piirkondlikud ja 42 üleriigilised. Väljavalitud 29 vabaühendust said KÜSKi arenguhüppe taotlusvoorust oma organisatsiooni arendamiseks kokku 300 000 eurot toetust.
Arenguhüppe taotlusvoor toimus neljandat aastat järjest, kuid esmakordselt ettemääratud teemafookusega. Seekord oodati projekte, mis keskenduksid ühingutes toimetavate inimeste võimestamisele. Sellest tulenevalt oli projektides planeeritud tegevuste teemadering mõnevõrra kitsam kui eelnevates voorudes – koolitatakse ühingus tegutsejaid, viiakse läbi arenguseminare, töötatakse välja põhjalikke strateegiaid ja arengukavasid, arendatakse meeskonnatööd jms.
Võimalus maandada riske
Miks on sellised arengu­kavad ja vabaühenduste areng oluline? Käesoleva aasta lõpuks ühinevad Hiiu vald ja Käina vald üheks Hiiumaa vallaks. Suure tõenäosusega sund­liidetakse loodava vallaga ka Emmaste ja Pühalepa vallad. Kuigi haldussuutlikkuse tõstmise ja ühise Hiiumaa asja ajamise seisu­kohalt on Hiiumaa üheks omavalitsuseks liitmine igati tervitatav, kätkeb see endas keskustest kaugemal asuvate piirkondade jaoks ka riske. Üheks selliseks on kindlasti ääremaa külade veelgi suurem ääremaastumine. Piirkondlikud arengukavad ning aktiivne külaliikumine ja vabaühenduste suurem roll vallaelu korraldamisel on üks võimalustest seda riski maandada.
Valmiv arengukava on suunanäitajaks ka tulevasele ühisvallavalitsusele ja -volikogule, olenemata vahetuvate valitsejate erimoelistest valimislubadustest. Seega on vallakodanikel võimalus oma küla, piirkonna ja seltsi arengus kaasa rääkida ja mõjutada oma kodukoha arengut rohkem kui vaid kord neljaaastase valimistsükli jooksul.
Tänu Kõpu piirkonna arendus­seltsi Valguskiir ja Loode-Hiiumaa külade seltsi tööle on viimasel paaril aastal koostöö Hiiu vallaga oluliselt paranenud. Rohkem tähelepanu pööratakse ka kaugemate külade inimeste soovidele, kuid arenguruumi veel on.
Läbi arengukava väärtustame  ühtlasi ka oma kodukoha kultuurilist ja ajaloolist pärandit.
Loode-Hiiumaa külade selts kutsubki pühapäeval, 30. aprillil kell 15 Lauka seltsi­majja Käina tee 32 arengu­kava projekti avaseminarile kõiki oma tegevuspiirkonna aktiivseid ja kodukoha arengust huvitatud inimesi, aga ka piirkonna vabaühenduste esindajaid.
Loode-Hiiumaa külade seltsi tegevuspiirkonda kuuluvad Lauka, Otste, Napi, Isabella, Lilbi, Heiste, Hüti, Kurisu, Heigi, Metsaküla, Pihla, Rootsi, Reigi, Ogandi, Sigala, Kidaste, Mudaste, Jõeranna, Sülluste, Leigri ja Kiivera külad.
Kui sinu koduküla meie tegevuspiirkonda veel ei kuulu, kuid arvad end ka Loode-Hiiumaale kuuluvaks (v.a Kõpu poolsaare külad), siis tule ja anna sinagi endast märku ning võta protsessist osa. Võimalusel anna tulekust teada Krista Kääri telefonil 5663 6810 või seltsi meiliaadressil laukaselts@gmail.com
Ühiselt seisame selle eest, et meie kodukoht ei hääbuks ja, et meie külad elaksid edasi.

Niels Rattiste
Loode-Hiiumaa külade seltsi juhatuse esimees

Veel lugemist:

Uudised

Esimene sündmusterohke nädalavahetus Hiiumaal tõi kohe kaasa nelja ja poole tunnised ooteajad Heltermaa sadamas, kuna vedaja ei osanud nii suurt külastajahuvi oodata. Kella poole...

Digileht

Hiiu Leht 28.mail Pühapäevane Heltermaa: 5 tundi praamijärjekorda Riho Sibula kitarrikeeltest said ehted Tuulekala festival tegi rekordi Sõrul hoitakse rannarahva juuri elus Digilehe saab...

Politsei

Eelmisel nädalal pidi Hiiumaal politsei roolist eemaldama koguni viis juhti, kes olid enne rooli istumist vägijooki mekkinud. Kärdla politseijaoskonna juht Moonika Raudsepp ütles, et...

Uudised

Kuigi 14. Tuulekala trollingul kogusaak läbi aastate kõige kehvem polnudki, siis osalejate arvuga võrreldes kala ikkagi nappis.  Tänavune Orjakus toimunud Tuulekala festival kirjutas ennast...