Connect with us

Uudised

Lindude pesitsusperioodiks peavad olema metsatööd tehtud

Keskkonnaamet tuletab metsa­majandajatele meelde, et ohustatud linnu­liikide pesitsus­aeg algab ning raietööd, sh metsamaterjali kokkuvedu raiealalt, peavad olema kooskõlas metsateatises ette antud tingimustega.
Amet viitas, et looduses on näha esimesi kevade märke. Kassikakk, karvasjalg-kakk ja merikotkas alustasid pesitsemist juba veebruaris. Märtsis alustasid pesa kohendamist händkakk, kodu­kakk, kanakull, varsti ka rähnid.
“Pesitsusperiood on lindude elus kõige olulisem ja õrnem aeg. Selle edukast läbimisest sõltub paljuski liikide püsimajäämine,” selgitas keskkonnaameti liigikaitse büroo juhataja Marju Erit.
Tema sõnul on oluline, et raietööd ei häiriks ohustatud linnuliikide pesitsust, sest häiringute tõttu võivad linnud pesakohast lahkuda ja pesaehituse pooleli jätta. “Kitsa elupaiganõudlusega liigid ei pruugi sobivat pesakohta lähiümbrusest leida ja võivad pesitsemisest loobuda,” kinnitas Erit, et just seetõttu tuleb lõpetada raietööd ohustatud linnuliikide pesapaikade lähistel enne lindude pesitsusaega.
Keskkonnaameti andmetel segavad kaitsealuseid häirimistundlikke linnuliike nii puude raie pesametsa lähiümbruses kui ka muud raietööd, nt tüvede laasimine ja metsamaterjali kokku­vedu ladustamisplatsile. “Seetõttu tuleb veenduda, et puidu
ladustamisplats ei jää liikumis­piiranguga alale ning puidu väljaveoteel ei ole liikumis- ega sõidukeeldu,” juhtis Erit tähelepanu.
Keskkonnaamet soovitab loodusest hoolivatel inimestel planeerida kõikjal raietööd väljapoole lindude pesitsuse kõrgaega, mis kestab aprilli algusest juuli lõpuni.
“Linde pesitseb peaaegu kõikjal puistutes, ka võsas ja hekkides ning hakkimisele minevates puiduvirnades. Hooligem loodusest ja teistest elusolenditest ning laskem neil rahus lapsed üles kasvatada! Meie enda elukeskkond on niimoodi mitme­kesisem ja väärtuslikum,” kutsus Marju Erit kõiki metsamajandajaid loodusest hoolima.
Ka on keskkonnaamet valmis maaomanikke ja metsa­majandajaid nõustama, millised on kehtivad piirangud ohustatud linnuliikide elupaikades ja andma soovitusi, kuidas toimetada nii, et loodus­väärtused säiliksid.

Veel lugemist:

Juhtkiri

Miskipärast on eestlase kuvand selline, et tahab ikka ise hakkama saada. Ei lähe abi küsima enne, kui ikka juba viimane häda käes on. „Ah,...

Arvamus

Aja, võimaluste, raha, inimeste, usalduse, talendi ja loodusressursside raiskamisest. Meeleolud Euroopas on ärevad. Sõda Ukrainas on viinud rahu-illusiooni. Lisaks pole me täielikult ületanud koroona...

Muku

Hiiumaa Muinsuskaitse Seltsi (HMS) äsja ilmunud Toimetised V on justkui seiklusraamat, mis viib aastatetaguse maailma sündmuste keskele ja mida kätte võttes tahaks kõik korraga...

Ahto ilmajutud

Eeloleva nädala ilm tuleb selge ja kõrgrõhkkonna servas üha soojeneva loomuga. Põud näib jätkuvat. Nädalavahetusel on küll vihmahood võimalikud, kuid need on pigem kohatised....