Connect with us

Uudised

Lauka kool tahab jätkata iseseisvana

Harda Roosna
115aastat töötanud Lauka koolist võib pärast ühendamist saada Hiiu valla põhikooli õppekoht – see plaan ei meeldi koolijuhtidele ega lapsevanematele.
Hiiu vallavalitsusel on kavas liita pärast Hiiumaa riigigümnaasiumi valmimist Kärdlasse jääv põhikool ja Lauka põhikool üheks – Hiiu valla põhikooliks.
Ajurünnakul otsiti kooli plusse
Selleks, et Lauka kooli tuleviku üle mõelda, kutsus Lauka kooli direktor Märt Rannast aprilli lõpus koolimajja kokku lapsevanemad, õpetajad, voli­kogu ja vallavalitsuse esindajad.
Ajurünnakut – mida on koolis head ja mis muutmist vajaks – juhtis Hiiumaa Raja­leidja keskuse psühholoog Helena Ehrenbusch.
Ta rääkis, et on kohtunud Lauka kooli õpetajatega, kes on küsinud: mis saab koolist edasi. “Poliitilisi vastuseid mul ei ole anda – ma ei tea, mis saab edasi ja milliseid otsuseid teeb vald, aga me võime arutada selle üle, kuidas parandada kooli mainet ja teha seda lapsevanematele atraktiivsemaks, et nad tahaks oma lapsi siia õppima tuua,” sõnastas ta eesmärgi.
Miks Lauka kool meeldib? Mis vajaks parandamist? Nendele küsimustele otsisid kokkutulnud innukalt vastuseid. Plussidena märgiti väikeseid klasse, kus õpetajal on aega iga õpilasega tegeleda individuaalselt. Ka seda, et kool on kodu lähedal ja turvaline, head õpetajad ja huvitavad koolipäevad.
Kooli probleemidena nimetati huviringide nappust, laste arvu vähenemist, kehva transpordiühendust, kogukonna suletust, vananevat elanikkonda, kooli nappi eelarvet jt.
Vallavanem: Ühendamisotsus tehtud
Hiiu vallavanem Georg Linkov kuulas ajurünnaku ära ja ütles, et volikogu seisukoht, mida ellu viiakse, on järgmine: Lauka kool jääb alles, 2016 on kavas alustada Hiiu valla põhikooliga, mille koosseisus on kolm kooli: Kõpu, Kärdla ja Lauka. “Ettevalmistustööd selleks juba käivad ja kui kõik läheb arengukava kohaselt, siis 2016. aasta 1. septembril alustab kool siin tööd, aga selle kooli nimi on Hiiu valla põhikool,” selgitas Linkov.
Linkov ütles, et kuigi kooli direktor teeb tööd ja võitleb selle nimel, et koolile jääks senine nimi, on reaalsus natuke teine: “Kahaneva laste arvu juures on seda kooli keeruline pidada ja me proovime teha sama, mida me tegime lasteaedadega ehk kõik teenused jäävad siiasamasse kodu lähedale alles, aga teatud muutused on selleks vajalikud.”
Vallavanem kinnitas, et Lauka kooli direktori ametikoht kaob nagu kadus Kõpu koolis ja ametisse jääb õppekoha juhataja.
Õpetaja Krista Rannast küsis, kas juhikoha kaotamine ja kooli nime muutmine tagaks koolile piisava eelarve.
“Asi ei ole ju nimes. See [ühendamine] tagab kooli ja õppetöö säilimise siin, Laukal,” vastas Linkov. Ta põhjendas, et kui rahastamine jätkub nii nagu praegu, laste arvu järgi, ei ole võimalik kooli sellisel kujul pidada. “Kui koolid liita, on kool suur, laste arvud klassides on täis ja rahastus kõigile ühtedel alustel,” ütles Linkov.
Valk: Arengukavasaab muuta
Vallavanem kinnitas, et vähemalt tema valitsuskoalitsiooni lõpuni jääb Laukale põhikool alles. “Mis sealt edasi saab, seda ma ei oska öelda,” väitis vallajuht. “Kui on järgmine koalitsioon, on alati puhtteoreetiline võimalus, et arengukava vaadatakse ringi.”
Volikogu liige Artur Valk juhtis tähelepanu, et valla arengukava muutmiseks saab igal aastal teha ettepanekuid, tähtaeg selleks on 15. oktoober.
Valk hoiatas, et kool ja piirkond võib lastest tühjaks jääda ka siis kui saadakse teada, et kooli ootavad ees muutused – see võib panna lapsevanemaid valima uut kooli ja isegi piirkonnast lahkuma.
“Seda kooli on peetud siin 115 aastat ja kool ei ole Exceli tabel, kus võtame read: niipalju lapsi ja niipalju raha ja kui välja ei tule, siis lihtsalt paneme kinni,” võttis direktor arutelu kokku.
Ta tõi võrdluse, et Kärdla kooli Kõpu õppekohas on kuus korda vähem lapsi kui Laukal ja kool ikkagi toimib. “Kokkuvõttes näen ma, et Lauka kool säilib koolina, mitte õppekohana,” ütles Märt Rannast välja oma seisukoha.
Kampaania kooli kaitseks
Luidjal elav Valve Raide ütles Hiiu Lehele, et nemad algatavad allkirjade kogumise kooli jätkamiseks senisel kujul – iseseisva Lauka põhikoolina. “Tahame panna kokku kodanikualgatuse, luua ühenduse Lauka kooli kui iseseisva õppeasutuse kaitseks,” selgitas Raide.
Kavas on koostada vallaelanike kiri volikogule ja koguda sellele allkirju nii vallaelanike kui kooli lõpetajate ja endiste õpetajate seas.
Kogumispunktideks on juba kokku lepitud Kõrgessaare kauplus ja Valve Raide apteek Kärdla keskväljakul. Raide ei välistanud, et allkirju hakatakse koguma ka mujal.
Raide selgitas, et nende tütar Silleriin Pajo tuleb koos abikaasa Janno Pajoga Hiiumaale elama ja tahavad, et nende tütred, Helene ja Frida hakkaksid õppima Lauka kooli esimeses klassis.
Raide selgitas, et selleks vajavad nad, ja mitte ainult nemad vaid kõik lapsevanemad, garantiid, et kooli niipea kinni ei panda. “Kui kool kaotab iseseisva otsustusõiguse, on lihtne muuta see kas algkooliks või päriselt sulgeda,” põhjendas ta, miks kool peaks jätkama iseseisvana.
Muudatus viimasel hetkel
Muudatus ühendada kahe ühinenud omavalitsuse, Kärdla linna ja Kõrgessaare valla allasutused, tegi Hiiu valla volikogu uude Hiiu valla arengukavasse eelmisel aastal sisuliselt viimasel hetkel enne arengukava vastuvõtmist, ilma et muudatused oleks läbinud avalikku arutelu.
Muudatuste tegemise kohta tegi volikogu opositsioon järelevalvetaotluse Hiiu maavanemale, kuid maavanem rikkumisi ei leidnud.
Praeguseks on juba ühendatud Kärdla ja Kõrgessaare raamatukogud, kultuurikeskused ja lasteaiad, septembrist on kavas ühe juhtimise alla viia koolid.
Volikogu kultuuri-, haridus- ja spordikomisjoni liige Artur Valk meenutas, et kui ühendamisi volikogu komisjonides arutati, olid kõik, välja arvatud üks, komisjoni liikmed eelnimetatud ühendamiste vastu, kuid volikogu koalitsioon seda arvesse ei võtnud ja hääletas muudatused arengukavasse sisse. “See on demokraatia mängimine,” leiab Valk. Tema meelest võtavad võimulolijad volikogu komisjonide otsuseid arvesse valikuliselt, arvestades vaid neid, mis vallavalitsuse otsuse heaks kiidavad.

Veel lugemist:

Ahto ilmajutud

Nagu ka eelnevalt mainitud, siis stabiilset talveilma ei paista ega tule ka see nädal. Küll aga on märke stratosfääri soojenemisest, mis viitab polaarpöörise nõrgenemisele...

Uudised

Rahvastikuregistrisse kantud Hiiumaa laste nimed kordavad üleriiklikke nimetrende ühe erandiga, milleks on lemmikuim poisinimi Mattias. Poisinimi Mattias, mida viimase viie aasta jooksul Hiiumaal lastele...

Uudised

Kaks Kärdla perearsti, doktor Meeli Paesüld (66) ja doktor Lia Prigoda (67) loobuvad praksisest 1. juunil 2023. Perearstil tuleb nimistust loobumisest kuus kuud ette...

Persoon

Kai Kallas (34) töötab Kärdla sadama kail Tareste lahe kaldal. Tema juurde kontorisse pääseb väikesest valgest uksest Yacht Service’i ellingu valges seinas, mida peaaegu...