Connect with us

Uudised

Kõpu internaatkool Hiiu vallale

Augusti lõpul esitas Kärdla linn haridus- ja teadusministeeriumile ametliku taotluse Kõpu internaatkooli munitsipaliseerimiseks, millega ministeerium on sisuliselt nõus.
Ministeeriumi avalike suhete osakonna konsultant Asso Ladva ütles Hiiu Lehele, et ministeerium on põhimõtteliselt nõus andma Kõpu internaatkooli munitsipaalomandisse koos hoonete ja muu varaga.
“Millal otsuse detailid vormuvad, see sõltub juba ministeeriumi ja Hiiumaa omavalitsuste omavahelistest läbirääkimistest,” lisas Ladva.
Üheks Kärdla kooliga
Juhul, kui kool üle antakse, saab selle omanikuks tekkiv Hiiu vald. Kool kavatsetakse liita esialgu Kärdla ühisgümnaasiumiga, pärast seda kui kooli gümnaasiumiosa eraldub riigikooliks, saab sellest Kärdla põhikooli õppekoht asukohaga Kõpu külas.
“Kärdla kooli kasuks oli asjaolu, et seal on juba väljakujunenud tugisüsteem ja personal, kes suudavad tuginedes juba oma kogemustele korraldada ning toetada tegevusi hariduslike erivajadustega õpilaste õppeks. Lauka põhikoolil selline toimiv süsteem puudub,” seisab Kärdla linna- ja Kõrgessaare vallavalitsuse ühise töörühma koostatud kirjas.
Veel 10 aastat
Kõpu õppekohas võimaldatakse jätkuvalt õpet kerge intellektipuudega õpilastele põhikooli lihtsustatud õppekava alusel. Omavalitsusel on kavas sellist õpet jätkata vähemalt kümne aasta jooksul pärast Kõpu internaatkooli munitsipaliseerimist.
Tänavu jaanuaris teatas ministeerium, et lõpetab Kõpu internaatkooli pidamise riigikoolina aastaks 2020, kuna selles õpib liiga vähe õpilasi. Sel õppeaastal õpib koolis 12 last ja seda on vähem kui aasta varem.
Kirja koostajad eeldavad, et lihtsustatud õppekava vajab vähemalt 15 õpilast õppeaastas. Eelistatult pakutakse teenust Hiiu maakonna kerge intellektipuudega õpilastele, vabade kohtade olemasolul teiste piirkondade õpilastele.
Toimetulekuõpe mõõduka intellektipuudega õpilastele viiakse edaspidi Kärdlasse. Kõpus on praegu üks ja Kärdla sotsiaalkeskuse juures kolm õpilast, kes saavad toimetulekuõpet. “Seega on olemas vajalik personal, vahendid ja kompetents ka Kärdlas, saab paremini spetsialiseeruda,” selgitatakse kirjas.
Lapsi võiks tulla ka mandrilt
Lisaks nähakse edaspidi võimalust võtta hoiule ja õpetada põhikooli õppekava alusel koduvägivalla ohvreid, aga ka hooldust vajavaid lapsi, s.h tänavalapsi jt lapsi, kes näiteks on olnud pikemaajaliselt õppetööst eemal. Kokku pakutaks sellist teenust 20 õpilasele üle Eesti.
Kooli ruumid võimaldavad pakkuda majutust ööpäevaringselt seitsmel päeval nädalas, toitlustamist, tuge ja õppetingimusi kokku 35 õpilasele.
Plussina tuuakse esile kooli asukoht, mis võimaldab pakkuda lastele rahulikku elukeskkonda, mitmekesiseid vaba aja veetmise võimalusi, kaunist ja puhast loodust.
Põhikooli õppekava alusel õpetamiseks loodetakse kaasata õpetajaid nii Kärdla kui Lauka koolist, kes vastavalt vajadusele käiksid Kõpus tunde andmas.
Andekate laste õpe
Aastaringselt tahetakse Kõpus korraldada andekate laste lühiajalist õppetööd, näiteks üks-kaks nädalat projekt- või tsükliõppena. Õpilased elaksid, õpiksid, teeksid uurimistööd jms Kõpu koolimajas. Kirja koostajate hinnangul saaks seda korraldada koostöös erialakoolidega, aga ka valdkonna tuntud ja tunnustatud inimestega, kes meelsasti Hiiumaal puhkavad. “See võimaldaks Hiiumaa ja Eesti koolide andekatele õpilastele anda ühekorraga süvendatud mitmekesiseid lisateadmisi, neil omavahel suhelda ning kogemusi vahetada,” on lisatud selgitus.
Veel nähakse võimalust korraldada suvekoole eesti keelt mitterääkivatele lastele koostöös Integratsiooni ja migratsiooni SA ja teiste riikide koolidega.
Tulevane rahavajadus
Eelarveprognoos, mis tehtud eeldusel, et koolis on 35 õpilast, näeb aastateks 2014–2017 kooli aastaseks personalikuluks ette keskmiselt 250 000 eurot, majanduskuluks keskmiselt 100 000 eurot.
Suuremad investeeringud, mida kool vajaks, on koolikompleksi kergkütteõlilt ja elektrilt üleviimiseks pelletiküttele, uue arvutiklassi soetamiseks, sisustuse väljavahetamiseks ja koolibussi ostuks.
Haridus- ja teadusministeeriumilt oodatakse toetust 20 õpilase õpilaskodu kulude katmiseks vähemalt kolme aasta jooksul pärast kooli munitsipaliseerimist ning lihtsustatud õppekava alusel õppivate õpilaste ülalpidamiskulude katmist, s.h transporti. “Senised kogemused näitavad, et mitmed lapsevanemad ei soovi last panna Kõpu kooli sellepärast, et kool asub liiga kaugel ehk see on lapsevanemale kulukas – hea oleks kui saaks hüvitada sõidukulu marsruudil kodu-kool-kodu vähemalt üks kord nädalas,” seisab kirjas, mille allkirjastas Kärdla linnapea Georg Linkov.

Veel lugemist:

Uudised

Kütusefirma Olerex varem ööpäevaringselt avatud Kärdla tankla sulgeb nüüd uksed juba kell 23, mis tähendab, et süüa sealt öösel enam ei saa.  Kärdla tankla...

Uudised

Hiiumaa vallavalitsus tegi kolmapäeval otsuse lõpetada töösuhe Kärdla osavalla vanema Aivar Viidikuga ja juba järgmisel päeval töötas tema asemel senine Emmaste osavalla vanem Tiit...

Uudised

Kui paar nädalat tagasi pakkusid jahimehed, et vast on Hiiumaal elanud karu Saaremaale läinud, siis reedel sai Valgu kandis kinnitust, et loom pole ära...

Külalugu

Proovigu vaid keegi öelda, et  Kärdlas asuv Jaburate küla pole küla – nimi teeb kohast koha. Seda kinnitavad tunnustatud jaburoloogid.  Jaburaid on aastate jooksul...