Connect with us

Uudised

Koolilõpetajate nimekirjade avaldamine on hea tava

Nagu teisedki maakonnalehed, oleme aastaid Hiiu Lehes avaldanud kooliminejate ja koolilõpetajate nimekirju.
Teist aastat öeldi Hiiumaa gümnaasiumist, et nad ei tohi meile saata koolilõpetajate nimekirju, aga me võime need nende kodulehelt ise võtta siis, kui need seal avalikustatakse. Samas saare teised koolid saatsid toimetusele lõpetajate nimekirjad igasuguste probleemideta.
Hiiumaa gümnaasiumi direktor Ivo Eesmaa väitis sotsiaalmeedias, et kooli poolt saab ametlikku infot välja anda vaid isikuandmete kaitse üldmääruse alusel.
Andmekaitse inspektsioon aga vastas Hiiu Lehe päringule, et koolilõpetajate nimekirjade avaldamine ei ole reguleeritud isikuandmete kaitse üldmäärusega ning kool ise otsustab, kas, kuidas ja kus avaldada nii medalistide kui koolilõpetajate nimekirjad.
Heiberg viitas, et põhikooli- ja gümnaasiumiseadus annab õiguse koostada spetsiaalne eeskiri ning kui hoolekogu ning õpilasesindus on sellega nõus, saabki edaspidi sellest lähtuda. Heiberg lisas, et muidugi eeldab see kõigi õpilaste ja lapsevanemate teavitamist eeskirjast.
Nimetatud õpilaste ja vilistlaste nimekirjade avaldamise juhendis, mis kehtib juba 2008. aastast, on kirjas, et vilistlaste nimekirjade avalikustamine on Eestis laialt levinud ja seda on peetud heaks tavaks. Ka ei esine sel puhul enam ohtu alaealise turvalisusele. Samas on kirjas ka erisus, et juhul kui mõni ei taha, et tema lapse andmed avalikustataks, tuleb see nimi eemaldada. Ka ei avalikustata erivajadustega lõpetajate nimesid.
Hiiumaa gümnaasiumi hoolekogu juht Margit Kagadze ütles lehele, et hoolekogu töölaual sellist eeskirja pole olnud. Ta ei avaldanud oma arvamust, kas koolilõpetajate nimekirjad võiks maakonnalehes ilmuda, küll aga ütles, et hoolekogul tuleb seda teemat käsitleda uuel õppeaastal koos eri osapoolte esindajatega ja vajadusel dokumente täiendada.
Teine probleem tekkis nelja-viieliste õpilastega. Hiiumaa gümnaasiumist öeldi, et nad avalikustavad ainult medaliga lõpetajad, kuid mitte neljade-viitega lõpetajaid.
Tekkis suur skandaal, kui üks klassijuhataja ütles toimetusele, kes on tema klassi nelja-viielised: kooli juhtkond oli pahane, miks ta need välja ütles, paralleelklassi lapsevanemad olid pahased, miks nende laste tublisid õpitulemusi ei avalikustatud.
Hiiumaa gümnaasiumi direktor Ivo Eesmaa teatas sotsiaalmeedias vastulausena, et õpilaste hindeid kool kõrvalistele isikutele ei avaldagi.
Sisuliselt aga on “nelja-viieline õpilane” samasugune hinnang õpilase aastate jooksul tehtud töö kvaliteedile nagu kuld- või hõbemedal, mitte konkreetne ainehinne.

Veel lugemist:

Uudised

Märtsist alustab sihtasutuse Hiiumaa sadamad juhatuse liikmena tööd merendustaustaga Romet Keskla, kelle nõukogu kutsus kandideerima peale 15 kandidaadiga konkursi lõppu. SA Hiiumaa Sadamad nõukogu...

Ahto ilmajutud

Näib, et talvel enam pikka pidu pole ja suurt pakast enam ei tule. Välistada ei saa aga lühiajalisi ja teravaid külmalaineid. Eesolev nädal tuleb...

Digileht

Hiiu Leht 20.veebruaril Sadamaid juhib Romet Keskla Kas radar oleks sõjas sihtmärk? Vajatakse löökaukude hingeelu eksperti Kaitseliitlased avaldasid muljet Digilehe saab tellida siit

sport

50. korda sõidetud Tartu maratonil osalenud 5200 suusataja seas oli 29 neid, kes stardiprotokolli märkisid, et esindavad Hiiu maakonda. Neist 20, kõik mehed, läksid...