Connect with us

Krimi

Kooliaasta algab, aeg rääkida liiklusest

Kätte on jõudnud kooliaeg ja kaugel ei ole aasta pimedaim aeg. Seetõttu on asjakohane lapsevanematel läbi mõelda ja lastele meelde tuletada kõik, mis vajalik kooliteel ohutuks liiklemiseks. Lisaks on oluline vaadata üle enda nähtavaks tegemise võimalused nii jalakäija kui ka jalgratturina.
Kodus on mõttekas üle vaadata helkurite varu ja vajadusel muid kooliaasta alguseks vajalikke asju soetades lisada nimekirja ka helkur. Riietust soetades vaadata võimalusi, kus helkurelement oleks juba riietuse külge õmmeldud. Helkurit ostes tuleb veenduda, et helkuril või selle pakendil on olemas tähis CE EN13356. See kinnitab, et helkur vastab nõuetele vastavale standardile ja on kvaliteetne.
Ei hakka meelde tuletama, et helkur ei ole mitte ilu ega moeasi, vaid jalakäijale täiesti kohustuslik element pimedal ajal liikumisel, et tagada turvalist teekonda ning sõidukijuhtidele enda nähtavaks tegemist. Soovitav on helkurit kanda alati nii, et see jääb kandja teepoolsele küljele põlve või küünarliigese kõrgusele. Mida nähtavamaks jalakäija ennast pimedal ajal liikudes muudab, seda turvalisem on kodutee.
Kaubanduses on helkureid saadaval piiramatus koguses, erinevates värvitoonides ning kõikvõimaliku kujuga. Helkuri hind peaks kõigile olema taskukohane ja see on odavaim võimalus säästa oma tervist. Helkuri soetamisel soovitan valida eelkõige selliseid, mille helkurelemendi pinnale on kantud võimalikult vähe erinevaid kujutisi ja graveeringuid, sest need vähendavad helkuri tõhusust.
Ühe üsna uue trendina on liikluspildis üha enam tõukerattal liiklejaid. Nemad kuuluvad jalakäija kategooriasse, kuid arvestada tuleb kindlasti sellega, et edasiliikumise kiirus on tõukeratturil tunduvalt suurem. See omakorda muudab suuremaks tõenäosuse sattuda ohtu või õnnetusse.
Lapsevanematel palun oma järglastele selgitada, millega tuleb jalakäija kiirusest kiiremal liiklemisel arvestada, et õnnetustest hoiduda. Kui inimene asub ülekäigurajal teed ületama, olgu siis tavapärase jalakäija, tõukerattal liikleja või jalgratturina, peab ta alati veenduma, et läheneva sõiduki juht on teda märganud, jõuab hoogu vähendada ja peatub ülekäiguraja ees. Jalgratturitel soovitan sõiduteed ületada jalgratast käekõrval lükates, sest autojuhi jaoks ootamatult ülekäigurajale sõitev jalgrattur ei pruugi jätta juhile aega reageerimiseks ning õnnetus võib osutuda vältimatuks. Kannatanuks osutub teadagi kes – see, kes mõtlematu käitumisega õnnetuse põhjustas.
Jalgrataste kasutajatel soovitan üle vaadata oma sõiduvahendi varustus: nende sõidukite valgustid, helkurid, signaalkell ja jalgratta lukk on kohustuslikud ning veenduda tuleb, et pidurid on töökorras. Helkuritest on kohustuslikud vähemalt mõlemal rattal küljelt nähtav kollane helkur. Ees valge ja taga punane helkur. Pimedal ajal või halva nähtavuse korral sõites peab rattal põlema ees valge ja taga punane tuli. Tuled soovitan soetada valgusvõimekusega, mis tagavad jalgratturile sõidusuunas efektiivse sõidutee valgustatuse. Vaadake üle enda ja oma laste jalgrataste seisund, valgustusvahendid ja vajadusel uuendage need. Jalgratta juurest lahkudes, kasvõi lühikeseks ajaks, on vaja jalgratas lukustada. Lapsevanematel tasub lisada ka jalgrattale vajaliku varustuse soetamine koolitarvete ostunimekirja.
Kindlasti on oluline rääkida veel jalakäijate ja jalgratturite liiklemisest Kärdla linnas seoses käimasoleva teeremondiga. Võtke aega, et koolilapsega, eelkõige algaja koolijütsiga, käia läbi tee kooli ja kodu vahel. Vaadake, mis tänavaid kasutades on teekond kõige ohutum. Esimesse ja teise klassi minevate õpilaste vanemad võiksid koolitee läbimist harjutada mitmel päeval enne kooli algust. Kindlasti tuleb läbi mõelda tee koolini ja töökohta neil, kes oma lapsi autoga kooli toovad. Liiklusskeemi ja liikluskorraldusvahendeid on Kärdlas osaliselt muudetud. Alustame oma päevategemisi veidi varem, et välistada tööle hilinemist või liigse kiirustamise tõttu õnnetusse sattumist.
Mis Hiiu vallas ja maakonnas liikudes silma on jäänud?
Sageli näitavad täiskasvanud järglastele oma käitumisega halba eeskuju: pimedal ajal liikudes ei kasutata helkurit, jalgratastel ei ole nõutavat varustust ja nende seisund ei vasta kehtestatud normidele, jalgratas jäetakse lukustamata. Eelkõige on täiskasvanute ülesandeks sirguva põlvkonna käitumisharjumuste kujundamine isikliku eeskujuga. Õigeid harjumusi ei tohiks kasvatada tuginedes karistamise hirmule vaid vajalik on selgitada, mida endast olenevat on võimalik teha, et hoiduda õnnetustesse sattumisest.
Karistamine on teema, millest hea meelega enne kooliaasta algust rääkida ei sooviks, kuid tuleb ette olukordi, kus see on vältimatu. Kergliiklejale kohaldatav karistus võib olla kuni kümne trahviühiku suurune rahatrahv. Kui kergliiklejate süüteod on toime pandud joobeseisundis või seotud liiklusohu tekitamisega teistele liiklejatele, on võimalik rakendada sanktsiooni suuruses kuni sada trahviühikut.
See on abinõu juhuks, kui muud meetodid kasvatusliku eesmärgi saavutamiseks on ammendunud. Loodan, et enamik inimesi meie hulgast on teadlikud liiklejad ning õpivad võõrastest vigadest. Vähem teadjad teevad endale asjad selgemaks või peavad kahjuks õppima enda vigadest.
Igapäevatöös jääb silma, et mootorsõidukite juhid kipuvad mobiiltelefone kasutama sõidu ajal. See on keelatud tegevus nii asulas sees kui ka asulavälisel teel. Lubamatu on ka tulede väärkasutamine: kasutatakse udu- ja põhitulesid koos siis, kui nähtavus ei ole halb. Ei eristata, mis tuled autol ees põlevad või on sinna paigaldatud ning soovitakse, et kõik põleksid korraga. Palun kõigil autojuhtidel seadusest üle lugeda see koht, mis kirjeldab, millal milliseid tulesid kasutada tohib. Lugegem need osad läbi ja jätkem meelde ning kohelgem kõik üksteist liikluses väärikalt.
Mootorsõidukijuhtide ja kaasreisijate turvavarustuse kasutamine on muutunud oluliselt paremaks. Samuti on liikluspildis oluliselt paranenud jalgratturite turvavarustuse ja valgustusseadmete kasutamine. Jälgime edaspidigi, et kaassõitjate turvavarustus oleks õigesti kasutatud ja lapsed korralikult turvatoolis või –hällis, mis vastab nende kasvule.
Halva poolt on jäänud silma ükskõiksus kaasliiklejate suhtes – kooli juures, kus niigi kitsas, lubatakse laps sõidukist välja sõidutee poole. Selline tegevus on äärmiselt ohtlik ja kaasliiklejaid häiriv. Katsugem juba kodus, enne sõidu algust, läbi mõelda, kuhu keegi istub, et teel olles kõik sujuks ja keegi viga ei saaks.
Soovin kõigile toredat kooliaja saabumist ja rõõmsat koolitee algust, olgem liikluses üksteise suhtes tähelepanelikud ja hoolivad!
Oma muredega on võimalik piirkonnapolitseiniku jutule tulla vastuvõtuajal, mis on teisipäeviti kell 10–12, Kärdlas Sadama 26. Vastuvõtuvälisel ajal saab tööpäeviti ühendust võtta telefonil 440 1431 või 512 6131. Muudel aegadel saab politsei poole pöörduda helistades numbril 110.

MIHKEL KARJAMAA
komissar,
Kärdla politseijaoskonna piirkonnapolitseinik

Ilmunud Hiiu valla kodulehel.

Veel lugemist:

Uudised

Pressinõukogu arutas Kärdla osavalla vanema Aivar Viidiku kaebust Hiiu Lehes 29. detsembril 2023 ilmunud artikli „Arvo Haasma paneb Kärdla muusikakooli juhtimise maha“ peale ja...

Digileht

Hiiu Leht 23.veebruaril Transpordiamet esitas aastaid valeandmeid Kärdla kool vajab klaverit Hiidlased panid narvakad hümni laulma Sündinud Eesti riigi sünnipäeval Lugu poolsaare moodi saarest...

Uudised

Hooandjas käima lükatud kampaaniaga soovib Kärdla kool kokku saada 6500 eurot, et soetada uus klaver, mille maksumuseks on 9900 eurot.  Kärdla kooli õpetaja Raili...

Taskuhääling

Saatekülalise Eiki Nestoriga tuleb muuhulgas jutuks Kõpu radar, osavallad, pasunapuhumine, Riigikogu peokutse, ühistransport ning see miks ta 30 aastat kodust ära oli.