Jälgi meid

UUDISED

Kolme nädalaga 450 taotlust

Enne seda, kui hakkavad laekuma uue, jaanuarikuu arved, on vald energia­toetust maksnud vähem kui poole tuhandele taotlejale, valla algne prognoos oli, et toetuse taotlejaid võiks olla paar tuhat.
Kui esimese kahe päevaga laekus 181 avaldust, siis hiljem on huvi vähenenud. Kokku 21 päevaga, 11.–31. jaanuarini, mil taotlusi vastu on võetud, menetles valla sotsiaal­osakond pool tuhat taotlust ja maksis välja 452 taotlejale kogusummas u 71 000 eurot.
Vastavalt riigihalduse ministri määrusele saab toetust välja maksta alates 10 eurost, seega väikseim toetussumma ongi olnud alates 10 eurost ja seni suurim 900 eurot. Keskmine toetussumma on valla sotsiaalosakonna andmetel 157 eurot.
Hiiumaa vallavanem Hergo Tasuja ütles, et valla algne prognoos oli, et toetuse järgi on suurem tung. Vajadus on kindlasti olemas, kinnitas ta ning tõi vähemalt ühe näite, kus pensionäri elektriarve oli suurem kui tema pension ühes kuus. “Teistpidi me teame näiteid, kus inimesed ütlevad, et nad on enam-vähem välja arvestanud, et saaksid mingi 15 eurot ja ei tule taotlema. Päris palju on neid, kes ei taha taotleda ja ei viitsi paberitega mängida.”
Praegu toetusetaotlejal kaua oodata ei tule ning valla töötajad suudavad üsna kiiresti taotlusi menetleda ja välja maksta. “Laias laastus on nii, et kui nädala alguses tuleb taotlus, siis nädala lõpuks on toetus menetletud ja ka välja makstud,” ütles vallavanem.
Samas on töötajatel hästi suur koormus nõustamisega, sest väga paljud tahavad nõu, abi ja infot. Ka vajavad paljud abi dokumentide välja­printimisel, arvete üles­otsimisel jne.
“Kuigi kõik valla töötajad on selleks, et vallakodanikke aidata ja toetada, siis ma näen, et see toetuste meede seab neile väga suure koormuse ja surve,” ütles Tasuja.
“Tänapäeva digitaal­maailmas on väga narr inimesi niimoodi kohale kutsuda [avaldust esitama] ja teine lahendus tundub palju mõistlikum,” hindas ta uut meedet, mis valitsus kokku leppis, paremaks.
Taotluste kiiremaks menetlemiseks palkas vald lisaks senistele töötajatele veel kaks inimest. Kaudselt saab vald need kulud kaetud, sest iga menetletud toetuse pealt kompenseerib riik vallale 7 eurot.
Kokku oli kuu lõpuks Eesti omavalitsustele laekunud 48 000 energiahüvitise taotlust.
Keskmine väljamakstud toetussumma jäi 170 euro kanti. Enamus toetusest ehk 91% on seni läinud elektrikulude katteks, gaasi ja kaugkütte osa moodustab mõne protsendi.
“Omavalitsused on siin teinud tublilt tööd, olles tänaseks ära menetlenud 23 000 taotlust ja inimestele väljamaksmiseks suunanud kokku ligi 4 miljonit eurot,” tunnustas minister Jaak Aab. “Taotlemine on lihtne – selleks tuleb nimetada pereliikmed, nende sisse­tulekud ja taotlusele lisada oma tegeliku elukoha arved.”
Olenemata valitsuse kehtestatud uutest meetmetest, jätkub arvete hüvitamine samadel alustel kuni kevadeni.
Kuni keskmise sisse­tulekuga pere saab jaanuari kuni märtsi elektri, gaasi ja kaugkütte eest hüvitist taotleda samamoodi kui seni. Arved, mille alusel taotletakse, on sel juhul elektri ja gaasi puhul väiksemad, sest sealt on uue meetme osa automaatselt maha arvatud.
“Kuna uus elektri- ja gaasihinna lagi võtab alates jaanuarist arvetelt natuke maksumust maha, võib taotluste arv kevadeks mõnevõrra langeda ja omavalitsuste koormus alaneda,” prognoosis minister.
Hüvitist energiakulude katteks saab pere, kelle sisse­tulekud jäävad alla mediaantaseme. Seda arvutatakse ühe täiskasvanu kohta 1126 eurot kuus, iga järgmise vähemalt 14aastase inimese kohta 563 eurot ja 13 või nooremate laste kohta 338 eurot (kõik summad netosissetulekuna). Infot selle kohta, kas perel on hüvitisele õigus ning kui suur see võiks ligikaudu olla, saab vaadata rahandus­ministeeriumi kodulehel asuva hüvitise kalkulaatori abil.
Hüvitatakse 80% elektri, gaasi ja kaugkütte hinna­tõusu osast septembri (tagasi­ulatuvalt) kuni märtsikuu eest. Toetuse ülempiir kõigi energiakulude peale kokku on 500 eurot kuus ja alampiir 10 eurot taotluse kohta.
Hüvitise taotlemiseks tuleb pöörduda oma rahvastikuregistrijärgse omavalitsuse
poole. Taotlemiseks on vajalik täita taotlus ja esitada sinna juurde energia tarbimise arved. Arved saab vajadusel igaüks pdf-formaadis enda energiamüüja iseteeninduskeskkonnast ise alla laadida. Lisadokumentide nõude täpsustab vajadusel omavalitsus.  Kõigile oma­valitsustele saab taotlusi esitada nii elektrooniliselt, paberkandjal kui ka ise kohale minnes. Omavalitsused soovitavad võimalusel hüvitist taotleda e-kanalite vahendusel ning kohale minna või helistada juhul, kui taotlemisel vajatakse nõu või abi.
Soovitatav on taotlus esitada mitme kuu peale kokku – siis on vaja vähem taotlusi esitada. Mitme kuu peale kokku taotluse esitamine ei vähenda toetuse suurust. Lisateavet leiab ka rahandusministeeriumi kodulehelt.

Veel lugemist:

UUDISED

Taotlusi energiatoetuste saamiseks hakkas Hiiumaa vallavalitsus vastu võtma 11. jaanuaril ja  teisipäevase seisuga oli hüvitatud 699 taotlust. Seda on vähem, kui valla sotsiaal­osakond aasta...

UUDISED

Hiiumaa vallavanem Hergo Tasuja ütles, et huvi energia­toetuse vastu on Hiiumaal suur – esimese kahe päevaga laekus 181 avaldust. Vallavanem julgustas taotlusi esitama: “Osa­valdade...

UUDISED

Lastekaitse Liit koostöös Eesti Advokatuuriga pakub tasuta juriidilist nõustamist perekonnaõigust puudutavates küsimustes projekti “Hea nõu lastega peredele” raames. Hiiumaal on õigusabi teenust pakutud 2012....