Connect with us

Uudised

Kohatasu tõus teeb haiget

kuvatõmmis
Koos uue kuuga, 1. aprillist tõuseb Tohvri hooldekodu kohatasu olenevalt hooldusastmest 65–95 euro võrra – mõne jaoks on see hinnatõus raske.
SA Hiiu Maakonna Hoolde­keskus Tohvri juhatuse liige Elge Härma ütles, et hinna­tõusust on kõiki lepingu­partnereid teavitatud. 54st kaks on andnud tagasisidet ning avaldanud arvamust, et tõus on varasemast suurem ja raske. “Lepingu lõpetamise soovist ei ole siiani keegi teatanud,” lisas ta.
“Kohatasud on erinevad, kõige raskematel tuleb kõik kokku üle 900 euro kuus – no võiks hakkama saada küll,” arutles Katri (nimi muudetud), kelle lähedane elab Tohvri hooldekodus.
“Kui võtta arvesse, et inimene peaks kodus elades ise hakkama saama kordades väiksema kuueelarvega, tekib paratamatult küsimus, kuidas hooldekodu majandatakse ja miks rahast ei jagu,” arutles ta. “Hooldajate palgad on kuuldavasti närused, keeruline on mõista, kuhu raha kulub…”
Samas kinnitas ta, et on hooldekoduga rahul – tema lähedasel on seal hea olla ja tal endal süda rahul, kuna ei pea tema pärast muretsema.
Hinnatõusu põhjused
Hooldekodu juhataja tõigi ühe põhjusena palgakulude kasvu seoses alampalga tõusuga. Kokku on Tohvri hooldekodus 30 töötajat, ametikohti veidi vähem 25 ja alampalk kasvas mulluselt 500 eurolt 540 euroni.
“Suur põhjus on muidugi miinimumpalga tõus, aga hooldekeskuse nõukogu andis juhatajale selge suunise, et ennaktempos peaks tõusma hooldajate palk,” ütles hooldekeskuse Tohvri nõukogu esimees Riho Rahuoja. “Kuigi need palgad on väikesed, aga eks me vaatame ka natuke vabariigi keskmist ja Hiiumaa palkasid, et Tohvril töötajaid üldse ja eriti häid töötajaid hoida.”
Teise olulise põhjusena nimetas Elge Härma, et aastaks 2020 seab riik hoolde­kodudele uued nõuded, et tegevusluba saada. “Seoses nende [nõuete – toim] täitmisega on juba tulnud ja tuleb veel teha täiendavaid lisa­kulutusi,” lisas Härma.
Tegevusloa nõuete kohta tõi Rahuoja näitena töötajate haridusnõuded ja ka arvu: “Tegevusloa saamiseks peab hooldekodul olema sõltuvalt klientide arvust ka teatud arv täiskohaga töötajaid tagatud – nii et töötajaid tuleb juurde võtta.”
Kolmandaks märkis juhataja mitmeid olulisi majandus­kulusid, millest osa on olnud varasemalt valla kanda ja tulevad nüüd üle hooldekodule.
Rahuoja tõi näite, et hoolde­kodule anti üle reovee­puhasti ja trassid, mis olid enne valla omad.
Härma lisas, et puhasti on hooldekodu jaoks täiesti uus kulu, lisaks on ilmnenud mõned väiksemad kulud, mida varem vald kattis. “Samas on normaalne, et selline korrastumine toimub,” leidis Härma. Veel viitas ta, et seoses puidu hinnatõusuga on oluliselt kasvanud ka hooldekodu küttekulud.
Kõige kallim teenus
Kui praegu on Tohvri koha­tasud sõltuvalt patsiendi hooldusvajadusest 655 eurot, 670 eurot ja 685 eurot, siis uued kohatasud on vastavalt 720 eurot, 740 eurot ja 780 eurot.
Härma ütles, et uue hinna­kirja järgi hakkab suurem osa hooldekodu klientuurist maksma koha eest 740 eurot.  Kohatasule lisandub ravimite ja mähkmete maksumus vastavalt tegelikule tarbimisele. Näiteks mähkmete puhul on maksimaalne summa kuus 80 eurot.
Kui arvestada, et keskmine vanaduspension oli mullu 440 eurot, tuleb hooldatava lähedastel tasuda teist sama palju või rohkemgi.
Härma nentis, et üldhoolde­koduteenus on kõige kallim hoolekandeteenus ja jääb selleks. “Kui vaadata ainult hinda, siis on Tohvri olnud keskmises hinnaklassis, samas on asjatundjad hinnanud meie olmetingimusi ja teenindust võrreldes paljude teiste teenuse­osutajatega oluliselt paremaks,” ütles Härma.
“Paraku ei saa hooldekodu­teenust hinnata vaid hinda vaadates, hinnata tuleks ka keskkonda ja piisava personali olemasolu – on kohti, kus see on viidud miinimumini,” selgitas juhataja.
Rolli mängib tema sõnul ka hooldekodu omandivorm ja see, kas teenust mingil otsesel või kaudsel viisil subsideeritakse või mitte.
“Julgen väita, et praegu proovib enamik teenuse­pakkujaid siiski leida võimalusi, et hoida hinda nii madalal kui võimalik, sest teenuse tegelik maksumus on umbes kolmandiku võrra kallim,” ütles Härma.
Puuduvat osa aitavad tema sõnul katta kas kohalikud omavalitsused või siis osutatakse mitmesuguseid lisa- ja/või abiteenuseid.
Juhataja: Küsige nõu ja abi
Härma soovitas neil, kes soovivad hooldekodusse tulla, kindlasti pöörduda ka kohaliku omavalitsuse poole, et hinnata abi- ja toetus­vajadust.
“Iga inimene peab sõltumata oma rahalisest olu­korrast saama vajaliku abi ning enamasti on selleks olemas ka lahendused,” kinnitas juhataja, et kui on küsimusi ja muresid, mille puhul tema aidata saab, teeb ta seda meeleldi.
Kohatasud üle võlli
Üldhooldekodude kohatasud on väga erinevad. Näiteks Tapa hooldekodus on kohatasu alghind 690 eurot, Nõo ja Iru hooldekodus kohatasu 740 eurot, Pihlakodu hooldekodus Nõmmel vahemikus 890–1290 eurot, luksuslikus Benita hooldekodus aga 960–1620 eurot, samas kauplemis­võimalusega.
Siiski leiab Katri, et hooldekodu kohatasu tõus praegust riiklikku poliitikat vaadates on enam kui kummaline: “Kui õhus on reaalsed ettepanekud selleks, et viia pensionid ja hooldekodude kohatasud omavahel korrelatsiooni ja eluaeg tööd teinud inimene saaks omale pensioni eest hooldekodukohta lubada, siis juba praegu on kohatasud selgelt üle võlli.”

Veel lugemist:

Ahto ilmajutud

Kui veel mõned päevad tagasi arvasid ilmamudelid, et Hiiumaa ja mandri lääneserv jääb suuremast lumesajust puutumata, siis tänaseks on mudelid suhteliselt üksmeelel, et just...

Galerii

Miinitõrjeoperatsiooni Open Spirit 24 raames toimunud avatud laeva üritust külastas rohklt huvilisi kogu saarelt. Lisaks EML Wambola külastamisele sai tutvuda ka erinevatest riikidest pärit...