Jälgi meid

Uudised

Kes annab naistele võimaluse otsustada?

Mullu novembris allkirjastasid kõik neli parlamendierakonda üleskutse kasutada “tõmblukku” juba järgmistel valimistel – Hiiumaal rakendavad seda põhimõtet üks erakond ja üks valimisliit.
Tõmblukk ehk valimisnimekiri, milles nais- ja mees­kandidaadid paigutatud vaheldumisi, on soovituslik meede, et tagada naiste suurem võimalus osutuda valituks ja naiste suurem osakaal otsustavates kogudes: näiteks kohalike omavalitsuste volikogudes ja riigikogus.
Vähe naisi võimul
Eestis, kus naised moodustavad üle poole elanik­konnast, domineerivad poliitikas valdavalt mehed. Riigikogus on 21 naissoost rahvaesindajat, 226 oma­valitsusjuhist on 25 naised ja 13 ministri seas on vaid üks naine. Arenenud Euroopa riikides on valitud kogudes heaks tavaks sugude suhtarv 40:60.
Hiiumaalgi pole naiste võimulepääsemisega lood kiita – naisi on Eesti taasiseseisvumise järel omavalitsust juhtima lubatud vaid Kärdlas, linnapead Eha Karm ja Ene Kaups ning Käinas, kus vallavanem oli Ilmi Aksli. Voli­kogusid juhivad Kõrgessaares Aili Küttim ja Emmastes Merike Kallas, mõnda aega oli esinaine ka Käina vallavolikogul, siis juhtis seda Malle Kobin.
Eelmistel, 2009. a kohaliku omavalitsuse valimistel pääsesid volikogudesse vähesed naised. Näiteks Kõrgessaare volikogusse pürgis 12 naist ja 13 meest, valituks osutus vaid 1 naine, kuid 8 meest. Parem polnud tulemus ka Pühalepas, kus oli 17 nais- ja 23 meeskandidaati – seal pääses volikogusse vaid 2 naist, kuid 9 meest. Emmastes kandideeris 10 naist, kellest volikogusse pääses 2, ja 23 meest, volikogusse sai neist 7.
Seevastu Kärdlas, kus kandideerijate arv oli väga ebavõrdne, vaid 20 naist ja 41 meest, oli volikogusse pääsenud naiste ja meeste osakaal suhteliselt võrdne: 6 naist ja 9 meest. Tasakaalus oli tulemus ka Käinas: kandideeris 20 naist, kellest volikogusse pääses 6 ja 17 meest, kellest volikogusse pääses 7.
Võrdseim võimalus Reformis
Tänavustel kohaliku omavalitsuse valimistel kandideerib nelja Hiiumaa volikogusse 81 naist ja 114 meest – vastavalt 42 ja 58 protsenti. Naisi on seekord natuke vähem ja mehi rohkem: 2009. aastal olid arvud vastavalt 79 ja 117, osakaal vastavalt 40 ja 60.
Erakondadest on tänavustel valimistel kõige võrdsemalt jaganud valimisnimekirja kohad Reformierakond – Hiiu vallas läheb valimistele vastu nimekiri, milles 7 naist ja 7 meest. Siiski on kaks esikohta meeste päralt, edasi on kandidaadid paigutatud tõmbluku põhimõttel, nais- ja meeskandidaat vaheldumisi.
Sotsiaaldemokraatliku erakonna nimekiri, mille liikmed pürgivad Hiiu vallavolikogusse, koosneb 3 nais- ja 4 meeskandidaadist.
Naised on vähemuses Keskerakonna nimekirjas, millega Hiiu vallas valimistele vastu minnakse – 3 naist, 7 meest. Käina vallas esitatud Keskerakonna nimekirjas on naisi, vastupidi, rohkem – 5 naist ja 3 meest. See on ka üks kahest, kus nimekirja esinumbriks naine.
Naisi-mehi on enam vähem võrdselt, vastavalt 5 ja 6, IRLi Emmaste valla nimekirjas. Kõige maskuliinsem on IRLi nimekiri, mis välja käidud tulevases Hiiu vallas – 14 meest ja vaid 6 naist. Nimekirja esinumbriks on meeskandidaat.
Tõmblukk Hiiumaa Heaks
Valimisliitudest on perfektse tõmblukunimekirja koostanud Hiiumaa Heaks, mis kandideerib Pühalepa valla­volikogusse – kokku on nimekirjas 10 naist ja 9 meest, esinumbriks siiski mees. Sama valla teisel valimisliidul Koduvald on esinumbriteks kaks meest ning meeste ülekaal ka kogu nimekirjas; 11 naist ja 15 meest.
Valimisliit Üks Hiiumaa on nimekirja kohad jaganud arvuliselt võrdselt – 9 naist ja 10 meest, kuid kandidaatide paigutus nimekirjas on ebaühtlasem ja esinumbriks ikka mees.
Valimisliidu Vabad Kodanikud nimekiri koosneb 3 naisest ja 4 mehest.
Mõlemas Käina valla valimisliidus on nais- ja meeskandidaatide tasakaal paigas: Koostöö 6 naist ja 5 meest, Arenev Käina Vald 4 naist ja 5 meest. Esimesed kohad ikka meeste päralt.
Valimisliitudest on kõige vähem naisi, 3, kaasanud valimisliit Ühtne Emmaste. Mehi kandideerib selles valimisliidus kolm korda enam, 9. Sama valla teises valimisliidus Emmaste Eduks kandideerib 4 naist ja 6 meest ja see nimekiri on teine, mille esinumbriks naiskandidaat.
Võrdlemata jäid 1–3 inimestest koosnevad valimisnimekirjad ja üksikkandidaadid.

Veel lugemist:

Juhtkiri

Hiiumaa oli nelja päeva kokkuvõttes eel- ja e-hääletanute protsendiga (19,2% ja 1614 hääletanut) Eestis esirinnas. Väga paljudel, neljal viiendikul valijaist ehk 6800 valijal oli...

Uudised

Sotsiaaldemokraatliku erakonna Hiiumaa piirkonna liikmed ja toetajad kogunesid eelmisel nädalal Soera talumuuseumis, et kokku leppida valimis­programmi põhi­mõtetes ja kinnitada valimiste esinumbrid. Volikogu esimehe kandidaadiks...