Connect with us

Uudised

Kärdlas laiendatakse kahe miljoni euro eest veevärki

Septembris all­kirjastatud ühisveevärgi- ja kanalisatsiooni laiendamise projektiga paraneb kuni poole tuhande Kärdla elaniku kas senine varustatus või luuakse uus võimalus liituda ühisveevärgi ja kanalisatsiooniga.
Vee- ja kanalisatsioonitorustike tööd hõlmavad tänavate Vabaduse, Vabaduse põik, Sanglepa. Tiigi, Väike-Tiigi, Valli, Kopli, Lepiku, Uus, Kalda, Lodju, Künka ja Kabeli piirkondi. Projektiga rajatakse 6,1 kilomeetrit ja rekonstrueeritakse 1,4 kilomeetrit veetorustikku. Uusi kanalisatsioonitorustikke rajatakse 7,6 kilomeetrit ja rekonstrueeritakse 1,4 kilomeetrit. Tööde käigus ehitatakse viis uut reoveepumplat ja rekonstrueeritakse üks.
Praegu on käimas projekteerimine. Ehitustööde eeldatav aeg on tuleva aasta jaanuarist novembrini.
Kogu projekti maksumus on 2 miljonit eurot, millest Euroopa Liidu ühtekuuluvus­fond finantseerib 85 protsenti ning Hiiumaa vald ja AS Kärdla
Veevärk katavad puuduva osa, mis on umbes 300 000 eurot.
Miks mõni tänav jääb välja?
Hiiu Lehe lugejal tekkis küsimus, miks jääb 2018 algavatest ehitustöödest välja näiteks tänav Tiigi põik, mille ümbruse elanikud juba vee ja kanalisatsiooni endale saanud on. Sama olukord on Kärdlas ka Väike-Aia ja Kase tänavatel, kus ümberringi juba linna vee- ja kanalisatsiooniga liitumise võimalus loodud. Lehelugejale tundus loogiline, et ka Tiigi põik sellesse projekti kaasataks, kui seal piirkonnas ehitustööd algavad.
Hiiumaa vallavanema nõuniku Liis Remmelgu sõnul on tõepoolest Tiigi põik projektist välja jäänud. Kuna järgmisel aastal algavatele Kärdla veevärgi kaasajastamise neljanda etapi ehitustöödele lisati keskkonnainvesteeringute keskuse korraldusel Kärdla viies etapp ehk tulevikus planeeritavad tööd, tuleb Kärdla viiendasse etappi planeeritud tänavaid veel täpsustada.
“See tähendab, et küsitud tänavad saab täpsustamise korras arengukavasse lisada,” on Remmelgu sõnul eelpoolmainitud tänavate elanikel siiski lootust tulevikus linna vee- ja kanalisatsioonitrassiga liituda.
Maksumus uutele liitujatele
2015. aastal valminud ühisveevärgi- ja kanalisatsiooni­trassiga liitumisel said soodustust need, kes sõlmisid liitumislepingu ASiga Kärdla Veevärk kahe aasta jooksul. Kas ka peale 2018. aasta ehitustööde valmimist kodanikele liitumisel soodustusi tehakse, pole veel teada.
ASi Kärdla Veevärk juhataja Toomas Katteli sõnul arvutatakse ühisveevärgiga liitumise tasu vastavalt konkurentsiameti poolt kinnitatud korrale ja kohalikul omavalitsusel on õigus teha erisusi liitumistasu maksmisel. Sellega soodustatakse liitumist, et kiirendada projekti eesmärkide elluviimist.
“Kui ehitustööd lõppenud ja kasutusluba väljastatud, esitab AS Kärdla Veevärk Hiiumaa vallavalitsusele sellekohase taotluse,” andis Kattel lootust, et ka uutel liitujatel on võimalus soodustuseks.
Septembri alguses all­kirjastasid AS Kärdla Veevärk, ühispakkuja OÜ Saveka Torutööd ja OÜ Mefab Kärdla linna ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni laiendamise projekti “Kärdla IV” projekteerimis-ehitustööde lepingu. Selle elluviimisel paraneb kuni 500 Kärdla elaniku jaoks olemasolev veevarustus ja kanalisatsioon või luuakse võimalus liituda ühisveevärgi ja ühiskanalisatsiooniga.

Veel lugemist:

Uudised

Eelmisel nädalal Kärdla osavalla vanema kohalt vabastatud Aivar Viidik soovis naasta volikogusse ja osaleda tänasel (neljapäev -toim) volikogu istungil, kuid valimiskomisjon ei taastanud veel...

Uudised

Teisipäeval tagasiastumisest teatanud ja Riigikogusse naasva Madis Kallase asendusliige Reili Rand saab enda sõnul parlamendis jätkata. “Kuuldused, et Madis Kallase tagasiastumine tähendab minu Riigikogust...

Uudised

Pioneeripataljon ehitab maikuus toimuva Kevadtormi õppuse käigus Jõeranna küla elanikele silla, mis küla kaks poolt uuesti kokku liidab. Sildade ja teede ehitamine kaitseväe jõududega...

Digileht

Hiiu Leht 19. aprillil Miinitõrjeoperatsiooniga näidatakse ka musklit Aivar Viidik süüdistab vallasekretäri takistamises Valgusfoori puudumine Hiiumaal sõidueksamit lihtsamaks ei tee Hiiumaa võrkpalliturniir tuleb 67....