Connect with us

Uudised

Kärdla veevärk osutab teenust kogu saarel

Veebruarist haldab kogu Hiiumaa tihe­asustusalade ühisveevärgi- ja kanalisatsiooni­süsteeme AS Kärdla Veevärk.
Kolmapäeval allkirjastasid vastavalt vallavolikogu otsusele Hiiumaa vallavanem Reili Rand ja ASi Kärdla Veevärk juhataja Toomas Kattel notariaalse lepingu, millega anti üle Emmaste osavalla kinnistud, mis on vajalikud ühisveevärgi- ja kanalisatsioonisüsteemi teenindamiseks. Kärdla veevärk võttis lepinguga endale kohustuse ja plaani jätkata Emmaste valla ettevalmistatud projekte.
ASi Kärdla Veevärk juhataja Toomas Kattel ütles, et teenuse hind ei muutu: “Klientide jaoks muutub see, et vahetame veemõõtjad, sõlmida tuleb uued teenuslepingud ja märtsist saavad kliendid arve Kärdla veevärgist.”
Kattel kutsus ka neid kinnistu­omanikke, kes siiani pole vallaga lepingut teinud, aga vett tarbisid, võtma ühendust Kärdla veevärgi klienditeenindusega, et leping sõlmida.
Katteli sõnul on esimene projekt Emmaste küla reoveepuhasti rekonstrueerimine, aga kõigepealt on vaja koostada Hiiumaa ühtne ühisvee­värgi ja -kanalisatsiooni arengu­kava ning see kinnitada.
Siiani teenindas Emmaste piirkonna veevärki valla ettevõte Emmaste Kommunaal (EMKO). Emmaste osavallavanem Hergo Tasuja leidis, et tänapäeval ei olegi võimalik eeldada, et üks ettevõte saaks olla igal alal asjatundja. “Seega anname ühisveevärgi- ja kanalisatsioonisüsteemi valdkonna üle Kärdla veevärgile, kel selles valdkonnas rohkem pädevust,” ütles Tasuja.
Osavallavanema sõnul hoiab Emmaste osavald sellise korraldusega ka kulusid kokku. Eelmisel aastal olid Emmaste piirkonna heitveekäitluse ja veevarustuse otsesed kulud ligi 20 900 eurot, tulud aga umbes 6500 eurot.
Tasuja leidis, et veel tähtsam on see, et teenuse osutaja vahetus tagab piirkonna inimestele parema kvaliteediga teenuse.
Emmaste Kommunaali juhataja Joosep Niit ütles, et muudatus mõjutab ligi 250 inimest. Ta möönis, et kliente veel teavitatud ei ole: “Kliendid ise hetkel muretsema ei pea ega kuhugi pöörduma. Nendega võetakse ühendust.”
Klientide teavitamine toimub kahtepidi: osavalla teabe­kanalite kaudu, aga Kärdla veevärgi töötaja hakkab sellest nädalast objekte ja eratarbijaid külastama ning lepinguid sõlmima.
Joosep Niit kinnitas, et EMKO jätkab oma tava­päraste töödega, milleks on elamu- ja kommunaalmajandus ning heakord.

Veel lugemist:

Ahto ilmajutud

Kui veel mõned päevad tagasi arvasid ilmamudelid, et Hiiumaa ja mandri lääneserv jääb suuremast lumesajust puutumata, siis tänaseks on mudelid suhteliselt üksmeelel, et just...

Galerii

Miinitõrjeoperatsiooni Open Spirit 24 raames toimunud avatud laeva üritust külastas rohklt huvilisi kogu saarelt. Lisaks EML Wambola külastamisele sai tutvuda ka erinevatest riikidest pärit...

Digileht

Hiiu Leht 23. aprillil Osavallad müüvad edukalt maad Miks võetakse liinidel alt maha madalaid kadakaid? Hiiumaa tüdruk naases Küproselt pronksmedaliga Eurovalimised 2024 | Anti...

Uudised

Kuu aega enne 99. sünnipäeva suri Rootsis Lindigös Amanda Mast, kelle kodumetsas Paopel pandi 2019. aasta sügisel toime suur metsavargus. Kolme kahtlusaluse üle hakkab...