Connect with us

Uudised

Käinakatel on võimalus kiire valguskaabliga liituda

Toomas Kattel
Käina vald ja Telia Eesti AS sõlmisid koostöö­kokkuleppe, millega vald andis koos vee- ja kanalisatsiooniprojektiga rajatud mikrotorustiku tasuta ettevõtte kasutusse.
“Valguskaablivõrguga liitujad saavad aastakümneteks kindluse, et paigaldatud sidekaabel võimaldab neil tarbida mistahes kiiruse ja mahuga sidelahendusi. Vaskkaabli ja õhu kaudu levitatavad tehnoloogiaid ning teenuseid arendatakse paralleelselt edasi, kuid oma läbilaske­võimelt jäävad need alatiseks valguskaabli pakutavatest võimalustest kordades kehvemaks,” rääkis Telia Eesti ASi juhtivinsener-grupijuht Toomas Hanni.
Hanni sõnul võivad praegu vaskvõrgu DSLühendus ja õhu kaudu leviva mobiilse andmeside kiirus kliente rahuldada, aga juba lähi­tulevikus võib tavalise tele­pildi edastamine eeldada nende võimaldatavast oluliselt suuremat läbilaskevõimet.
Hanni sõnul paigaldati Eltel Networks ASi poolt vallavalitsuse tellimusel kõikidele projektiga seotud tänavatel paiknevate kinnistute piirideni liitumist võimaldav sidetoru. Kinnistu valdajate ülesandeks jäi selle paigaldamine majja. “Sisuliselt kinnistu­sisene väike labidatöö ja vajadusel augu puurimine läbi oma maja seina. Soovi korral võib klient selle töö ka tellida,” selgitas Hanni.
“Parim koht toru asu­kohaks majas on praeguse või planeeritavate võrguseadmete lähedus. Loodud ühenduse kasutamiseks tuleb vallavalitsusele maksta omaosalustasu 190 eurot. Pärast vastava magistraaltorustiku kasutamise kokkuleppe sõlmimist viiakse Telia tellimusel valguskaabel kõikidesse majadesse, kuhu toru paigaldatud,” rääkis Hanni.
Hanni lisas ka, et kaabli paigaldamise eest klientidelt liitumistasu ei küsita, küll aga on nende soov, et kõik, kes nüüd kohe valguskaablivõrguga liituda tahavad, endale lähinädalatel sidetoru krundi piirilt tuppa viivad. “Valguskaabli paigaldamine majja ei kohusta teenusega liituma. Küll aga loodame, et seda teevad kõik meie praegused kliendid,” märkis Hanni ja lisas, et soovivad peale valguskaabli võrgu valmimist piirkonnas senise vaskkaablivõrgu likvideerida.
Hanni sõnul rakendatakse niisugust tasuta valguskaabli paigaldamise võimalust kampaania korras.
“Kliendid, kellel mis­tahes põhjusel ei ole nüüd põhivõrgu paigaldamise ajal võimalik valguskaablit majja paigaldada, peavad kunagi tulevikus liituda soovides arvestama kulupõhise kaablipaigalduse tasuga,” selgitas Hanni.
“Valguskaablivõrgus on otseselt teenustega liitumise tingimused vaskvõrguga sarnased. Valdavalt saab kasutada juba olemasolevaid seadmeid, vajadusel saab uued osta või rentida,” ütles Hanni ja lisas, et pakuvad valguskaablivõrgus vaskvõrguga võrreldes sama kuutasu eest suuremaid ühenduskiirusi ja rohkemate TVvaatajatekohtade lisamise võimalust.
Hanni sõnul on rõõm tõdeda, et järjest rohkem omavalitsusi on hakanud igasuguste muude kommunikatsioonide kõrval panustama ka oma piirkonna elanike sidevõimaluste parandamisse. “Selline kolmepoolne – kohaliku omavalitsuse, sideoperaatori ja lõpptarbija – ühine panustamine on minu arvates parim viis eriti hajaasustusega piirkondades elanike sidevõimaluste parandamiseks,” märkis Hanni.
Käina vald tellis koos Kärdla Veevärgi poolt tehtava vee ja kanalisatsiooni rekonstrueerimisega valla tänavate täiendava rekonstrueerimise maksumusega 68566 eurot, tänavavalgustuse uuendamise 23 814 eurot ja optilise kaabli mikrotorustiku paigaldamise. Nii on valla arvates kõige mõistlikum ühiselt kogu taristut uuendada.
Käina vallavanem Omar Jõpiselja sõnul viidi valla kulul iga krundi piirini mikro­toru ja krundi omanikul on võimalus see nüüd sobivas kohas oma hoonesse viia.
Tööde maksumus oli 30 358 eurot ning need valmisid septembri lõpus.
“Selle töö mahu sees rajati kõik vajalikud side vahe­kaevud ja paigaldati mikro­torustik. Nüüd saab vald edasi minna, et paigaldada sellesse torustikku optilised kaablid,” selgitas Jõpiselg.
Jõpiselja sõnul toetas töid eelmises, Nasva-Orjaku-Kaigutsi projektis Leader, kuid seekord on selle valmis oma peale võtma Telia, kui vald lubab neil oma torustikku kasutada.

Veel lugemist:

Teema

Kui kohtad karu, siis esimese asjana püüa jääda rahulikuks, sest Eesti metsade karud ei pea inimest kindlasti mitte saakloomaks, vaid vastupidi – nad väga...

Ahto ilmajutud

Kätte on jõudmas selle aasta esimene sooja-kuumalaine. Õhutemperatuur tõuseb päev-päevalt ja on tõenäoline, et uuel nädalal saab ületatud 30°C piir. Reedel (24.05) ilmapildis suurt...

Püha Lepa Leht

Hiiumaa poliitiline maastik on pidevas muutumises ja seoses sellega on ka Hiiumaal konkurentsitult suurima liikmete arvuga PVO (Pühalepa Vabastus Organisatsioon) saanud tuhandeid kirju. Inimesed...

Taskuhääling

Köikide Jüttude 11. saates käis külas Hiiumaa muuseumi direktor Kauri Kiivramees Saates kuuleb: – kas teadus või kellad-viled? – kust leida suvetöötajaid? – miks...