Jälgi meid

Uudised

Innove Rajaleidja: Kuidas saavad vanemad oma last kaugõppe ajal toetada?

Alates esmaspäevast on kõik Eesti koolid viidud üle kaugõppele – koolimajad on suletud, kuid õpetamine ja õppimine jätkub. See tähendab, et lapsevanemad peavad oma lapse koolitööle pöörama varasemast enam tähelepanu, last aitama ja toetama.
Esmalt tuleb veenduda, et nii teil kui ka lapsel on olemas e-posti aadress ja Studiumi või eKooli konto, et laps pääseks ise ligi õpetaja poolt saadetud ülesannetele.
Õppekorralduse ja tegemist vajava koolitööga kursis olemist ei tohiks jätta ainult lapse õlule. Isegi siis, kui ta on juba piisavalt vana, et tavaolukorras koolitööga iseseisvalt hakkama saada.
Vanematel ja õpetajatel võiks olla võimalus kindlaks määratud ajal, näiteks kord nädalas omavahel vestelda kas telefonis, Skype’is vms. Õpetaja saab anda lapse­vanematele täiendavaid juhiseid, vanemad saavad küsida õpetajalt nõu lapse koduõppes toetamiseks.
Lapsed on suurepärased üksteise õpetajad, see­pärast julgustage neid üksteiselt abi küsima, koos õppima Skype’i või mõne muu lastele sobiva videokeskkonna vahendusel!
Kui lapsel on õpiraskused, siis võib iseseisev õppimine talle ülejõukäiv olla. Selle suhtes peavad olema mõistvad nii kool, õpetajad kui ka vanemad. Last tuleb aidata nii palju kui võimalik ja tunnustada püüdluste eest.
Ka kodus tuleb lapsele kujundada rutiinne päevakava, mis võimaldab nii õppimist, mängimist kui ka puhkust. Soovitav on koostada päevakava koos lapsega ja leppida kokku, kuidas hakkate selle järgimist kontrollima.
On oht, et lapsed veedavad pikki koduseid päevi internetis surfates, videomänge mängides ja filme vaadates. Selleks, et kodus veedetud aeg mõistlikumal viisil täidetud saaks, tuleb teadlikult aidata lapsel tegevusi otsida ja lapsega kokkuleppeid sõlmida.
Mõned soovitused: Ise kodus olles kaasake lapsed kodu koristamisse ja toidu valmistamisse. Leidke lapsele eakohane ja jõukohane juturaamat ning leppige kokku, mitu lehekülge ta iga päev loeb. Õhtul tundke huvi loetu kohta, lugege koos lapsega mõni peatükk samast raamatust vms.
Avalikes kohtades viibimist ei saa praegu soovitada, kuid leidke siiski võimalusi värskes õhus viibimiseks ja liikumiseks – näiteks käige koos jalutamas, sõitke mere äärde, metsa või mujale loodusesse.

Allikas www.innove.ee

Veel lugemist:

Uudised

Sel õppeaastal on Hiiumaa gümnaasiumist (HIIG) riigi­eksamitele registreerunud 42 õpilast. Eesti keele eksamit sooritab 42 õppijat, neist 40 statsionaarsest õppest ja kaks mittestatsionaarsest õppest....