Connect with us

Uudised

Iga amet nokitseb oma rida

Harda Roosna | Hiiu Leht
Suurepsi kruusa­karjääri kinnistult metsa maha võttes jäeti maantee äärde, elektriliini kõrvale kitsas puuderiba, kust tuulega kukuvad puud liinile, põhjustades elektrikatkestusi – ohtlikke puid keegi eemaldama ei kipu.
Eelmisel aastal tellis AS Tariston Kõpu poolsaarel asuva Suurepsi kruusamaardla laiendamiseks RMKlt metsa raadamistööd. Raadatud lank on ligi 14 hektarit, aga millegi­pärast jäeti langi servale, maantee ja elektriliini äärde alles paarisaja meetri pikkune kitsas puuderiba.
2. ja 3. jaanuari tormiga langes sealt elektriliinile üle kümne puu, mis põhjustasid elektrikatkestuse ligi 160 majapidamises. Elektrilevi pöördus juba 3. jaanuaril riigimetsa majandamise keskuse (RMK) poole ja palus, et liini äärde jäetud puuderiba samuti maha võetaks.
“Kahjuks ei ole me tänaseni selle kohta mingit tagasi­sidet saanud,” ütles Elektri­levi võrguvarade üksuse juht
Taavi Janno Hiiu Lehele 17. aprillil.
Janno sõnul on väga tõenäoline, et puude massiline liinile langemine oli põhjustatud sellest, et varem metsa varjus kasvanud puud jäid nüüd tuulte meelevalda. “Me leiame, et need puud tuleks eemaldada,” lisas ta.
Ametkondade rägastik
Suurepsi kruusakarjääri 3 kinnisasja valitsejaks on keskkonnaministeerium ja volitatud asutuseks maaamet, mis sõlmis ASiga Tariston rendilepingu maavara kaevandamiseks. Lepingus on punkt, mis kohustab rentnikku kasvava metsa raadamiseks sõlmima lepingu RMKga, kuna renditud maal kasvav mets on riigivara. Just see­pärast soovitas maaameti nõunik Karmen Kaukver puudetuka kohta küsida raadamistööde tegijalt ehk RMKlt.
RMK Edela regiooni juht Aivar Laud selgitas, et nemad tegid raadamistöid vastavalt rentniku tellimusele, millele märgitud raadamisala piirid.
Laud ütles, et on arusaadav, et kasvama jäänud puuderida on tuultele avatud ja tugevamad tuulepuhangud võivad puid murda teele ja elektriliinile, kuid RMK neid puid kindlasti ilma rentniku tellimuseta raiuda ei tohi.
Samas kinnitas ta, et kui konkreetse puuderibaga seoses mingeid muid kitsendavaid asjaolusid ei kaasne ja need ohtlikud puud on võimalik ära raiuda, peaks rentnik esitama RMKle raadamissoovi koos joonisega. Tellimuse alusel esitab siis RMK keskkonnaametile metsateatise ja kui amet on selle kinnitanud, saab puud ära raiuda.
ASi Tariston mäetööde tööde­juht Jaanus Valk ütles, et Suurepsi 3 kruusakarjääri metsa raadamissoov esitati lähtuvalt kaevandamis­projektist, mis hõlmab nii mäe­eraldist kui ka teenindus­maad.
Valk lisas, et vaatamata sellele, et sõlmitud maarendi­leping hõlmab ka alles­jäänud, elektriliiniga külgnevat metsariba, ei ole rentnikul vajadust ja volitusi tellida metsa raadamist väljaspool kaevandamisprojektis ettenähtud piire.
“Samas ei ole meil vastu­väiteid antud metsalõigu raadamiseks, kui selleks on olemas ilmne vajadus ja huviline,” lisas Valk, viidates Elektrilevile kui huvitatud poolele.
Kes hoomaks laiemat pilti?
Elektrilevi võrguvarade üksuse juht Taavi Janno ütles, et igal juhul on nende huvi leida olukorrale lahendus, sest taoline liini äärde jäetud kitsas puuderiba on elektriliinile ohtlik. Ta juhtis tähelepanu, et elektriliini kõrval on ka maantee ning puude teele­langemisel võib see tähendada ka liiklustakistust.
Sarnaseid juhtumeid, kus kitsas puuderiba elektriliini kõrvale püsti jäetakse, on tema sõnul mujal Eestimaal esinenud ka varem. “Tihtipeale on põhjuseks raietöid tegeva ettevõtte soovimatus minna liinide lähedale puid langetama, kuna kardetakse, et need võivad liinidele kukkuda,” rääkis Janno. “Mingis mõttes ongi lihtsam liini­äärsed puud jätta puutumata, samas ei arvestata sellega, et tuultele avamine tähendab, et puud võivad kunagi hiljem mõne tormi ajal ikkagi liinidele langeda.”
Ühtlasi sõnastas ta Elektri­levi ootuse, et taolistel juhtudel raiet tehes nähtaks laiemat pilti ja ka mõju külgnevatele taristutele. “Kui tulevikus on plaanis sarnased tööd liinide lähistel, siis palume kindlasti eelnevalt ka Elektrileviga nõu pidada, et sarnaseid juhtumeid vältida,” oli tema soovitus.

Veel lugemist:

Ahto ilmajutud

Nagu ka eelnevalt mainitud, siis stabiilset talveilma ei paista ega tule ka see nädal. Küll aga on märke stratosfääri soojenemisest, mis viitab polaarpöörise nõrgenemisele...

Uudised

Kodanik Jüri Kivi pettus seisnes asjaolus, et ta saatis omavalitsusele pildi endast koos naabri kompostriga. Paar nädalat tagasi riiklikult kehtestatud nõudele, tõestada kompostimisvõimekust pildiga...

Uudised

Rahvastikuregistrisse kantud Hiiumaa laste nimed kordavad üleriiklikke nimetrende ühe erandiga, milleks on lemmikuim poisinimi Mattias. Poisinimi Mattias, mida viimase viie aasta jooksul Hiiumaal lastele...

Uudised

Käina poe juurde asuvale kolme meetri kõrgusele reklaampinnale ilmus laupäeval meesterahva pilt, juures õnnitlustekst Tõnu 75-nda juubeli puhul.  Reklaampostritel muhelev mees on Tõnu Sahtel,...